ເສຍຫາຍເກືອບ 7 ຕື້ກີບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ຫຼວງນໍ້າທາ

ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜູ້ທີ່ຖຶກຜົນກະທົບໂດຍໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 1977/ຮສສ, ທ່ານ ນາງ ວຽງພອນ ເຮືອງແພງອ່ອນ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2020 ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມສົງເຄາະໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ. ລົງວັນທີ 19/6/2019 ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົງເຄາະໃນສົກ 2018 – 2019 ໃນ 5 ເມືອງ, … Read More