ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍແລະ ປັບປຸງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕໃນອະນາຄົດ

ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ,  ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ເຊິ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກກັບອົງການໄຈກາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃນການສືບຕໍ່ປັບປຸງສະໜາມບິນສາກົນວຽງຈັນ”ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ຈໍານວນຜູ້ໂດຍສານທີ່ນໍາໃຊ້ສະໜາມບິນວັດໄຕ ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ປະຈຸບັນທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວແມ່ນເລີ່ມມີການປ່ຽນແປງ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ສະນັ້ນ ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາດ້ານຄວາມຕ້ອງການໃນໄລຍະ 20-30 ປີຕໍ່ໜ້າ ໂດຍພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ ແລະ ຈະສ້າງເປັນແຜນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວໃນການຂະຫຍາຍແລະ ປັບປຸງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕໃນອະນາຄົດ.