ຕູບນ້ອຍແຄມນ້ຳຊອງ ວັງວຽງ ຖືກນ້ຳພັດເສຍຫາຍໝົດ

ວັນທີ 16/6/2020 ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອສິ້ນສຸດລະດູຝົນບັນດາເຈົ້າຂອງຮ້ານຈຶ່ງຈະພາກັນມາຕັ້ງຄືນອີກຄັ້ງ ເພາະຊ່ວງນີ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນແລ້ວ ນອກຈາກຈະເປັນຊ່ວງໂລຊີຊັນຂອງການທ່ອງທ່ຽວແລ້ວຍັງມີຄວາມສ່ຽງອີກດ້ວຍເນື່ອງຈາກກະແສນໍ້າໄຫຼແຮງ ແລະ ບັນດາຕູບດັ່ງກ່າວຈະຖືກກັບມາຕັ້ງອີກຄັ້ງແມ່ນສິ້ນສຸດລະດູຝົນ ກໍ່ຄືທ້າຍປີນີ້. ຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າຊອງຍຶ່ງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ມາຮອດປັດຈຸບັນເກືອບຖ້ວມເອົາ ບັນດາຕູບນັ່ງຫຼີ້ນຊິວໆຢູ່ແຄມນໍ້າຊອງທັງ 2 ຟາກເລີຍ. ເຊິ່ງເຈົ້າຂອງຮ້ານຕ້ອງເລັ່ງມ້າງ ແລະ ເກັບກູ້ເອົາວັດສະດຸຂອງຕູບອອກດ່ວນ ເພາະບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຖືກກະແສນໍ້າພັດເອົາໄປ. . .