ຄຳແມ່ສອນ, ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ຈື່ໄດ້ດີທັງຍຶດໝັ້ນອຸດົມການແຕ່ຫົວທີຂອງຕົນ

*ຢູ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ ມີຮູບຖ່າຍຫລາຍໃບຂອງທ່ານທີ່ຖ່າຍນຳພໍ່ແມ່ແລະຄອບຄົວ, ແຕ່ມີຮູບຖ່າຍໃບໜຶ່ງທີ່ບັນທຶກເຫດການການຈັບມືແມ່ຍ່າງຫລິ້ນ ຊຶ່ງເປັນພາຍທີ່ປະທັບໃຈຫລາຍ. ຂະນະດຽວກັນ, ການ​ອົບ​ຮົມ​ບົ່ມສອນຈາກການປະພຶດ​ດີຂອງແມ່ສົ່ງອິດທິພົນຕໍ່ທ່ານຕະຫລອດຊີວິດ.ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທ່ານ ສີຈິິ້ນຜິງ ຍັງຈື່​ບໍ່​ລື​ມວ່າ:ຕອນ​ອາ​ຍຸ 5-6 ຂວບ, ແມ່ເຄີຍເຈ່ຍ​ຕົນໄປຊື້ປຶ້ມຮູບແຕ້ມ “ຢ້ວຍເຟີ່ຍຢູຮ້ານຂາຍປຶ້ມຊິນຮວາ “. ແມ່ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: “ແມ່ ຢ້ວຍ​ເຟີ່ຍ ໄດ້​ສັກຕົວໜັງສືໃສ່ຫລັງຂອງລາວໂດຍມີຂໍ້ວ່ຄວາມາ “ຄວນຈົງຮັກພັດດີເພື່ອຕອບແທນບຸນຄຸນປະເທດຊາດ” ຊຶ່ງ​ຄຳ​ນີ້​ເໝືອນວ່າ​ ເປັນການ​ປູກ​ຝັງ​ແນວ​ພັນໃສ່ໃຈຂອງທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ທີ່ນຳມາສູ່ການເຮັດໃຫ້ທ່ານຈື່ໃນໃຈຕະຫລອດ ແລະ ກາຍເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ສະແຫວງຫາຊົ່ສຊີວິດຂອງທ່ານ. ທ່ານ ສີຈິ້ນຜິງ ເຄີຍກ່າວວ່າ: … Read More