ຖ້ຳຈອມອອງ ຖ້ຳທີ່ຍາວອັນດັບ 1 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອັນດັບທີ່ 6 ຂອງໂລກ

ຖໍ້າຈອມອອງ ຖໍ້າມະຫັດສະຈັນ, ງົດງາມ ປານສະຫວັນເທິງດິນ, ຖໍ້ານີ້ ທີ່ມີຄວາມຍາວ ອັນດັບ 1 ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ອັນດັບທີ່ 6 ຂອງໂລກ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 18 ກ່ວາ ກິໂລແມັດ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຈອງອອງ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ ຕົວເມືອງພຽງ 24 ກມ ທາງປູຢາງ ແລະ ອີກ16 ກມ … Read More