“ຈີນ” ບໍ່ມີຄົນຕິດ Covid -19 ຢູ່ໃນປະເທດຄັ້ງທຳອິດ!

ຈີນບໍ່ພົບເຫັນຜູ້ຕິດເຊື້ອຢູ່ໃນປະເທດເປັນເທື່ອທຳອິດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ອາຊີຍັງກັບມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເປັນການລະບາດຄັ້ງທີສອງຈາກຜູ້ຕິດເຊື້ອພາຍນອກເຂົ້າມາໃນປະເທດ.ຄະນະກຳມະການສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຈີນລາຍງານວ່າເປັນຄັ້ງ ທຳອິດທີ່ແຂວງ Hubei, ໃຈກາງການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19. ບໍ່ມີຜູ້ໃດຕິດເຊື້ອພາຍໃນປະເທດ ຫລື ຜູ້ຕິດເຊື້ອຈາກຕ່າງປະເທດເລີຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ