ແອຣເອເຊຍ ຫລຸດພະນັກງານ 30%

ສຳນັກຂ່າວ ນິກເຄອີເອຊຽນຣີວີວ ລາຍງານວ່າ,  ແອຣເອເຊຍກຣຸບ ເປັນ ສາຍການບິນ ລາຄາ ປະຢັດ ທີ່ສຸດ ໃນອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເປີດເຜີຍ ວ່າ ພວມປັບຫລຸດ ພະນັກງານລົງ ປະມານ 30% ຂອງ ຈຳນວນ ພະນັກງານ ທັງໝົດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສຳລັບ ການ ຮັກສາ ສະພາບຄ່ອງ ທາງການເງິນ. ຂະນະດຽວກັນ ກໍພວມພິຈາລະນາ ຂາຍຫຸ້ນ ເພີ່ມເຕີມອີກ 10% ເພື່ອລະດົມທຶນ ເພີ່ມລາຍໄດ້ … Read More