Breaking News ມາແລ້ວ! ແຈ້ງການດ່ວນ ຈາກກະຊວງສຶກສາ ກ່ຽວກັບການເປີດຮຽນຄືນໃຫມ່ ຂອງແຕ່ລະປີຮຽນ ຊັ້ນຮຽນ ແບບລະອຽດ

ນັກຮຽນຊັ້ນ ປ5, ມ4 ແລະ ມ7 ແມ່ນໃຫ້ເປີດ ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ. ສ່ວນ ການສຶກສາ ລະດັບອື່ນໆ ແມ່ນໃຫ້ໂຈະການຮຽນ ສືບຕໍ່ອອກໄປກ່ອນ ແບບບໍ່ມີກໍາໜົດ, ຈົນກ່ວາ ຈະມີແຈ້ງການ ເພີ່ມຕື່ມ !!! ຂໍຂອບໃຈ: lao youth radio fm 90.0 mhz