ຮູ້ຫຼືບໍ່ ອອກພັນສາແມ່ນຫຍັງ?

ວັນອອກພັນສາແມ່ນ ມື້ສິ້ນສຸດການຈຳພັນສາຂອງພະສົງ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຈຳພັນສາເປັນເວລາ 3 ເດືອນ (ນັບແຕ່ມື້ເຂົ້າພັນສາ ຂຶ້ນ 15 ຄ່ຳເດືອນ 8 – ຂຶ້ນ 15 ຄ່ຳເດືອນ 11) ເອີ້ນອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ວັນມະຫາປະວໍລະນາ ຄຳວ່າ ປະວໍລະນາ ແປວ່າ ອະນຸຍາດ ຫຼື ຍອມໃຫ້ ໃນວັນອອກພັນສານີ້ພະສົງ ຈະປະກອບພິທີສັງຄະກຳໃຫຍ່ ເອີ້ນວ່າ ມະຫາປະວໍລະນາ ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ພິກຂຸ ກ່າວຕັກເຕືອນກັນໄດ້ ເພາະໃນລະຫວ່າງເຂົ້າພັນສາ ພະສົງບາງອົງອາດຈະມີຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຕ້ອງແກ້ໄຂ ການໃຫ້ຜູ້ອື່ນກ່າວຕັກເຕືອນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮູ້ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຕົນເອງ ແລະຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ຊັກຖາມຂໍ້ສົງໄສ ເຊິ່ງກັນແລະກັນພ້ອມ.

ຫຼັງຈາກອອກພັນສາແລ້ວ ພະສົງສາມະເນນ ສາມາດທ່ຽວສັນຈອນໄປ-ມາໄດ້ ຕາມອັດທະຍາໄສ ໃນເວລາອັນເໝາະສົມ ເຊັ່ນ ເດິນທາງໄປສຶກສາທີ່ອື່ນ, ເດິນທາງໄປເຜີຍແຜ່ທຳ, ເດິນທາງໄປຮັບກິດນິມົນ, ຍ້າຍໄປຈຳວັດຢູ່ວັດອື່ນໄດ້

ໃນມື້ອອກພັນສານັ້ນ ໂດຍປະເພນີນິຍົມ ຈະມີພິທີຮັກສາສິນ, ຟັງທຳ ແລະໃຫ້ທານ (ເຮັດບຸນໃສ່ບາດ), ຕອນຄ່ຳຈະມີການວຽນທຽນເພື່ອບູຊາ ພະລັດຕະນະໄຕ ແລະນອກຈາກນັ້ນຍັງມີພິທີລື່ນເລີງ ດ້ວຍການຊ່ວງເຮືອ ຈັດມະໂຫລະສົບ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນຈະມີງານຕະຫຼາດນັດພ້ອມ.