ຟັງຫູໄວ້ຫູ! ພະຍານາກກັບຄວາມເຊືອຜິດແປກໄປ

ເປັນກະແສຂ່າວໂດ່ງດັງຜ່ານມາໄລຍະໜຶ່ງສຳລັບການສະແດງອິດທິລິດຂອງພະຍານາກກັບຄວາມເຊື່ອຂອງປະຊາຊົນລາວຈໍານວນບໍ່ຫນ້ອຍ ເຊິ່ງໄດ້ປະກົດຂຶ້ນເປັນໄລຍະໆໃນສັງຄົມບ້ານເຮົາໂດຍສະເພາະເລື່ອງເຫລົ່ານັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍານາກກັບແມ່ນໍ້າຂອງມາແຕ່ດົນນນານ. ບາງທັດສະນະຂອງກຸ່ມຄົນ ແລະ ບຸກຄົນໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງເຟສບຸກສ່ວນຕົວເມື່ອວັນທີ 30 ສິງຫາຜ່ານມາ ໃນນັ້ນ ເມື່ອບາງຄົນເຜີຍແຜ່ໄປແລ້ວບວກກັບຄົນທີ່ເຊື່ອຖືເລື່ອງນີ້ຕ່າວກໍ່ພາກັນຫລັ່ງໄຫລໄປນົບ ໄຫວ້ບູຊາໂດຍສະເລ່ຍມື້ລະຫລາຍຮ້ອຍຫລາຍພັນຄົນ ຈົນເຮັດໃຫ້ ວັດ ທົ່ງ ທາດ ບ້ານ ຫ້ອມ ໃຕ້ ເມືອງ ຫາດ ໄຊ ຟອງ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ເບິ່ງຄືວ່າແຄບເຂົ້າແຕ່ລະວັນ ໂດຍສະເພາະມື້ພັກຜ່ອນທ້າຍອາທິດຈະມີຄົນຈໍານວນຫລາຍຫລັ່ງ ໄຫລໄປທີ່ນັ້ນເພື່ອນໍາທູບທຽນ ດອກໄມ້ ແລະ ປັດໃຈຕ່າງໆກາບ ໄຫວ້ ບູຊາຄືວິທີຫນຶ່ງເພື່ອຂໍ ພອນ ໃຫ້ ເປັນ ສີລິມຸງຄຸນ ໃຫ້ ແກ່ ໂຕ ເອງ ແລະ ຄອບຄົວ.

ພະ ອາຈານ ສຸບັນ ວໍຣະຈິດ ໂຕ ວັດ ທົ່ງ ທາດ ເວົ້າສູ່ ຟັງ ວ່າ: ເມື່ອ ເວົ້າ ເຖິງ ພະຍາ ນາກ ມີ ຄວາມ ກ່ຽວພັນ ກັບ ພຸດທະສາສະໜາ ກໍ ຕ້ອງເລົ່າປະຫວັດເປັນຕອນໆ ແຕ່ຄັ້ງພຸດທະການ ພະຍານາກອົງໜຶ່ງມີຄວາມສັດທາ ໃນພະພຸດທະເຈົ້າ, ສັດທາ ໃນພຸດທະສາສະຫນາ ແລະ ຄໍາສັ່ງສອນ ເຫັນໄດ້ວ່າຄູບາ,ຈົວ ບວດ ໃນ ທໍາ ພະນິ ໄນ ກໍມີຄວາມສັດທາຢາບວດ ເຂົ້າ ໃນສາສະໜາ ເລີຍປອມເປັນຄົນມາຂໍບວດ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຂອງສົງມາຕະຫອດ ໂດຍບໍມີໃຜຮູ້ວ່າເພີ່ນເປັນພະຍານາກແທ້ ຫລື ບໍ່? ມີມື້ໜື່ງເພີ່ນນອນຫລັບບໍ່ມີສະຕິ ແລະ ຮ່າງກາຍ ຈຶ່ງປ່ຽນເປັນພະຍານາກຄືນ ແລະ ມີຄູບາມາເຫັນຈຶ່ງແຕກຕື່ນກັນ ທັກທວງໂຈດຂານເລື່ອງໄປເຖີງຫູພະພຸດທະເຈົ້າ ຈຶ່ງໃຫ້ສິກ ເພາະວ່າພະຍານາກກໍຄືສັດເດລະສານເຄີ່ງໜຶ່ງ ແລະ ເທບເຄີ່ງໜຶ່ງ ສະນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ສິກອອກໄປແຕ່ຄວາມສັດທາຂອງເພີ່ນຍັງບໍ່ໝົດ ເພີ່ນເລີຍຮ້ອງຂໍຈາກພະພຸດທະເຈົ້າວ່າ ຂໍ ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຈະບວດເຂົ້າໃນພຸດທະສາສະໜາໃຫ້ເອີ້ນຊື່ວ່າ”ນາກ”. ດ້ວຍເຫດນັ້ນພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງໃຫ້ເອີ້ນວ່າບວດນາກດັ່ງທຸກມື້ນີ້ ແຕ່ ແນວ ໃດກໍດີ ເມື່ອ ວັດແຫ່ງ ນີ້ ມີ ຊື່ສຽງຂຶ້ນຕາມຄວາມເຊື່ອ ແລະ ບໍ່ມີໃຜມີຫລັກຖານເຫັນພະຍານາກໂຕເປັນໆ ເຊິ່ງເລື່ອງດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ກາຍເປັນທີ່ໃນທາງລົບທາງບວກບໍ່ສາມາດປັດຕິເສດໄດ້ໃນກໍລະນີວິພາກ ວິຈານ ຜ່ານ ໂລກ ອອນ ລາຍ ວ່າ ເປັນ ເລື່ອງງົມງວາຍ ຈົນ ເກີນ ໄປ.

ເລື່ອງນີ້, ພະ ອາຈານ ສຸບັນ ວໍຣະຈິດ ໂຕໄດ້ອະທິບາຍ ວ່າ  ການ ເຫລື້ອມ ໃສ ສັດທາ ກັບ ຄວາມ ງົມງວາຍ ແລ້ວ ແຕ່ ຄວາມ ຄິດຂອງ ແຕ່ລະຄົນ ເປັນ ນານາ ຈິດ ຕັງ ມີ ແຕ່ ໂຕ ເຮົາ ເອງ ທີ່ ຈະ ຮູ້ ໄດ້ ວ່າ ເຮົາ ສັດທາ ແທ້ ຫລືວ່າ ມາ ຕາມ ກະ ແສຂ່າວ ແລະ ເບິ່ງ ອີກ ມູນໜຶ່ງ ທີ່ ຫລາຍ ຄົນ ເບິ່ງ ວ່າ ງົມງວາຍ ມັນ ແມ່ນ ຄໍາ ທີ່ ດີ ເພາະ ເປັນຂໍ້ຄິດເຕື່ອນສະຕິ ຂອງ ຫລາຍໆຄົນ ທີ່ ເຂົ້າ ມາຈຸດ ນີ້ ແມ່ນ ໃຫ້ ເຂົ້າ ມາ ດ້ວຍ ຄວາມ ເຫລື້ອມ ໃສ ບໍ່ ແມ່ນງົມງວຍມັນ ຈຶ່ງ ເປັນ ການ ດີ ແລະ ເປັນ ການ ສົ່ງ ເສີມ ລາວ ທ່ຽວລາວ ໃຫ້ຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງຫລາຍຂຶ້ນກວ່າ.

ພະ ອາຈານ ສຸບັນ ເວົ້າ ຕື່ມ ວ່າ: ເມື່ອ ວັດ ມີ ຊື່ ສຽງຄົນ ຫລັງ ໄຫລ ເຂົ້າ ມາ ຫລາຍ ກໍ ປະຕິ ເສດ ບໍ່ ໄດ້ ເລື່ອງ ເຄື່ອງ ໄຫງ້ບູຊາທີ່ ນໍາ ເຂົາ ມາ ແລະ ການ ບໍລິຫານ ຈັດການ ຂີ້ ເຫຍື້ອ ໃນ ໄລຍະ ທໍາອິດ ກໍ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາກ ຈຶ່ງ ຍາກ ໃຫ້ໜ່ວຍ ງານ ລັດ ເຂົ້າ ມາ ເບິ່ງ ແຍງ ເພາະ ດຽວນີ້ ມີ ແຕ່ ຂັ້ນ ບ້ານ ແລະ ຂັ້ນ ກຸ່ມ ຂັ້ນ ເມືອງ ເພີ່ນ ກໍ ບໍ່ ໄດ້ຖືເບົາ ດ້ວຍເຫດນັ້ນຍາກ ໃຫ້ມີການປະສານ ງານ ກັບ ເມືອງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ ໃຫ້ ເຂົ້າ ມາ ຊ່ວຍ ໃນ ເລື່ອງ ສີ່ ງ ແວດ ລ້ອມ ແລະ ຄວາມ ແອ ອັດ ຂອງ ການ ສັນຈ ອນ ປັດຈຸບັນ ນີ້ ກໍໄດ້ດີພໍສົມຄວນເພາະວ່າ ປກສ ເມືອງ ໄດ້ ລົງ ມາ ເບິ່ງ ຊວຍ ກັນ ສະພາບ ຕ່າງ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ກໍ ຂໍອະນຸ ໂມທະນາ ທຸກໜ່ວຍງານທີ່ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຊ່ວຍ ກັນ ເພື່ອ ໃຫ້ ສະຖານ ທີ່ ແຫ່ງ ນີ້ ເປັນ ບ່ອນ ທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ເປັນບ່ອນຢຶດຫນຽວສໍາລັບຄົນ ເຂົ້າ ມາ ກາບ ໄຫວ ບູຊາ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສະຫງົບ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມ ສະອາດ ງາມ ຕາ ພ້ອມທັງສົ່ງ ເສີມ ການ ດໍາລົງ ຊີວິດ ຂອງ ປະຊາຊາຊົນ ທັງຫລາຍ ທີ່ ບໍ່ມີ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທໍາ ກໍ ໄດ້ ມາ ຂາຍ ເຄື່ອງ ເພື່ອ ພັດທະນາ ຊີ ວິດການ ເປັນ ຢູ່ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນກວ່າ ເ ກົ່າ.

ທ່ານ ບຸນ ແສງດາລາ ນາຍບ້ານຫ້ອມ ໃຕ້ ເມືອງ ຫາດ ຊາຍ ຟອງ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ເວົ້າ ວ່າ: ໄລຍະ ນີ້ ເປັນ ໄລຍະ ທີ່ ຄົນ ເຂົ້າ ມາ ຫລາຍ ເຊິ່ງ ເປັນ ໄລຍະ ທີ່ພະຍາດ ໂຄ ວິດລະບາດ ເຖິງ ວ່າ ບ້ານ ເຮົາຈະ ມີ ການ ຄວມຄຸມ ໄດ້ ແລ້ວ ແຕ່ ກໍ ບໍ່ ໄດ້ຖືເບົາ ແລະ ໄດ້ ປະສານ ງານ ກັບ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ ໃຫ້ ມາແທກ ອຸນຫະພູມ, ໄດ້ແຈກຢາຍຜ້າ ອັດ ປາກ ແລະ ຂາຍໃນ ລາຄາ ຖືກ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ກ່ອນ ເຂົ້າໃນວັດ ໃຫ້ມີ ຄວາມ ລະວັງ ຊ່ວຍ ກັນ ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນການແຜ່ລະບາດ ພະຍາດ ດັ່ງກ່າວ.  ສ່ວນ ເລື່ອງກະແສຂ່າວວ່າພະຍານາກຂຶ້ນ ມານັ້ນແມ່ນ ບໍ່ມີມູນຄວາ ມຈິງ ແລະ ກະ ແສ ນີ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຄົນ ເຂົ້າ ມາ ຫລາຍ  ທີ່ ຈິງ ແລ້ວ ມີ ແຕ່ ຮູບ ປັ້ນ ພະຍາ ນາກ ທີ່ ສ້າງ ໃນ ວັນ ທີ  25 ກຸມພາ 2018 ພາຍ ສໍາ ເລັດ ແລ້ວ ບໍ່ຄິດ ວ່າ ຄົນ ຈະ ມາ ຫລາຍ ຄື ປັດຈຸບັນ ນີ້ ກໍ ຮູ້ສຶກ ດີ ໃຈ ເພາະ ເປັນ ການ ສ້າງ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທໍາ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ພາຍໃນ ບ້ານ ແລະ ເປັນ ການ ສົ່ງ ເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນ ຮູບ ແບບ ວັດທະນາ ທໍາ ຕື່ມ ອີກ. ສ່ວນເລື່ອງ ຂີ້ ເຫຍື້ອ ກໍ ພະຍາຍາມ ແກ້ ໄຂ ໂດຍ ສົບ ທົບ ກັບ ຫລາຍ ພາກສ່ວນ ໃຫ້ ເຂົ້າ ມາ ແກ້ ໄຂ ໃນ ເລື່ອງ ນີ້ ແລະ ຈໍາກັດ ການ ລອຍ ກະທົງ ພິເສດພວກເຮົາໄດ້ມີມາດຕະການເຂັ້ມງວດຫ້າມ ເດັດ ຂາດບໍ່ໃຫ້ລອຍກະທົງທີ່ເປັນຢາງ ຫລື ໂຟມທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ແລະ ທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ. ທີ່ມາ: ຂປລ