ເປັນອຸທາຫອນ…!!! ໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ່ປົກຄອງຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ ປະເດັກນ້ອຍຫຼົງທາງຢູ່ແຄມຂອງ ແລ່ນຕາມທາງທັງໄຫ້ທັງຮ້ອງຊອກຫາພໍ່-ແມ່

ປະກາດເດັກນ້ອຍຫລົງທາງຢູ່ແຄມຂອງ ບໍ່ຮູ້ວ່າລູກໃຜເຫັນແລ່ນມາຄົນດຽວທັງໃຫ້ທັງຮ້ອງ ແລ່ນມາກະປະຕີນ ແລ່ນກາຍຫນ້າຮ້ານຂ້ອຍ ຕໍ່ຫນ້າ ປ ກ ສ

ຂ້ອຍເລີຍ ອຸ້ມ ໄວ້ ຢ້ານລົດຕຳກະປານນັ້ນແລ່ນມາແຕ່ເທິງນ້ອງໄດ້ຂີ່ສະໄລເດີແລະລົງມາ ຫາພໍ່ ພັດບໍ່ເຫັນ ເລີຍແລ່ນ ມາຕາມແຄມທາງ ຖ້າໃຜພໍຮູ້ຍາດພີ່ນ້ອງ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ມາຫາເຮົາດ່ວນນນ…

ຕາອີ່ຕົນ ຊ່ວຍແນ່ເດີ ເພືອໃຫ້ ພໍ່ແມ່ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ເຫັນແລະໃຫ້ຕິດຕໍ່ ພົວພັນດ່ວນນນ ຫນ້າ ປ ກ ສ ແຂວງ