ດ່ວນ…! ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດແຈ້ງເຕືອນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-26 ເມສານິ້

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດແຈ້ງເຕືອນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-26 ເມສານິ້ ຈະເກີດມີສະພາບລົມພະຍຸລະດູຮ້ອນ ຝົນຕົກ ແລະ ຫມາກເຮັບ າະນັ້ນເຄືອນປະຂາຊົນລະວັງໂດຍສະເພ່ະເຂດພາກເຫນືອ ແລະ ພາກກາງ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: