ທ່ານໃດມີນໍ້າໃຈສັດທາ ຢາກຊ່ວຍເຫລືອນົມເສີມໃຫ້ເດັກດ້ວຍ

ທ່ານໃດມີນໍ້າໃຈສັດທາ ຢາກຊ່ວຍເຫລືອເດັກໄດ້ເລື່ອງນົມເສີມໃຫ້ເດັກ..ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ….

ເດັກເກິດມາໃນຄອບຄົວທຸກຍາກ ພໍ່ຊື່ທ້າວໄຖ່ລີ ແມ່ຊື່ຢົ້ວ ປະຈຸບັນຜູ້ກ່ຽວທັ້ງສອງໄດ້ອາໄສຢູ່ ບ້ານຫີນຕັ້ງ ເມືອງກັວນ ແຂວງຫົວພັນເດັກເກິດວັນທີ່ 10.6.2020ຕອນເກິດໄດ້ 3.4kgປະຈຸບັນອາຍຸໄດ້ 2ເດຶອນ 15 ມື້ ນໍ້າຫນັກໄດ້ 1.4kg ຍ້ອນແມ່ບໍ່ມີນໍ້ານົມໃຫ້ລູກກີນ ເງີນຊື້ນົມເສີມກາບໍ່ມີ

.

ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ສາມາດຕີດຕໍ່ຜົວພັນໄດ້ທີ່ເບີ້ 0305150511 ນາຍບ້ານຫີນຕັ້ງ 020 54490611 ເບີ້ຂ້າພະເຈົ້າເອງ

.

ຜູ້ໂພສ