ຢ່າພາດຄືນມື້ນີ້! ຖ້າເບິ່ງປະກົດການ ດາວຄຽງເດືອນ

ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2020, ດາວພະຫັດ ແລະ ດາວເສົາ ຈະຄຽງຄູ່ກັບດວງເດືອນ ເຊິ່ງຈະປະກົດຢູ່ທ້ອງຟ້າທາງທິດໃຕ້ຫລັງຈາກຕາເວັນຕົກລົງສູ່ຂອບຟ້າ ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ 30 ນາທີ ເປັນຕົ້ນໄປ

ໝາຍເຫດ: ຫາກຟ້າແຈ້ງຈະສາມາດສັ່ງເກດດ້ວຍຕາເປົ່າໄດ້ໃນທົ່ວປະເທດ

.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NARIT