ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ຫ້ວຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່ ແຈ້ງ​ປ່ອຍ​ນ້ຳ​ 23 ຫາ 30 ກັນຍານີ້ ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ຫາ​ກິນ​ຕາມ​ສາຍ​ນ້ຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ

ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ຫ້ວຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່ ແຈ້ງການວັນ​ທີ 23 ກັນ​ຍາ 2020 ຜ່ານ​ມາ ໃຫ້​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ​ການ​ລະ​ບາຍ​ນ້ຳ​ຂອງ​ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້າ​ຫ້ວຍ​ຫ້ວຍ​ລຳ​ພັນ​ໃຫຍ່ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງທ່າແຕງ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງລະມາມ ແຂວງ​ເຊກອງ, ຫ້ອງການປົກຄອງ ບ້ານທົ່ງຫວາຍ, ບ້ານດອນຊາ, ບ້ານໜອງກັນ, ບ້ານຫ້ວຍດຳໃໝ່, ບ້ານໂທນນ້ອຍ, ບ້ານສະທົ່ວເໜືອ, ບ້ານສະທົ່ວໃຕ້.

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ ແຈ້ງເຕືອນມາຍັງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບວ່າ: ເຂື່ອນ ມີຄວາມຈຳເປັນອາດຈະໄດ້ລະບາຍນ້ຳອອກຈາກໜ້າເຂື່ອນ ໃນຊ່ວງວັນທີ 23 ຫາ 30 ກັນຍາ 2020 ຜ່ານປະຕູລະບາຍນ້ຳ (Spillways) ລົງສູ່ນ້ຳຄອງເດີມ ເພື່ອຮັກສາລະດັບນ້ຳໃນໜ້າເຂື່ອນບໍ່ໃຫ້ສູງເກີນໄປຕາມຄູ່ມືການບຳລຸງຮັກສາເຂື່ອນ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງເຕືອນມາຍັງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ທຳມາຫາກິນຕາມສາຍຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນບໍລິເວນກ້ອງເຂື່ອນຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ຫາ ເຂື່ອນຫ້ວຍລຳພັນຕອນລຸ່ມ) ຈົ່ງມີສະຕິລະມັດລະວັງ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນກໍ່ໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງການໄປທຳມາຫາກິນຕາມສາຍນ້ຳ, ລົງຫຼີ້ນນ້ຳ, ການນຳສັດລ້ຽງໄປຜູກໄວ້ຕາມແຄມນ້ຳ ໃນບໍລິເວນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ແລະ ສັດລ້ຽງ.