ວອນສັງຄົມຊ່ວຍນ້ອງນ້ອຍດ້ວຍ ບໍ່ມີເງິນໄປຮັກສາ

ຊື່ ນ້ອງນ້ອຍ ອາໄສຢູ່ບ້ານກ້າຫານ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ໃນວັນທີ23/9/2020 ອາການຂອງນ້ອງນ້ອຍບໍ່ດີຂື້ນເລີຍມີແຕ່ອາການຊຸດໂຊມລົງໄປເລື້ອຍໆ ສົມທົບກັບມີເລືອດອອກມາທາງດັງເລັກນ້ອຍ

ໄດ້ໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງແລ້ວເພີ່ນຈະສົ່ງໄປປີ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍຕາ ວຽງຈັນ ທາງຄອບຄົວກໍ່ບໍ່ໄປຍ້ອນຂາດເຂີນເງີນຄຳໃນການໃຊ້ຈ່າຍຊື້ກີນທາງຄອບຄົວທຸກຍາກ

ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍອຸປະຖຳທາງຄອບຄົວເພີ່ນດ້ວຍ

.