ປະເພນີສຸດແປກ ໃຫ້ເກີດລູກຢູ່ຄອກແບ້ ຫ້າມເກີດຢູ່ເຮືອນຢ້ານຜິດຜີ

ປະເພນີ​ ຄວາມເຊື່ອສຸດແປກ..​ “ອອກລູກໃນຄອກແບ້” ບ້ານຮົກລາວ,​ ເມືອງ​ເຊໂປນ,​ ສະຫວັນ.

ຍິນດີນຳຄອບຄົວທີ່ເກີດລູກໃໝ່​ (21/9/2020) ມີພະຍາບານທ້ອງຖິ່ນມາທຳການ ຄອດໃຫ້,​ ປອດໄພທັງແມ່ແລະລູກ…​ ສ່ວນນາງພະຍາບານ ເກືອບຫງາຍຫຼັງຕົກຄອກແບ້

ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນຂໍຊົມເຊີຍສາວແພດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເກີດລູກໃນຄັ້ງນີ້ ເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ມີໂອກາດມືນຕາເບິ່ງໂລກ ໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2020 ສາວແພດໄດ້ລົງໄປຊັກຢາ ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ ບ້ານຮົກລາວ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຕ່ພໍໄປຮອດບ້ານກໍ່ໄດ້ພົບກັບແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຈະເກີດລູກ ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໄປນອນເກີດລູກຢູ່ຄອກແບ້.

ເຊິ່ງສາວແພດກໍ່ໄດ້ຊ່ວຍແມ່ຍິງຖືພາຄົນນັ້ນເກີດລູກ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ທັງແມ່ ແລະ ລູກ, ພາຍຫຼັງຊ່ວຍເກີດແລ້ວ ສາວແພດກໍ່ໄດ້ຂ້ອງໃຈຈຶ່ງຖາມຍິງຄົນດັ່ງກ່າວວ່າ: “ເປັນຫຍັງຄືມາເກີດລູກຢູ່ຄອກແບ້ນີ້ ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວບອກວ່າ ເກີດຢູ່ເຮືອນແລ້ວຜິດຜີ ສິໄປເກີດຢູ່ສຸກສາລາກໍ່ບໍ່ມີລົດໄປ.

ໄດ້ຟັງຄຳຕອບແບບນີ້ ອຶ້ງເລີຍ ເພາະໄປບໍ່ເປັນຄືກັນ ນີ້ກໍ່ອາດຈະເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກເສຍຊີວິດຕອນເກີດລູກ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດເຮົາຍັງມີຕົວເລກທີ່ສູງ.”(ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນກະລຸນາໃຊ້ວິຈະລະນະຍານໃນການຮັບຊົມ)

.

.

.

.