ຕົ້ນເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວທຸກແບບນີ້… – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ບົດຄວາມ

ຕົ້ນເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວທຸກແບບນີ້…

Published

on

ມີຫຼາຍໆທ່ານທີ່ເວົ້າໃນສະພາກາເຟ ກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຊຶ່ງບາງຄົນກໍ່ເວົ້າວ່າເປັນຍ້ອນນະ ໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບາງພວກກໍ່ຖິ້ມໂທດໃສ່ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ, ພູມສັນຖານຂອງປະເທດ, ໄພທຳມະຊາດ ແລະບັນຫາອື່ນໆອີກແຕ່ວ່າ ຖ້າຈະເບິ່ງປະເທດລາວ ແບບເລິກແລ້ວ ຄວາມທຸກ ຍາກທັງປວງ ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມດ້ອຍທາງພູມປັນຍາຂອງ ປະຊາຊົນ.

ຫມາຍຄວາມວ່າ ຖ້າປະຊາຊົນ ມີພູມປັນຍາດີ ເຂົາເຈົ້າຈະ ຮູ້ຈັກວິທີທີ່ຈະເອົາຕົວລອດ ແລະ ສ້າງຮັ່ງຄູນມີໃຫ້ກັບຕົນເອງ, ເຂົາ ເຈົ້າຈະຮູ້ເລືອກບ່ອນຢູ່, ເລືອກອາຊີບ ແລະ ເຫັນທ່າແຮງຂອງຕົນເອງ. ປະເທດລາວ ມີຊົນເຜົ່ານ້ອຍໆ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ດຳລົງຊີວິດ ແບບກະແຈກກະຈາຍ ແລະອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ຫ່າງໄກຈາກຊຸມຊົນ ເມືອງໃຫຍ່. ບາງທີ ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮູ້ຕົນເອງຊຳ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າທຸກຍາກ ຫຼື ຮັ່ງມີ ແຕ່ພວກທີ່ຢູ່ເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ອົງການພັດທະນາຕ່າງໆໄປຈັດແບ່ງເຂົາເຈົ້າ ວ່າ: “ພວກທີ່ທຸກຍາກ” ເພາະມີລາຍໄດ້ ຕ່ຳກວ່າ 1 ໂດລາຕໍ່ມື້.

ອົງການພັດທະນາຕ່າງໆ ເປັນຫ່ວງປະຊາຊົນພວກນີ້ ຍ້ອນວ່າ ຢ້ານເຂົາເຈົ້າຈະມີຊີວິດສັ້ນ ເຊັ່ນ: ຕາຍດ້ວຍພະຍາດລະບາດ,ຕາຍ ດ້ວຍການອອກລູກຕາມມີຕາມເກີດ, ຕາຍຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ອາດເປັນພວກທີ່ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະອື່ນໆ.

ສະນັ້ນ ທັງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຈຶ່ງເນັ້ນ ລົງທຶນໃສ່ການສ້າງສຸກສາລາ ແລະ ການມີນຳ້ດື່ມທີ່ສະອາດໃຫ້ແກ່ ເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ກໍ່ເປັນພາລະອັນຫນັກຫນ່ວງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມປະສົງ ເພາະວ່າປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກເຫຼົ່ານັ້ນ ຢູ່ກັນເປັນກຸ່ມນ້ອຍໆ ຊຶ່ງ ບາງບ້ານ ບໍ່ຮອດ 20 ຫຼັງຄາເຮືອນ ແລະ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ສອກຫຼີກ ຊຶ່ງລັດຖະບານບໍ່ມີງົບປະມານພໍທີ່ຈະສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາເຂົາເຈົ້າໄດ້.

ຈະໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ກໍ່ໄປບໍ່ເຖິງ ເພາະພະນັກງານ ລົງຮາກຖານຈະອິດອ່ອນໂຮຍແຮງ ຫຼືອາດເຈັບປ່ວຍໄຂ້ກ່ອນທີ່ຈະໄປ ເຖິງຫມູ່ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ປະມານ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະເທດເຮົາ ແມ່ນເປັນເຂດພູດອຍ ຊຶ່ງຖ້າຄິດເບິ່ງແລ້ວ ກໍ່ເຫັນວ່າຍາກທີ່ສຸດທີ່ລັດຖະບານຈະສ້າງທາງ ຈາກບ້ານສູ່ບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ໄປມາຫາກັນສະດວກ ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກ ກັນແລະກັນ, ບໍ່ທັນເວົ້າເຖິງວ່າຈະພັດທະນາລະບົບການສຶກສາຂອງ ເຂົ້າເຈົ້າແນວໃດ.

ນອກຈາກນີ້ ພື້ນທີ່ເຂດພູດອຍຍັງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການທຳມາ ຫາກິນຂອງປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງພູດອຍ ຕ້ອງນຶກອອກວ່າ ມີພື້ນທີ່ປູກຝັງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ທຳມະຊາດກໍ່ບໍ່ອຸດົມສົມບູນຄືໃນອະ ດີດ ເພາະປະຊາຊົນທຳລາຍທຳມະຊາດຫຼາຍແລ້ວ. ປັດຈຸບັນ ແນວທາງແກ້ໄຂທີ່ເລັ່ງດ່ວນຂອງລັດຖະບານ ແມ່ນການພະຍາຍາມຮວມບ້ານນ້ອຍເຂົ້າຫາກັນ, ພະຍາຍາມສ້າງທາງໃຫ້ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມບ້ານທີ່ຮວມຕົວກັນເປັນກຸ່ມໃຫຍ່, ພະຍາຍາມນຳເອົາລະ ບົບສາທາລະນະສຸກໄປໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ພະຍາຍາມສ້າງໂຮງຮຽນ ໃຫ້ຊຸມຊົນນັ້ນໆ.

ສ່ວນທາງອ້ອມກໍແມ່ນການສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກສ່ວນທຸລະກິດທັງ ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປສ້າງທຸລະກິດໃດໜຶ່ງໃນຊຸມຊົນ ນັ້ນໆ ເພື່ອເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ທາງພາກສ່ວນທຸລະກິດ ກໍຍັງຈົກຖົງໂຕເອງອອກມາຊ່ວຍຊຸມຊົນນັ້ນໆລ້າໆອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງອັນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຈາກໂຄງການໃຫຍ່ໆ ກໍແມ່ນ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ເທີນ 2, ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຊໂປນ ແລະ ໂຄງການອື່ນໆອີກ.

ທ່ານ ຄຳຮຸ່ງ ເຮືອງວົງສີ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ ສຳພາດກັບໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ ສະບັບວັນທີ 24 ຕຸລາ 2012 ວ່າ: ທາງແຂວງຫົວພັນ ກໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແຕ່ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງຈາກ 49 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີກາຍ ມາເປັນ 44,84 ສ່ວນຮ້ອຍ. ແຂວງຫົວພັນ ມີ 4 ເມືອງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີທາງປູຢາງເທື່ອ ຊຶ່ງສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງເຖິງວ່າ ລະດັບແຕກໂຕນດ້ານພັດທະນາຕ່າງໆແມ່ນຫຼຸດແຂວງອື່ນໆໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານ ບຸນເຮືອງ ດວງພະຈັນ, ລັດຖະມົນຕີປະຈຳຫ້ອງວ່າການ ລັດຖະບານ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຂັ້ນສູນກາງ ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ເມື່ອວັນທີ 17 ຕຸລາ 2012 ຜ່ານມາ ວ່າ:

ບົນພື້ນຖານຄວາມພະ ຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນໂຕເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບ ປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ, ລະດັບຄວາມຫຼຸດໂຕນກັນດ້ານການພັດທະນາ ລະຫວ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ໂຕເມືອງໄດ້ຄ່ອຍໆຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັນ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ, ບ້ານທຸກຍາກ ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນແຕ່ລະປີ. 

ຈາກກວດກາປະເມີນຄວາມທຸກຍາກປະຈຳປີ 2012, ອັດ ຕາ ຄອບຄົບທຸກຍາກຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 13,01%, ບ້ານທຸກຍາກ ໄດ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 30,27%, ເມືອງທຸກຍາກຍັງກວມ 31,72%.

ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ບ້ານພັດທະນາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກວມ 18,97%, ຄອບຄົວພັດທະນາ ເພີ່ມຂຶ້ນກວມ 57,31%. “ຜົນສຳເລັດນີ້ມາຈາກການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນຂອງສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ປະເທດເພື່ອນມິດ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,” ທ່ານ ບຸນເຮືອງ ກ່າວ.

ທ່ານ ເຈືອງ ສົມບູນຂັນ ຫົວຫນ້າຄະນະ ໂຄສະນາອົບຮົມ ສູນກາງພັກ ກ່າວວ່າ “ພາລະກິດລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ ແລະສັງຄົມ” ນີ້ເປັນຄຳຂວັນຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານເຮົາທີ່ມີຕໍ່ວຽກງານການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຊຶ່ງຖືເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະເປັນວຽກ ຮີບດ່ວນທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຊ່ວຍກັນ.

ວຽກງານນີ້ ຄື 1 ໃນ 11 ແຜນງານບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ຄື ແຜນງານທີ 6 ໄດ້ລະບຸເຖິງ “ແຜນງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງ ຄອບຄົວ, ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າ.” ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ ແມ່ນ ມີທົ່ວໂລກ ແລະກໍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ. 

ປັດຈຸບັນ ຍັງມີປະຊາກອນທີ່ມີລາຍຮັບຕຳ່ກວ່າ 1 ໂລດາຕໍ່ຄົນຕໍ່ມື້ກໍຍັງມີ, ມີຫຼາຍລ້ານຄົນຍັງອຶດຫິວ, ຂາດສານອາຫານ ແລະ ລົ້ມຕ້າຍເປັນຈຳ ນວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ.

ໂດຍ: ສີທອງ ວົງພະຈັນ, ວາລະສານອັບເດດ

Continue Reading

ບົດຄວາມ

5 ດວງ ວັນເກີດນີ້ ຈະລຳລວຍແບບຢຸດ ໝົດເຄາະກຳ ເງິນທອງໄຫຼມາ 2023 ນີ້

Published

on

By

ດວງ 5 ວັນເກີດນີ້ ຈະລຳລວຍແບບຢຸດບໍ່ໄດ້ ລວຍຈົນຄົນອື່ນອິດສາ.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ຕະຫຼອດທັງປີນີ້ ການງານງານຈະມີການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ຂື້ນ ອາດໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ປັບເງິນເດືອນຂື້ນ ມີໂອກາດໄດ້ບອກລາຄວາມຈົນ ນອກຈາກນີ້ໃນຊວງເວລານີ້ ຍັງສາມາດຈັດສັນໃນເລື່ອງດານເງິນ ມີເງິນເກັບ ເງິນໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຄົນໂສດໄດ້ພົບເນື້ອຄູ່ ຄົນມີຄູ່ຮັກກັນໝັ້ນຄົງ ຊີວິດມີແຕ່ຄວາມສຸກສົມຫວັງ. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທ່ານທີ່ອ່ານ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການສາທຸເດີ້.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າຕະຫຼອດທັງປີນີ້ ທາງດ້ານການເງິນຈະດີຫຼາຍ ເລີ່ມຕັ້ງຫຼັກເລື່ອງການເງິນໄດ້ ໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນຕຳແໜ່ງ ເລື່ອນຂຶ້ນເງິນເດືອນຂື້ນ ພ້ອມມີເກນໂຊກດີ ມີໂອກາດຖືກລາງວັນໃຫຍ່ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດຊອກທາງຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ດວງການເງິນໂດດເດັ່ນຫຼາຍປີນີ້. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທ່ານທີ່ອ່ານ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການສາທຸເດີ້.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນພຸດ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະ 2-3 ປີຫຼັງຊີວິດມີແຕ່ຄວາມລຳບາກ ການເງິນບໍ່ດີ ຕ້ອງຫ່ວງໜ້າຫ່ວງຫຼັງ ຕະຫຼອດ ທັງປີນີ້ ເປັນຈັງຫວະຊີວີດມີແຕ່ຄວາມໂຊກດີ ເປັນປີແຫ່ງມະຫາໂຊກຂອງທ່ານ ການເງິນຄ່ອງຕົວຂື້ນ ໝູນເງິນທັນ ມິໂອກາດໄດ້ໂຊກໃຫຍ່ຈາກການສ່ຽງດວງ. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທ່ານທີ່ອ່ານ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການສາທຸເດີ້.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ : ຈາກການທຳນາຍວ່າ ຕະຫຼອດທັງປີນີ້ ທ່ານຈະມີໂຊກໃຫຍ່ ເຮັດຫຍັງກໍປະສົບຜົນສຳເລັດ ການເງີນໂຊກລາບມາແຮງ ດວງການງານເດັ່ນ ມີເກນໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ເລື່ອນເງິນເດືອນຂື້ນ ຊີວິດຢູ່ດີມີສຸກ ຄອບຄົວມີແຕ່ຄວາມສຸກຕະຫຼອດປີໃໝ່. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທ່ານທີ່ອ່ານ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການສາທຸເດີ້.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ : ຕາມຄຳທຳນາຍ ປິ 2021 ດວງດີທີ່ສຸດ ຊີວິດຜິກຜັນ ໝົດທຸກ ໝົດໂສກ ມີງານໃຫຍ່ລໍຖ້າຢູ່ ດວງຊາຕາໃນຊວງເວລານີ້ ມີເກນໄດ້ຊັບກ້ອນໃຫຍ່ ຈາກການສ່ຽງໂຊກ ແບບບໍ່ຄາດຝັນເລີຍລະ ຄວນທຳບຸນ ເພື່ອເສີມດວງຊາຕາຂອງທ່ານ. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທ່ານທີ່ອ່ານ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການສາທຸເດີ້.

Continue Reading

ບົດຄວາມ

ເງິນ 2ແສນກີບ ຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ເທົ່າກັນ ໂຊກດີເທົ່າໃດແລ້ວທີ່ມີເພີ່ນເປັນພໍ່ແມ່

Published

on

ເງິນ 200,000ກີບ #ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍນ້ຳຕາໄຫລໄດ້ 🥺
ມີພໍ່ລຸງຄົນ1 ມາຫາຢູ່ຮ້ານ ລາວຈັບເງິນມາ ໂອນເງິນໃຫ້ລູກຊາຍພໍ່ແນ່ ລູກຊາຍບໍ່ມີເງິນຈ້າງລົດມາວຽງ

ແຟນຖາມ : ລູກຊາຍໄປໃສ..??

ພໍ່ລຸງ : ລູກໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຢາກກັບມາຫລີ້ນບຸນທາດຫລວງ
ພໍ່ບໍ່ຮູ້ເຮັດ #ຢາກໃຫ້ໂອນໃຫ້ລູກຊາຍ ຢາກເຫັນຫນ້າລູກ🥺

ຂ້ອຍ : ໄດ້ຍິນຈົນນຳ້ຕາແຕກ #ຄວາມຮັກຂອງພໍ່ເນາະ
ມີເທົ່າໃດໃຫ້ລູກໄດ້ຫມົດ ຂໍແຕ່ໄດ້ເຫັນລູກ🥺

ເງິນ200,000ຂອງຄົນເຮົາ ມັນມີຄ່າບໍ່ເທົ່າກັນອີຫລີ💙
ບາງຄົນເຂົ້າຄາບດຽວ ກໍ່ຫມົດ
ບາງຄົນເສື້ອຜືນດຽວກໍຫມົດ ແຕ່ສຳຫລັບບາງຄົນ #ມັນຄືຄວາມຮັກແລະຄວາມຫວັງຂອງຜູ້ລໍຄອຍ ຂໍໃຫ້ລູກຊາຍເຈົ້າເດີນທາງປອດໄພ ມາຮອດບ້ານຮອດເຮືອນ ສົມຄວາມຕັ້ງໃຈເຈົ້າເດີ ພໍ່ລຸງ😊

ຮັກພໍ່ແມ່ໃຫ້ຫລາຍໆເດີ #ເຈົ້າໂຊກດີທີ່ມີພໍ່ທີ່ຮັກເຈົ້າຂະຫນາດນີ້✌️🥺

ທີ່ມາ:

Continue Reading

ບົດຄວາມ

ປະຫວັດທະນາຄານ ການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍສຸດຂອງປະເທດລາວ

Published

on

ປີນີ້ ຄົບຮອບ 33 ປີ ໃນການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL) ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ ສື່ລາວ ຈະມາເລົ່າປະຫວັດທະນາຄານການຄ້າ ໃນການກ້າວສູ່ທະນາຄານອັນດັບຫນື່ງໃນ ສປປ ລາວ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL) ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເປັນສາຂາໃຫ້ກັບທະນາຄານກາງ ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດພິເສດຄື ເປັນທະນາຄານແຫ່ງດຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດກັບສາກົນ (Inter Banking), ຄຸ້ມຄອງບັນດາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນກູ້ຈາກຕ່າງປະເທດ

ຈົນມາຮອດປີ 1989 ລະບົບທະນາຄານປະເທດລາວໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ລະບົບໄດ້ແກ່: ທະຄານຄານກາງມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນແກ່ປະຊາຊົນ ໃນເວລານັ້ນທະນາຄານທຸລະກິດແຍກອອກມາເປັນທະນາຄານທຸລະກິດເຕັມຮູບແບບໄດ້ແກ່ ທະນາຄານນະຄອນຫຼວງ ທະນາຄານເສດຖາທິລາດ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໂດຍມີພຽງສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເທົ່ານັ້ນ

ນັບແຕ່ນັ້ນມາທະນາຄານການຄ້າກໍ່ມີການດຳເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບມາຕະຫຼອດ ເຊິ່ງສັງເກດໄດ້ຈາກທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນແຍກຕົວອອກມາຄືກັບທະນາຄານການຄ້າ ແຕ່ປະສົບບັນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະຂາດປະສິດຕິພາບໃນການບໍລິຫານ ຕ້ອງຍຸບສາຂາ ແລ້ວນຳໄປໂຮມກັບທະນາຄານອື່ນ, ມີການປ່ຽນຊື່ທະນາຄານທຸລະກິດ ມີພຽງແຕ່ທະນາຄານຄ້າຕ່າງປະເທດລາວແຫ່ງດຽວທີ່ຍັງຍືດໜັ້ນຊື່ເດີມຈົນຮອດປະຈຸບັນ ຫຼືອາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນທະນາຄານທຸລະກິດມີອາຍຸຫຼາຍສຸດໃນປະເທດລາວ

ມາປີ 2011 ທະຄານການຄ້າກໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເປັນທະນາຄານທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ໃນນັ້ນຜູ້ຖືຫຸ້ນລາຍໃຫຍ່ແມ່ນກະຊວງ ການເງິນຖືຮຸ້ນ 70%(ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອ 60%) ພະນັກງານ ທຄຕລ 5%, ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10% ແລະ ມະຫາຊົນທົ່ວໄປ 15%

ຈົນມາໃນປະຈຸບັນທະນາຄານທຸລະກິດໃນລາວມີທັ້ງຫມົດ 37 ແຫ່ງ ແຕ່ທະນາຄານການຄ້າເປັນທະນາຄານທີ່ມີປະລິມານຄົນໃຊ້ບໍລິການຫຼາຍສຸດ ສະເເດງອອກໄດ້ຄື:

– ເປັນທະນາຄານທີ່ປະຊາຊົນລາວມາຝາກເງິນຫຼາຍສຸດ ຄິດເປັນ 48% ຂອງປະລິມານເງິນຝາກທັ້ງຫມົດໃນລະບົບເສດຖະກິດ

– ມີສັດສ່ວນປ່ອຍກູ້ຫຼາຍສຸດ ຄິດເປັນ 34% ຂອງປະລິມານສິນເຊື່ອທັ້ງຫມົດໃນລະບົບເສດຖະກິດ

– ມີ User ໃຊ້ແອບ BCELone ຫຼາຍສຸດ ແລະ ມີຈຳນວນສາຂາ ແລະ ຕູ້ ATM ຫຼາຍສຸດໃນປະເທດ

ລອງມາເບີ່ງຜົນການດຳເນີນງານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 3 ປີຍ້ອນຫຼັງ

ປີ 2019 ລາຍໄດ້ລວມ 1.325.424 ລ້ານກີບ

ກຳໄລສຸດທິ 329.482 ລ້ານກີບ

ປີ 2020 ລາຍໄດ້ລວມ 1.383.454 ລ້ານກີບ

ກຳໄລສຸດທິ 223.036 ລ້ານກີບ

ປີ 2021 ລາຍໄດ້ລວມ 1.215.264 ລ້ານກີບ

ກຳໄລສຸດທິ 11.410 ລ້ານກີບ

ປິດທ້າຍ ຖ້າຖາມວ່າທະຄານການຄ້າກ້າວເປັນທະນາຄານອັນດັບໜື່ງໃນປະເທດລາວໄດ້ແນວໃດ? ແນ່ນອນທີ່ຜ່ານມາຈົນຮອດປະຈຸບັນທີ່ທະນາຄານການຄ້າປະຕິບັດຄື “ການສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື” ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກຳທາງການເງິນໃຫ້ຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບຄົນທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການທຸກຊ່ວງເວລາ

Reference: BCEL

ບົດຄວາມ: 10 STORY ເລື່ອງເລົ່າຂອງ 10

Continue Reading
ເດືອນກັນຍາ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້