ຫັກອີກແລ້ວ ຂົວຢູ່ເມືອງໝື່ນຮັບນໍ້າໜັກລົດບັນທຸກບໍາໄຫວ

ຂົວຫັກອີກແລ້ວ! ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 20.9.2020 ຂົວຢູ່ເມືອງໝື່ນ ຫັກ ພັງລົງ ເນື່ອງຈາກຮັບນໍ້າໜັກ ລົດບັນທຸກບໍ່ໄຫວ !!!

.

.

.

.

ພາບໂດຍ: ເສດຖະກິດ