ໜ່ວຍກູໄພແຈ້ງ ກະກຽມກຳລັງອາສາສະຫມັກ ຮັບມືກັບພາຍຸ

ແຈ້ງການ ເຖິງບັນດາອາສາສະຫມັກໃນທຸກຈຸດ ທຸກຄົນ ໃນການເຝົ້າລະວັງ ພາຍຸໂຊນຮ້ອນໂນອີຮ ທີ່ຈະເຄື່ອນໂຕ ເຂົ້າໃນ ສປປລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຂດແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.

ໃຫ້ບັນດາອາສາສະຫມັກກະກຽມພ້ອມ ຕອບໂຕ້ສະຖານະການ ແລະ ກະກຽມກຳລັງອາສາສະຫມັກພ້ອມອຸປະກອນກູ້ໄພເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຕະຫຼອດ 24ຊົ່ວໂມງ ບໍ່ວ່າທາງນ້ຳ ແລະ ພາກພື້ນດີນວຽກງານກູ້ຊິບກູ້ໄພ

.

.

ແມ່ນໃຫ້ພາກັນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານອາສາສະຫມັກ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈີງ