ແພດຈີນຕົກໃຈ ປາຍາວເກືອບ 40 ຊມ ຢູ່ໃນຮູທະວານໜັກຜູ້ປ່ວຍ

ວັນທີ 3 ມິຖຸນາ 2020 ນີ້ dailymail ລາຍງານເຫດສຸດພິສະດານໃນປະເທດຈີນ ເມື່ອແພດທີ່ໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງໃນມົນທົນກວາງຕຸ້ງ ທາງຕອນໃຕ້ ຕ້ອງເລັ່ງຜ່າຕັດ ເອົາປາໝໍ ທີ່ຢູ່ໃນຮູທະວານໜັກ ຂອງຊາຍໄວອາຍຸ 30 ປີ ເຊິ່ງກ່າວວ່າ ໄດ້ນັ່ງທັບປາໂດຍບັງເອີນ ແລະ ເປັນສາເຫດໃຫ້ປາຫຼຸດເຂົ້າໄປໃນຮູທະວານ.

ລາຍງານລະບຸວ່າ ກໍລະນີດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ຊາຍໜຸ່ມ ເຊິ່ງມີອາການປວດທ້ອງຮຸນແຮງ ເດີນທາງມາທີ່ໂຮງໝໍຈ້າວສິງ ເຟຣິສ ພີເພລີ ແລະ ກ່າວກັບແພດວ່າພະຍາຍາມດຶງຊາກປາຕາຍອອກຈາກຮູທະວານດ້ວຍຕົວເອງບໍ່ສຳເລັດ.ເມື່ອແພດໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນກໍ່ຟ້າວສົ່ງຕົວໄປສ່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ກໍ່ພົບວ່າມີປາທີ່ມີຄວາມຍາວ 30-40 cm ຢູ່ໃນຮູທະວານ ແພດຈຶ່ງໄດ້ເຮັດການຜ່າຕັດເອົາປານັ້ນອອກມາໄດ້ສຳເລັດ.

.