10 ປະເທດອາຊຽນ ມີພຽງ 2 ປະເທດຄື: ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19

ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ໃນຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ໃນໂລກຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງຊຶ່ງຍັງພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ຍັງມີຜູ້ເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນ. ສະເພາະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ 10 ປະເທດອາຊຽນທີ່ປະກອບມີ ຟີລິບປິນ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ, ສິງກະໂປ, ມຽນມາ, ກໍາປູເຈຍ, ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ ແລະ ລາວ ພົບວ່າ ປະເທດ ຟີລິບປິນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນ, ແຕ່ຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍແມ່ນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມີ ພຽງ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດນີ້.

ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຢູ່ 10 ປະເທດອາຊຽນປະຈໍາວັນອາທິດວັນທີ 13 ກັນຍາ ວ່າ:

ນັບແຕ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອດເວລາ 12 ໂມງຂອງວັນອາທິດວັນທີ 13 ກັນຍາ ພົບວ່າ ປະເທດຟີລິບປິນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນ ມີເຖິງ 257.863 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 4. 929 ຄົນ ແລະ ປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວ 187.116 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 214.746 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 8.650 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 152. 458 ຄົນ, ສິງກະໂປ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 57.357 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 27 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 56.699 ຄົນ, ມາເລເຊຍ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 9.868 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 128 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 9.189 ຄົນ,

ໄທ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 3.473 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 58 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 3.312 ຄົນ, ມຽນມາ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 2.595 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 16 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 676 ຄົນ, ຫວຽດນາມ ພົບຜູ້ຕິດ ເຊື້ອ 1.060 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 35 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 910 ຄົນ, ກໍາປູເຈຍ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 275 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 274 ຄົນ, ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 145 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 139 ຄົນ, ສປປ ລາວ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ 23 ຄົນ, ປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວ 21 ຄົນ.

ສັງລວມແລ້ວ ຢູ່ 10 ປະເທດອາຊຽນ ມີພຽງ 2 ປະເທດຄື: ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ທີ່ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດນີ້.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ