ເຕືອນໄພ ແມ່ຍິງລາວຢູ່ປະເທດຈີນຕິດຕໍ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ແມ່ຍິງລາວຢູ່ປະເທດຈີນຕິດຕໍ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຜູ້ຍີງຄົນລາວໄປເອົາຜົວຈີນຢູ່ປະເທດຈີນຖືກຜົວຄົນຈີນຕີ ເອົາມີດຟັນ ຈົນອາບເລືອດ (ເປັນຕາອີດູຕົນ)​ ຜົວຈີນຕີຈົນເລືອດປາກແຕກ ຕອນນີ້ທາງຄອບຄົວຂອງຜົວລາວ ໄດ້ໄລຜູ້ຍິງຄົນນີ້ອອກຈາກເຮືອນ ລາວໄດ້ໄປຮັກສາໂຕຢູ່ໂຮງໝໍ ເຫຼືອແຕ່ເຄືອງຕີດໂຕ ກັບໂທລະສັບ…ຂໍໃຫ້ເປັນບົດຮຽນແກ່ແມ່ຍິງລາວຢ່າໄປລົງເຊື່ອຄົນຈີນ ຫລາຍຄົນແລ້ວທີ່ໄປປະເທດຈີນຕົກໃນສະພາບການອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວີດຂອງຕົນແບບນີ້

ຄິດດີໆໃຜ້ທີຫຍັ່ງຄີດຈະເອົ້າຜົວຄົນຈີນແລ້ວໄປຢູ່ຈີນ ຜູ້ຍີງຄົນນີເປັນຄົນລາວໄປເອົ້າຜົວຢູ່ຈີນ ຖືກຜົວຄົນຈີນຕິ ເອົ້າມີດຟັນ ຈົນອາບເລືອດ ສາເຫດ ແມ່ນ 2 ຜົວເມຍຜິດກັນແລ້ວເມຍໄປຈັບມີດຈະໄປຟັນຜົວ ບັ່ງເອີນຜົວຍາດມີດໄດ້ເລີຍສະບັດມີດໄປຖືກປາກເມຍຈົນຈີກ ສາເຫດແມ່ນສອງຜົວເມຍຜິດກັນ ແລ້ວເມຍໄປຈັບເອົ້າມີດຈະໄປຟັນຜົວ ບັ່ງເອີນຜົວຍາດມີດໄດ້ເລີຍສະບັດຖືກປາກ ຈົນຈີກໃຜ້ຮູ້ຍາດຕີພີນອ້ງລາວ ຝາກຕີດຕໍ່ໄປຮັບລາວກັບປະເທດລາວດ່ວນ ຕອນນີ້ທາງຄອບຄົວຂອງຜົວລາວ ໄລ່ອອກຈາກເຮືອນ ລາວໄດ້ໄປຮັກສາໂຕຢູ່ໂຮງໝໍ ເຫຼືອແຕ່ເຄື່ອງນຸ່ງຕິດໂຕ ກັບໂທລະສັບ

ຂໍໃຫ້ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍໄວ