ລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫລາດອາຊີ ຫລຸດລົງລະດັບຕ່ຳສຸດ

ຕາມຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ລາຄານ້ຳມັນ ໃນຕະຫລາດອາຊີ ຫລຸດລົງ ລະດັບຕ່ຳສຸດ ນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ, ຫລັງຈາກ ອາຣັບບີ ຊາອຸດິດ ດຳເນີນການ ປັບຫລຸດ ລາຄາ ນ້ຳມັນ ຫລາຍທີ່ສຸດ ສຳລັບລູກຄ້າ ອາຊີ ແລະ ນັກລົງທຶນ ສະແດງ ຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຫວັງ ການໃຊ້ຈ່າຍ.

ໂດຍສະເພາະ ວັນທີ 7 ກັນຍາ ລາຄານ້ຳມັນ ແບຣນ ຫລຸດລົງ 2,1% ປະມານ 41,75 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຖັງ, ຫລັງຈາກ ຫລຸດລົງ 41,51 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຖັງ, ຊຶ່ງເປັນ ລະດັບຕ່ຳສຸດ ນັບແຕ່ວັນທີ 30 ກໍລະກົດຜ່ານມາ.

ລາຄານ້ຳມັນເບົາ ນີວຢອກ ຫລຸດລົງ 2,3% ເຫລືອ 38,86 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຖັງ ຫລັງຈາກ ຫລຸດລົງ 38,55 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຖັງ ເປັນລະດັບຕ່ຳສຸດ ນັບແຕ່ວັນທີ 10 ເດືອນກໍລະກົດ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໂຄງການປັບຫລຸດ ປະລິມານ ການຜະລິດຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງ ບັນດາປະເທດ ສົ່ງອອກນ້ຳມັນ ໂອເປກ ແລະ ພັນທະມິດ ພ້ອມກັບຄວາມ ພະຍາຍາມ ຊຸກຍູ້ ເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ບໍລິໂພກນ້ຳມັນ ຂອງບັນດາປະເທດ, ສະພາບ ການສຳຮອງ ໃນຕະຫລາດໂລກ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ ໂຮງງານ ກັ່ນນ້ຳມັນ ຕ້ອງກຳນົດ ການຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງ ປັບຫລຸດລາຄາ ນ້ຳມັນ ຫລາຍກວ່າເກົ່າ.