ພຣະ Sengdao ຂໍລະບາຍ ຄົນເຮົາຊາດໜື່ງເກີດເທື່ອດຽວ ແລະ ຕາຍເທື່ອດຽວຂໍສູ້ກັບຄວາມບໍ່ເປັນທັມ

ຈາກກໍລະນີ ເຫດການປິດປະຕູທາງເຂົ້າວັດໜອງພະຍາ ໃນມື້ວັນທີ່ 2 ກັນຍາ 2020 (ວັນເຂົ້າສະຫຼາກ) ທີ່ຜ່ານມາຕາມຄຳສັ່ງຂອງ ເຈົ້າຄະນະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລກທີ028

ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ມີຈິດສັດທາ ແລະ ພະສົງສົງໄສເປັນຫຍັງຈະຍົກຍ້າຍ ເຈົ້າອາວາດເພີ່ນຜິດຫຍັງ!

ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນພະ Sengdao Xaiyaseng ໂພສລະບາຍຄວາມໃນໃຈວ່າ:

ຄົນເຮົາຊາດໜື່ງເກີດເທືອດ້ຽວ ແລະ ຕາຍເທືອດ້ຽວ ຊາດນີ້ເກີດມາເພື່ອສູ້ກັບ ຄວາມບໍ່ເປັນທັມ ອຳນາດຢູ່ໃນມື້ທ່ານ ທ່ານຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຊ້ມັນໃຫ້ເກີດປະໂຍດແກ້ຊ່ວນລ້ວມ ຖ້າໃຊ້ເພື່ອປະໂຍດຊ່ວນຕົວ ສະວັນໜື່ງກັມຕ້ອງຕາມສະໜ້ອງ….👉👉👉

ຖືກຫຼືຜິດ ຂໍໃຫ້ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບເພື່ອຄວາມເປັນທຳດ້ວຍ🙏