ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງຕ້ອງການພະນັກງານ 3287 ຕໍາແໜ່ງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: – ສື່ລາວ.ຄອມ

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງຕ້ອງການພະນັກງານ 3287 ຕໍາແໜ່ງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ຂ່າວດີ!.. ນັກສືກສາທີຈົບໃຫ່ມກັບຜູ້ວ່າງງານທີ່ຕ້ອງການວຽກເຮັດງານທຳເຂົ້າມາສະໜັກນຳພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງໄດ້ເດີທາງພະແນກເປັນຜູ້ຮັບສະໜັກໃຫ້ບໍລິສັດເດີບໍ່ແມ່ນສະມັກເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ພະແນກກະລຸນາອ່ານຕາມແບບຟອມທີເອົາລົງ ມາກ່ອນມີສິດກ່ອນມີບໍລິສັດໃຫ້ທ່ານເລືອກວ່າຈະເຮັດນຳບໍລິສັດໃດ,​ມີຕຳແໜ່ງໃຫ້ເລືອກຫລາກຫລາຍສາມາດສະໜັກຜ່ານເວັບໄຊ http://www.pes.molsw.gov.la/

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ສະມັກງານຈຸດບໍລິການຈັດຫາງານ ສະຖານທີ່ ບ້ານປ່ອງຄ່າ ໂທ: 071 260 346ຕໍາແຫນງງານດ່າງທັງຫມົດ 48 ສາຕາຄາຊີບເປັນຈໍານວນ 3287 ຕໍາແຫນ່ງ ເຊິ່ງມີລາຍລະຄຽດດັ່ງນີ້:

1.ບໍລິສັດຊ້ການຊ່າງເຂື່ອນນໍ້າສອງ

– ຕໍາແຫນ່ງງານວາງທີ່ຕ້ອງການມື 24 ສາຂາອາຊີບ ຈໍານວນ 2580 ຄົນ

1. ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຈໍານວນ 63 ຄົນ

2. ພະນັກງານບັນການເງິນ ຈໍານວນ 18 ຄົນ

3. ພະນັກງານຂາຍອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຈໍານວນ 25 ຄົນ

4. ພະນັກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ຈໍານວນ 7 ຄົນ

5. ພະນັກງານຫ້ອງການ ຈໍານວນ 40 ຕົ້ນ

6. ພະນັກງານດັ່ງສາງ ຈໍານວນ 35 ຄົນ

7. ພະນັກງານຂັບລົດຈົກ ຈໍານວນ 18 ຄົນ

8. ພະນັກງານຂັບລົດເກດ ຈໍານວນ 32 ຄົນ

9. ພະນັກງາຂັບລົດຕັກ ຈໍານວນ 38 ຄົນ

10.ພະນັກງານຂັບລົດດຸດ ຈໍານວນ 25 ຄົນ

11. ພະນັກງານຂັບລົດເຄນ ຈໍານວນ 13 ຄົນ

12. ພະນັກງານຂັບລົດເຈາະ ຈໍານວນ 10 ຄົນ

13, ພະນັກງານຂັບລົດ10ລໍ້ ຈໍານວນ 150 ຄົນ

14. ພະນັກງານຂັບລົດ 6 ລໍ້ ຈໍານວນ 35 ຄົນ

15. ຊ່າງສ້ອມແປງ ຈໍານວນ 30 ຄົນ

16. ຊ່າງໄຟຟ້າ ຈໍານວນ 90 ຄົນ

17. ຊ່າງຈອດເຫຼັກ ຈໍານວນ 60 ຄົນ

18. ພະນັກງານຂັບລົດ 4 ລໍ້ ຈໍານວນ 65 ຄົນ

19. ຊ່າງໄມ້ ຈໍານວນ 48 ຄົນ

20. ຊາງຢູນ ຈໍານວນ 58 ຄົນ

21. ຜູ້ຊວຍຊ່າງ ຈໍານວນ 220 ຄົນ

22. ແມ່ຄົວ ຈໍານວນ 30 ຄົນ

23. ແມ່ບ້ານ ຈໍານວນ 50 ຄົນ

24. ກໍາມະກອນທົ່ວໄປ ຈໍານວນ 1200 ຄົນ

2. ບໍລິສັດຊີມັງກອນ -ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ ມີ 17 ສາຂາອາຊີບ 505 ຄົນ

1.ພະນັກງານຝ່າຍຈັດຊື້ ຈໍານວນ 20 ຄົນ

2.ພະນັກງານ ເຕັກນິກໄຟຟ້າ ຈໍານວນ 5 ຄົນ

3,ພະນັກງານເວນຍາມ ຈໍານວນ 10 ຄົນ

4,ພະນັກງານ ຫ້ອງການ ຈໍານວນ 10 ຄົນ

5.ພະນັກງານບັນຊີອາກອນ ຈໍານວນ 20 ຄົນ

6,ແມ່ຄົວ ຈໍານວນ 25 ຄົນ

7 ພະນັກງານບັນຊີວັດຖຸ ຈໍານວນ 25 ຄົນ

8.ພະນັກງານຊ່າງຕິດຕັ້ງກົນຈັກ ຈໍານວນ 30 ຄົນ

9,ພະນັກງານເຕັກນິກເຄື່ອງຈັກ ຈໍານວນ 30 ຄົນ

10.ພະນັກງານໄຟຟ້າຈໍານວນ 30 ຄົນ

11.ພະນັກງານຂະບວນການຜະລິດ ຈໍານວນ 60 ຄົນ

12.ພະນັກງານວິໄຈຊີມັງຈໍານວນ 30 ຄົນ

13.ພະນັກງານຊ່າງຈອດ ລະເບີດຫີນຈໍານວນ 40 ຄົນ

14. ພະນັກງານຂັບລົດຫນັກ ຈໍານວນ 60 ຄົນ

15,ພະນັການດູມສາງ ຈໍານວນ 40 ຄົນ

16.ພະນັກງານຝ່າຍຂາຍ ຈໍານວນ 40 ຄົນ

17.ພະນັກງານແປງເຄື່ອງຈັກ ຈໍານວນ 20 ຄົນ

1. ບໍລິສັດຊິມັງນໍ້າຖ້ວມ

– ຕໍາແຫນ່ງງານວາງ ທີ່ຕ້ອງການ 1 ຕໍາແຫນ່ງແມ່ນ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງກົນຈັກ ຈໍານວນ 20 ຄົນ

2. ບໍລິສັດເຂື່ອນນ້ໍາອຸ

– ຕໍາແຫນ່ງານວ່າງ ມີ 3 ສາຂາອາຊີບ ຄື ພະນັກງານໄຟຟ້າ,ຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກຈໍານວນ 72 ຄົນ ຄົນ

3. ບໍລີສັຕເວັບດາຕ້າ

ຕໍາແຫນ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການ 1 ຕໍາແຫນ່ງຄືພະນັກງານໄອທີ ຈໍານວນ 10ຄົນ

4. ບໍລິສັດລາວເນວິກເກເຕີ 2ສາຂາອາຊີບ ຈໍານວນ 100 ຕໍາເເຫນ່ງ – ນາຍຊ່າງກໍ່ສ້າງ 50 ຕໍາແຫນ່ງ : ກໍາມະກອນທົ່ວໄປ

ລາຍລະອຽດເບີ່ງໄຟລ໌ແນບລຸ່ມນີ້:

.

.

ອ້າງອີງຈາກ: Vi thaviseng

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້