ແຈ້ງເຖິງບັນດາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ ຄຳສັ່ງຈັບຕົວດ່ວນ 8 ຄົນ.

ເຖິງ: ບັນດາພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົາ ຖ້າທ່ານພົບເຫັນບຸກຄົນໃນໝາຍຈັບດັ່ງກ່າວນີ້ ຈຳນວນ 8 ຄົນ.

ເປັນພຽງພາບປະກອບເທົ່ານັ້ນ

ກະລຸນາແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດດ່ວນ

.

.

.

.

.

.

.

(ເບີ້ແຈ້ງເຫດແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ 020 28899774) ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ