ເຕືອນແລ້ວບໍ່ຟັງ! ຈືນໄຂ່ປາເປົ້າກິນ ຊ໋ອກດັບຄາເຮືອສອງສົບ

ມີລາຍງານຊ່ວງເດືອນຜ່ານມາວ່າ ຕອນກາງຄືນມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກ ນະຄອນສີທຳມະລາດ ໄດ້ຮັບແຈ້ງມີເຮືອຫາປາກະແສສິນ 31 ກໍາລັງເດີນທາງເຂົ້າມາຝັ່ງ ບ້ານຫລັກແດງ ຫມູ່ 2 ເນື່ອງຈາກມີລູກເຮືອຊາວມຽນມາ ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ ແລະອາການສາຫັດອີກ 1 ຄົນ ຫລັງຈາກກິນ ໄຂ່ປາປັກເປົ້າ.

ເມື່ອເຖິງແຄມຝັ່ງດັງກ່າວ ທາງເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ເຂົ້າກວດສອບພາຍໃນຫ້ອງພັກລູກເຮືອ ກໍ່ພົບເຫັນສົບ ຄື ທ້າວ ຊິດ ອາຍຸ 22 ປີ ແລະ ທ້າວ ຕານ ອາຍຸ 29 ປີ ນອນເສຍຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບນໍ້າລາຍເຕັມປາກ ແລະ ຍັງພົບເຫັນ ທ້າວ ຊູຈີ ລູກເຮືອຊາວມຽນມາອີກ 1 ຄົນ ຢູ່ໃນອາການສາຫັດ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈຶ່ງຟ້າວນໍາມາສົ່ງທີ່ໂຮງໝໍ ເບື້ອງຕົ້ນແພດໄດ້ໃຫ້ການຮັກສາອາການຈົນປອດໄພແລ້ວ.

ທ້າວ ວິລັດ ສີວິລັດ ອາຍຸ 62 ປີ ໄຕ້້ກົງເຮືອໃຫ້ກ່າວວ່າ ໄດ້ອອກເຮືອໄປຫາປາກາງທະເລ ພ້ອມຄົນງານຊາວມຽນມາ 5 ຄົນ ຫລາຍວ່າ 10 ມື້ແລ້ວ ຮອດຊ້ວງບ່າຍວັນທີ່ຜ່ານມາ ລູກເຮືອໄດ້ລາກອວນຕິດປາ ປັກເປົ້າໂຕໃຫຍ່ມາ 1 ໂຕ ທ້າວ ຊິດ ຈຶ່ງເອົາມາເຮັດເປັນອາຫານໂດຍແຜ່ເນື້ອໃສ່ເກືອຕາກແດດໄວ້ ສ່ວນໄຂ່ປາກໍ່ເອົາມາທອດກິນທັນທີ ແລະ ໄດ້ເອີ້ນ ທ້າວ ຕານ ແລະ ທ້າວ ຊູຈີ ມາຕັ້ງວົງກິນນຳກັນ ຈາກນັ້ນຜ່ານໄປປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ທ້າວ ຕານ ທີ່ກິນຫລາຍທີ່ສຸດເກີດອາການຊັກ ນໍ້າລາຍເຕັມປາກ ແລະ ເສຍຊີວິດທັນທີຕໍ່ມາອີກ 3 ຊົ່ວໂມງ ທ້າວ ຊິດກໍ່ເສຍຊີວິດຕາມໄປອີກຄົນສ່ວນ ທ້າວ ຊູຈີ ໂຊກດີທີ່ກິນນ້ອຍທີ່ສຸດມີອາການຮາກອອກມາຢ່າງຫນັກ ເຮັດໃຫ້ຍັງບໍ່ເສຍຊີວິດ

ທັງນີ້ ລາວໄດ້ພະຍາຍາມຫ້າມທັງ 3 ຄົນ ວ່າປາປັກເປົ້າມັນມີພິດຮ້ານແຮງ ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ຍອມຟັງ ຈຶ່ງໄດ້ເກີດເຫດການສູນເສຍຂຶ້ນ.