ຮືຮາ!! “ເຈົ້າຕູ້” ຄວາຍແປກເຂົາໂຄ້ງເປັນວົງມົນ ເຈົ້າຂອງສຸດຮັກ ຄົນຂໍຊື້ 2 ແສນບາດ ບໍ່ຂາຍ

ນັກຂ່າວໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກຊາວບ້ານ ທີ່ໝູ່ບ້ານ ໜອງຈອກ ໝູ່ 9 ຕຳບົນ ຈະເລີນສຸກ ອຳເພີ ສະເຫຼີມພະກຽດ ຈັງຫວັດ ບຸລີລຳ. ມີຄວາຍແປກແລະສວຍງາມ ຈົນຖືກຍົກໄຫ້ເປັນຂອງດີປະຈຳໝູ່ບ້ານທ່ອງທ່ຽວໂອທ໊ອບ ເພາະມີລັດສະນະ ເຂົາໂຄ້ງງໍ ບໍ່ຄືກັບຄວາຍທົ່ວໄປ ຈື່ງໄດ້ເດີນທາງໄປກວດສອບຕາມທີ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງ, ເມື່ອໄປຮອດ ບ້ານເລກທີ່ 48 ບ້ານ ໜອງຈອກ ກໍ່ໄດ້ເຫັນຄວາຍເພດແມ່ ອາຍຸປະມານ 16 ປີ ເຊີ່ງເປັນຄວາຍຂອງຄອບຄົວ ທ້າວ ອຸໄທ ສີອານັນ ປະທານສະພາ ອບຕ ຈະເລີນສຸກ.

ລັກສະນະເຂົາຂອງຄວາຍໂຕດັ່ງກ່າວ ທັງສອງຂ້າງໂຄ້ງງໍເຂົ້າຫາກັນເປັນວົງມົນ,ໃບໜ້າຂອງຄວາມໂຕດັ່ງກ່າວ ທີ່ສຳຄັນ ເຂົາທັງສອງຂ້າງຂອງມັນສາມາດ ເຄື່ອນເໜັງໄປມາໄດ້ ເຊີ່ງຖືວ່າແປກຕ່າງຈາກຄວາຍທົ່ວໄປ ຈື່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຄົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຜໆທີ່ໄດ້ເຫັນກໍ່ຕ່າງພາກັນຂໍຖ່າຍຮູບນຳຄວາຍໂຕດັ່ງກ່າວ.

ເຈົ້າຂອງຄວາຍ ໄດ້ບອກວ່າ: ຄວາຍໂຕດັ່ງກ່າວເປັນເພດແມ່ ມີຊື່ວ່າ: ເຈົ້າຕູ້ ເປັນຄວາຍພັນໄທແທ້ ປັດຈຸບັນ ອາຍຸ 16 ປີ ກ່ອນທີ່ ເຈົ້າຕູ້ ຈະມີເຂົາແປກແບບນີ້ ຕອນທີ່ ເຈົ້າຕູ້ ອາຍຸຍັງນ້ອຍແມ່ນໄດ້ມີອາການປ່ວຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາຫາດ ຄອບຄົວຈື່ງນຳເອົາ ເຈົ້າຕູ້ ໄປຮັບສາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຈົນຫາຍເປັນປົກກະຕິ, ກະທັ້ງເລີ້ມໃຫຍ່ກໍ່ມີເຂົາງອກອອກມາຜິດປົກກະຕິ, ເຂົາສາມາດ ເໜັງໄປມາໄດ້ອີກ ທີ່ສຳຄັນ ເປັນຄວາຍທີ່ຄຸ້ນຢູ່ນຳຄົນຢອກຫຼີ້ນນຳມັນໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີນິໃສໂຫດຮ້າຍແຕ່ຢ່າງໃດ. ເຈົ້າຕູ້ ຈື່ງເປັນທີ່ຮັກຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ.

ທີ່ຜ່ານມາ ເຄີຍມີຄົນມາຂໍຊື້ ເຈົ້າຕູ້ ໃນລາຄາ 2 ແສນບາດ ແຕ່ຄອບຄົວຕັດສິນໃຈບໍ່ຂາຍ ເພາະຮັກ ແລະ ຜູກພັນກັບຄວາຍໂຕນີ້ຫຼາຍ ຈື່ງຈະຂໍລ້ຽງມັນຈົນກ່ວາມັນຈະຕາຍໄປເອງ ແຕ່ຖ້າໃຜຢາກໄປເບີ່ງ ຫຼື ຖ່າຍຮູບ ກໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ກໍ່ເຊື່ອເຫຼືອເກີນວ່າທຸກຄົນທີ່ໄດ້ສຳພັດກັບຄວາຍໂຕນີ້ ກໍ່ຕ້ອງຫຼົງຮັກມັນຢ່າງແນ່ນອນ.