Breaking news​! CP ALL ໄດ້ສິດເປີດແຟນຊາຍ 7-Eleven ໃນ ສປປ ລາວ ສັນຍາ 30 ປີ ທຶນຈົດທະບຽນ 20ຕື້ກີບ

ໃນວັນ 28 ສິງຫາ 2020​ ນີ້ ສຳນັກຂ່າວໄທລາຍງານວ່າ: ບໍລິສັດ CP ALL ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທ ວ່າ: ບໍລິສັດຍ່ອຍທາງອ້ອມຂອງ CP ALL ເຂົ້າເຮັດສັນຍາແຟນຊາຍຫຼັກສຳລັບການດຳເນີນກິດຈະການ 7-Eleven ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ

ໂດຍ CP ALL Laos Co,.​Ltd ໄດ້ຮັບສິດຈັດຕັ້ງແຟນຊາຍ ແລະ ເປີດຮ້ານ 7-Eleven ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນເວລາ 30 ປີ ແລະ ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້ອີກ 2 ຄັ້ງ ຄັ້ງລະ 20 ປີ ເຊິ່ງທຶນຈົດທະບຽນທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນປະມານ 20 ຕື້ກີບ ຫຼື 68 ລ້ານບາດ

ຂໍ້ມູນຈາກ: THE STANDARD