ຊື້ກົບ ແຕ່ໄດ້ຂອງແຖມ ເປັນ ກ້ອນຫີນໃນທ້ອງກົບ

ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ລາຍງານວ່າ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ມີປະຊາຊົນ ບ້ານໂນນຫວາຍ ໄປຊື້ກົບ ຢູ່ແຖວຕະຫຼາດຫົວຂົວ ທັງໝົດ 7 ໂຕ. ເມື່ອກັບຮອດເຮືອນ ຄົວກົບ ພັດເຫັນກ້ອນຫີນ ຈໍານວນຫຼາຍ ຢັດເຊື່ອງໄວ້ ໃນທ້ອງກົບ ! ເມື່ອກັບໄປຖາມແມ່ຄ້າ ພັດວ່າ ກົບແມ່ນ ປະຊາຊົນເອົາມາຂາຍໃຫ້ ພ້ອມປະຕິເສດ ວ່າແມ່ຄ້າ ບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ເຮັດ.

ໃນກໍລະນີນີ້ ທ່ານຄິດວ່າ ຄວນຈະແກ້ໄຂແນວໃດ ? ໃຜຄືຜູ້ຜິດ ? ແມ່ຄ້າ ຄວນມີການຊົດເຊີຍ ໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍຫຼືບໍ່ ?