ບໍ່ມີຫົວໃຈກໍບໍ່ຕາຍ! Craig Lewis ຊາຍຄົນທຳອິດທີ່ມີຊີວິດໄດ້ໂດຍຂາດຊີບພະຈອນ

Craig Lewis ຊາຍວັຍ 55 ປີ ຖືກສົ່ງໂຕເຂົ້າໄປທີ່ສະຖາບັນຫົວໃຈແຫ່ງເທັກຊັດ ເນື່ອງຈາກປ່ວຍເປັນພະຍາດ Amyloidosis (ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການມີສານແອມີລອຍ (Amyloid) ເຂົ້າໄປສະສົມຕາມເນື້ອເຢື່ອອະໄວຍະວະຕ່າງ ໆ

ໃນຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ ຕັບ ຫມາກໄຂ່ຫລັງ ມ້າມ ຫົວໃຈ ລະບົບປະສາດ ແລະລະບົບທາງເດີນອາຫານ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍສານດັ່ງກ່າວເປັນໂປຣຕີນຜິດປົກກະຕິທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກໄຂກະດູກ ຫາກສະສົມຢູ່ໃນປະລິມານຫລາຍຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກງານຂອງອະໄວຍະວະນັ້ນ ໆ ໄດ້) ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫົວໃຈ ຫມາກໄຂ່ຫລັງ ແລະຕັບ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງສັບພັນ

ໃນຄວາມເປັນຈິງ Lewis ໜ້າຈະເສັຍຊີວິດພາຍໃນບໍ່ຈັກມື້ ແຕ່ໂຊກດີທີ່ ດຣ.Billy Cohn ແລະ ດຣ.Bud Frazier ໄດ້ທຳການຜ່າຕັດນຳຫົວໃຈລາວອອກແລະແທນທີ່ດ້ວຍ LVADs ອຸປະກອນທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ສູບສີດເລືອດແທນຫົວໃຈຫ້ອງລຸມຊ້າຍ

ຫລື Left Ventricular Assist Device : LVADs ທີ່ຖືກພັດທະນາໂດຍ ດຣ.Billy Cohn ສັນລະຍະແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະນັກວິທະຍາສາດທີ່ໃຊ້ເທກໂນໂລຢີໃນການຟື້ນຟູຊີວິດມະນຸດ ພາຍຫຼັງການຜ່າຕັດ Lewis ກໍຟື້ນຂຶ້ນມາເວົ້າລົມກັບແພດດ້ວຍສະພາບທີ່ປົກກະຕິເຖິງແມ່ນເຂົ້າຈະບໍ່ມີຊີບພະຈອນກໍຕາມ