ພໍ່ຕູ້ແມ່ຕູ້ແຕ່ກ່ອນເຄີຍມີຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນ ສຽງສະອື້ນໃນໃຈຂອງລູກສາວໃນຕ່າງແດນ

ລະຄອນສັ້ນເລື່ອງນີ້ຖືກແຕ່ງຂື້ນໂດຍ ອາຈານ ສໍທ່ຽງທຳ ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ຫຼາຍຄົນໄດ້ເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດທຸກຢ່າງ ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ:

ຊີວິດຕູ້ຄຳມີ ແລະ ແມ່ຕູ້ສີພອນ ພວກເຂົາເຄີຍມີຄອບຄົວອັນແສນອົບອຸ່ນ ມີເຮືອນ1ຫລັງ ມີລູກສາວ 1 ຄົນ ຄອບຄົວຄົບໜ້າຄົບຕາ ພໍ່ແມ່ລູກ. ພໍ່ເຖົ້າຄຳມີສະໄໝໜຸ່ມໆເປັນຄົນແຂງແຮງຫາຢູ່ຫາກິນຕາມທຳມະຊາດ ເພື່ອນຳມາລ້ຽງດູຄອບຄົວ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານັ້ນຖືວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ ຈົນເວລາຜ່ານໄປຫລາຍປີ ລູກສາວຄົນດຽວຂອງເຂົາກໍ່ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ເປັນສາວ ຊື່ ວ່າ”ນາງ” ນາງເປັນຄົນທີ່ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາທີ່ສວຍງາມ ເປັນທີ່ໝາຍປອງຂອງຊາຍໜຸ່ມໃນໝູ່ບ້ານຫລາຍຄົນ. ມີມື້ໜຶ່ງຕູ້ຄຳມີ ບໍ່ສະບາຍຢ່າງກະທັນຫັນ ເຈັບປ່ວຍຄັ້ງນີ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນກວ່າຊິພື້ນໂຕມາໄດ້ ແລະ ກໍ່ໄດ້ໃຊ້ເງິນຈຳນວນຫລາຍໃນການປິ່ນປົ່ວ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວເກີດຄວາມວິກິດ ທັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນ ທັງຂາດຫົວໜ້າຄອບຄົວ ເພາະຕູ້ຄຳມີກັບມາເຮັດວຽກຄືເກົ່າບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຍ້ອນຄວາມຈຳເປັນແນວນັ້ນລູກສາວຈຶ່ງຂໍເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນເມືອງເພື່ອຫາເງິນມາຈຸນເຈືອຄອບຄົວ ແລະ ຄ່າຍົກຢາຂອງພໍ່ . ຫລັງຈາກເຂົ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນເມືອງເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ນາງກໍ່ໄດ້ພົບຮັກກັບຊາຍໜຸ່ມທີ່ເປັນຄົນລາວແຕ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ .

ນາງເຂົ້າໄປເປັນເດັກເສີບໃນຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ໃນວຽງຈັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທັງສອງພົບຮັກກັນ ແຟນຂອງນາງໃຊ້ເວລາສັ້ນໆໃນການອາໄສຢູ່ລາວ ແຕ່ກໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເລື່ອງທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບຄອບຄົວຂອງນາງ ກ່ອນກັບຕ່າງປະເທດ ແຟນຂອງນາງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢ້າມພໍ່ແມ່ຂອງນາງ ແລະ ໄດ້ລົມນຳແມ່ນາງວ່າຢາກສູ່ຂໍພານາງໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດນຳ. ທັງສອງຕູ້ແນມເບີ່ງໜ້າກັນເວົ້າຫຍັງບໍ່ອອກ ໃຈໜຶ່ງກໍ່ດີໃຈທີ່ລູກສາວໄດ້ຄົບກັບຄົນມີຖານະ ອານາຄົດກໍ່ຄືຊິດີກວ່າທຸກມື້ນີ້ທີ່ເປັນຢູ່ ອີກໃຈໜຶ່ງກໍ່ເປັນຫ່ວງ . ແມ່ເອີຍຖາມນາງວ່າ ລູກຕັດສິນໃຈແນວໃດ ນາງຕອບກັບມາວ່າ ແລ້ວແຕ່ພໍ່ກັບແມ່. ໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈໃຫ້ທັງສອງແຕ່ງງານກັນຕາມປະເພນີ . ຫລັງຈາກແຟນຂອງນາງກັບໄປໄດ້ 3 ເດືອນ ກໍ່ໄດ້ເຮັດໜັງສືແລນເອົານາງໄປຢູ່ນຳ . ກ່ອນນາງຈະອອກເດີນທາງ ບໍ່ມີຄຳສັ່ງລາຈາກຜູ້ເປັນພໍ່ເລີຍ ມີພ່ຽງແຕ່ເອົາມືລູບຫົວລູກສາວເບົາໆ .

ນາງກັບແມ່ພາກັນໃຫ້ສະອື້ນກອດກັນເໝືອນກັບວ່າຈາກກັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຕາຍຈາກກັນແລ້ວ ເພາະວ່າມັນໄກ ໄກເຫລືອເກີນ ແມ່ສຸດທີ່ຈະເປັນຫ່ວງເຈົ້າ ໃຫ້ເຈົ້າເບີ່ງແຍງໂຕເອງດີໆເດີ ໂຊກດີເດີລູກ. ຫລັງຈາກທີ່ລູກສາວອອກເດີນທາງທັງສອງເຖົ້າກໍ່ກັບມາເຮືອນ ຕູ້ຄຳມີອົດກັ້ນນ້ຳຕາບໍ່ໄດ້ ຄ່ອຍໆເອົາມືຂື້ນມາປາດໜ້າແລ້ວຈົມອອກມາວ່າ : ຈາກກັນຄັ້ງນີ້ຄົງອາດຈະເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ລູກຈະໄດ້ເຫັນໜ້າເຮົາໃນສະພາບນີ້ ລູກຕ້ອງໄປອາໄສຢູ່ ອີກລະຝາກຟ້າທີ່ໄກແສນໄກ ຫາກມື້ໃດພໍ່ລົ້ມປ່ວຍເຈົ້າຊິທັນມາໃຫ້ພໍ່ໄດ້ເຫັນໜ້າກ່ອນສິ້ນໃຈບໍ່ນໍ…ນາງເອີຍ