ອັນຕະລາຍ ກ່ອງໂຟມ ໄພງຽບທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

ກອງໂຟມມັນກໍ່ມີໄພທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊິວິດເຮົາໄດ້ແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າກ່ອງໂຟມທີ່ໃຊ້ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການກັ່ນນ້ຳ ມັນປີໂຕລ້ຽມປະກອບດ້ວຍສານສໄຕຣີນ,ໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຄ້າຍຮໍໂມນເອສໂຕເຈນໃນເພດຍິງ.

ແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບັນຈຸພັນທ໌ ບໍລິສັດບັນຈຸພັນເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ວ່າ: ກ່ອງໂຟມທີ່ໃຊ້ຕາມທ້ອງຕະຫລາດທົ່ວໄປເປັນຂອງເສຍເຫລືອສີດຳໆ ຈາກກະບວນການກັ່ນນ້ຳມັນປິໂຕລ່ຽມ ປະກອບກັບສານສະໄຕລີນ (Styrene) ມີໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຄ້າຍຮອລ໌ໂມນເອດໂຕເຈນ(Estrogen) ໃນເພດຍິງ, ອາຫານຕາມສັ່ງທີ່ບັນຈຸກ່ອງໂຟມ ຈຶ່ງເປັນແຫລ່ງສະສົມສານສະໄຕລີນ ຊຶ່ງເປັນສານທີ່ອອກລິດເຮັດໃຫ້ສະຫມອງມຶນງົງ, ສະຫມອງເສື່ອມງ່າຍ, ຫງຸດຫງິດງ່າຍ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ເປັນສານກໍ່ມະເຮັງອີກ 3 ຊະນິດ ຖ້າເປັນຜູ້ຊາຍຮັບປະທານເຂົ້າໄປຫລາຍໆ ມີໂອກາດສ່ຽງເປັນພະຍາດມະເຮັງຕອ່ມລູກໝາກ ຂະນະທີ່ຜູ້ຍິງມີໂອກາດເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ທັງສອງເພດບໍ່ວ່າຍິງຊາຍມີໂອກາດສູງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງຕັບ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ໄດ້ດື່ມແອວກໍຮອລ໌ເປັນປະຈຳກໍ່ຕາມ.

ສຳລັບສານສະໄຕລີນ ຖືເປັນສານອັນຕະລາຍທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫາກໍ່ປະກາດຂຶ້ນບັນຊີວ່າເປັນສານກໍ່ມະເຮັງ ແມ່ຍິງມີລູກທີ່ຮັບປະທານອາຫານບັນຈຸໃນກ່ອງໂຟມ ລູກມີໂອກາດສະຫມອງເສື່ອມ, ອະໄວຍະວະບາງສ່ວນພິການ ສ່ວນຄົນທົ່ວໄປຖ້າຮັບປະທານອາຫານກ່ອງໂຟມທຸກມື້ ມື້ລະກ່ອງ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 10 ປີ ຈະມີໂອກາດສ່ຽງເປັນມະເຮັງສູງກວ່າຄົນປົກກະຕິເຖິງ 6 ເທົ່າ

ທັງນີ້ ຜູ້ບໍລິໂພກມີໂອກາດໄດ້ຮັບສານສະໄຕລີນ ໃນກ່ອງໂຟມໄດ້ງ່າຍເຖິງ 5 ປັດໄຈໄດ້ຄື:
1 ຖ້າອຸນນະພູມທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ຫຼື ລຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ສານໄຕຣິນຊືມເຂົ້າສູ່ອາຫານໄດ້ສູງ
2 ຖ້າປຸງອາຫານໂດຍໃສ່ນ້ຳມັນ ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ່, ເຫຼົ້າ ແມ່ນຈະດູດສານສໄຕຣິນຈາກກ່ອງໂຟມໄດ້ຫຼາຍກວ່າປົກ ກະຕິ

3 ຖ້າຊື້ອາຫານໃສ່ກ່ອງໄວ້ດົນ ແລ້ວບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານຈະດູດສານໄຕຣິນໄດ້ຫຼາຍ
4 ຖ້ານຳອາຫານທີ່ບັນຈຸໂຟມເຂົ້າໄມໂຄເວບ ໄຕຣິນຈະໄຫຼອອກມາໃນປະລິນຫຼາຍ
5 ຖ້າອາຫານສຳຜັດກັບພື້ນທີ່ຜິວກ່ອງໂຟມຫຼາຍ ລວມເຖິງຮ້ານໃດທີ່ຕັດຖົງຢ່າງພາລາດສຕິກໃສເພື່ອຮອງ ອາຫານຂໍບອກວ່າໄດ້ຮັບສານກໍ່ມະເຮັງ 2 ເທົ່າ ທັງໄຕຣິນ ແລະ ໄດອອກຊິນ ຈາກຖົງພາລາດສຕິກ.
ອາຫານຕາມສັ່ງທີ່ຮ້ອນໆ ອາດຈະໄປລະລາຍຝາກ໋ອງໂຟມຄືກັບການກິນອາຫານໄຕລິນໄປນຳ.