ລະວັງແດ່ເດີ້ ຜູ້ໃດມັກກິນມຶກແດງ ກວດພົບສານປົນເປື້ອນ ທີ່ຕະຫຼາດຊຽງຄວນ!

ໃນວັນທີ 09 ກໍລະກົດ 2020 ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກວດພົບສານປົນເປຶ້ອນໃນຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ອາຫານທະເລ (ປາມຶກແດງ) ຈຳນວນ 6 ກິໂລ ຢູ່ທີ່ຕະຫລາດຊຽງຄວນ,​ ບ້ານທ່າເດືອນ,​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.​

.

ສະນັ້ນ​ ທີມງານສັດຕະວະແພດເມຶອງໄດ້ຢຶດ ແລະ ທຳລາຍຖີ້ມ.

.