ໄພຮ້າຍ ໃຜທີ່ມັກເອົາໂທລະສັບ ໄວ້ຂ້າງເວລານອນ

ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຮົາก้าวເຂົ້າສູ່ຍຸກໂທລະສັບ ຫລື ສະມາດໂຟນກາຍເປັນປັດໄຈທີ 5 ໃນການດຳລົງຊີວິດທຸກຄົຮພົບຕິດຕົວຕະຫຼອດເວລາບໍ່ເວັ້ນແມ້ກະທັງຕອນນອນກໍ່ຍັງວ່າງມືຖືເອົາໄວ້ໃກ້ໆຫົວ ຫືຼ ໃກ້ໆໂຕໂດຍບໍ່ປິດເຄື່ອງ ແຖມເປີດສັນຍານມືຖື ຫືຼ ສັນຍານ Wi-Fi ປະໄວ້ຕະຫຼອດເວລາ ຫຼາຍຄົນຄງຈະເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າການວ່າງມືຖືໄວ້ໃກ້ຫົວຕອນນອນ ຫືຼ ລົມໂທລະສັບເປັນເວລາດົນເກີນໄປ ເພາະຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຍັງອາດກະທົບໍ່ສະໝອງໄດ້ ແລະ ອາດເຖີງັ້ນສະໝອງເຊື່ອມ ຫືຼ ອາກຈະເປັນມະເລັງສະໝອງໄດ້ ມາເບິ່ງກັນເລີຍວ່າຜົນກະທົບເປັນແນວໃດ

ການວາງໂທລະສັບໄວ້ຢູ່ໃກ້ໆຫົວຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ນອນລັບໄດຍເປີດສັນຍານໂທລະສັບໄວ້ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ ແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຈະດູດສັບເອົາສັນຍານຕະຫຼອດເວລາ
ເມື່ອສະສົມເປັນເວລາດົນ ມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບປ

ະສາດລວມທັງສຸຂະພາບ
ຖ້າເຮັດແບບນີ້ຢູ່ເລື້ອຍໆ ອາດເກີດຜົນຂ້າງຄຽງຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນ: ເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບຍາກ ແລະຄວາມຈຳເຊື່ອມໄດ້ ເພາະວ່າຄື້ນສັນຍານສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບປະສາດແລະສະໝອງ,
ດັ່ງການບໍ່ປິດສັນຍານໂທລະສັບມືຖື ຫືຼ ສັນຍານ Wi-Fi

ເນື່ອງຈາກມີສາຍໂທເຂົ້າ ຫືຼ ການແຈ້ງເຕືອນຕ່າງໆເຂົ້າມາສັນຍານທີ່ອອນຢູ່ ຈະແຮງຂື້ນທັນທີ ເຂິ່ງີໂອກາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໃນໄລຍະຍາວໄດ້

ວິທີປ້ອງກັນເພຶ່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ.

ຄວນວາງໃຫ້ຫ່າງຈາກຫົວ ຫືຼ ໂຕປະມານ 1 ແມັດ (ເປັນໄລປອດໄພໃນລະດັບໜຶ່ງ ຊຶ່ງສັນຍານຄືນແທບຈະບໍ່ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ) ຫຼື ໄລຍະໃກ້ໂຕທີ່ສາມາດເອີ້ອມເຖິງ ເພື່ອໃຫ້ຄື້ນສັນຍານຢູ່ໄກຈາກຮ່າງກາຍຂອງຂອງເຮົາຫຼາຍທໍ່ໃດແຮງດີ.

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້