ເຂົ້າແພງຫຼາຍ! ການຄ້າກຳນົດລາຄາຂາຍຍົກ-ຍ່ອຍຕາມນີ້ ຝາກສັງຄົມຮ່ວມເປັນເຈົ້າການ

ການທີ່ລາຄາເຂົ້າແພງແມ່ນເປັນຜົນດີຫຼາຍຕໍ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ເຮັດນາ ແຕ່ຖ້າລາຄານັ້ນມາແພງທີ່ປາຍທາງກໍ່ຫຍຸ້ງທັງຜູ້ປູກ ແລະຜູ້ບໍລິໂພກ ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການກຳນົດລາຄາກາງສຳລັບການຊື້-ຂາຍເຂົ້າໃນລາຄາສົ່ງ-ຂາຍຍ່ອຍທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າໄດ້ອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້:

ລາຄາເຂົ້າເປືອກໜຽວຂອງຊາວນາ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 3.600 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ເປືອກເປືອກໜຽວຢູ່ໜ້າໂຮງສີ ຫຼື ໜ້າສາງສູງສຸດບໍ່ເກີນ 3.900 ກີບຕໍ່ກິບໂລ, ລາຄາເຂົ້າສານໜຽວປະເທດສອງສົ່ງເຖິງຕະຫຼາດບໍ່ເກີນ 6.800 ກີບຕໍ່ກິໂລສຳລັບລາຄາສູງສຸດ, ລາຄາຂາຍຍ່ອຍເຂົ້າສານໜຽວ(ປະເພດສອງ)ຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປສູງສຸດຂາຍບໍ່ເກີນ 7.400 ກີບຕໍ່ກິໂລ.

ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານລາຄາ ທັງປົກປ້ອງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ເຮັດການຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການຊື້-ຂາຍເຂົ້າກິນ ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ ທັງຮັບປະກັນການສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ໂດຍເລີ່ມມີຜົນນັບແຕ່ນື້ນີ້ກໍ່ຄື 9 ກໍລະກົດ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!