ການວິໄຈເປີດເຜີຍວ່າ “ການເຮັດຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ” ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສະໝອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Notice: Undefined index: slug in /home/suelaoco/public_html/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1092
Connect with us

ສາລະໜ້າຮູ້

ການວິໄຈເປີດເຜີຍວ່າ “ການເຮັດຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ” ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສະໝອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ

Published

on

ທ່ານຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນມາແນ່ແລ້ວວ່າການເຮັດຫຼາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນ (Muttitasking) ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ດີປານໃດ ຫຼ້າສຸດມີການວິໄຈທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການງານຫຼຸດລົງ ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນທຳລາຍສະໝອງເລີຍກໍ່ໄດ້ ໂດຍມີການວິໄຈຈາກ Stanford University ພົບວ່າ ການເຮັດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນນັ້ນເກີດປະໂຫຍດໜ້ອຍກວ່າການເຮັດໄປເທື່ອລະຢ່າງ ຫຼື ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນຄວາມສາມາດພິເສດບໍ່?

ແລ້ວຖ້າຫຼາຍຄົນມີພອນສະຫວັນໃນການເຮັດຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນເດ? ນັກວິໄຈຈາກ Stanford University ໄດ້ສຶກສາໂດຍແບ່ງກຸ່ມຕົວຢ່າງເປັນສອງກຸ່ມຈາກນິໄສການມັກເຮັດວຽກພ້ອມກັນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຍັງເຊື່ອວ່າເປັນຜົນດີຕໍ່ການເຮັດວຽກອີກດ້ວຍ ເຂົາເຈົ້າພົບວ່າ ກຸ່ມຄົນທີ່ມັກເຮັດຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນຜັດເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດີເລີຍຈັກຢ່າງເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມຄົນທີ່ເຮັດວຽກເທື່ອລະຢ່າງ ເນື່ອງຈາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮຽບຮຽງຄວາມຄິດ ແລະ ຄັດກອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄດ້ດີປານໃດ ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງສະຫຼັບໄປເຮັດວຽກອີກວຽກໜຶ່ງໄດ້ຊ້າກວ່າອີກດ້ວຍ.

ການເຮັດຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກສະໝອງສາມາດຈົດຈໍ່ໄດ້ເທື່ອລະຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານເຮັດສອງກິດຈະກຳໃນເວລາດຽວກັນ ສະໝອງຂອງທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດທັງສອງກິດຈະກຳໃຫ້ບັນລຸໄປພ້ອມໆກັນໄດ້.

ການເຮັດຫຼາຍໆກິດຈະກຳໃນເວລາດຽວກັນເຮັດໃຫ້ IQ ຕ່ຳລົງ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຊ້າລົງແລ້ວ ມັນຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ IQ ຕ່ຳລົງອີກດ້ວຍ ການວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ University of London ພົບວ່າ: ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີ່ເຮັດກິດຈະກຳອື່ນໄປພ້ອມກັບກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດນັ້ນ ມີ IQ ຫຼຸດລົງປຽບທຽບໄດ້ເທົ່າໆກັບການເສບກັນຊາ ຫຼື ການອົດຫຼັບອົດນອນໝົດຄືນ ໂດຍ IQ ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 15 ຄະແນນ ຈົນໄປທຽບເທົ່າກັບລະດັບ IQ ໂດຍສະເລ່ຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 8 ປີ ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຕໍ່ໄປທ່ານຍັງນັ່ງເຮັດຢ່າງອື່ນໄປພ້ອມກັບການເຂົ້າຮຽນ ຫຼື ປະຊຸມຢູ່ ກໍ່ບໍ່ແນ່ວ່າມັນອາດເຮັດໃຫ້ IQ ທ່ານຫຼຸດລົງຈົນເຮັດສິ່ງຕ່າງໆອອກມາຄືກັບເດັກນ້ອຍເລີຍກໍ່ອາດໄດ້.

ການເຮັດຫຼາຍໆກິດຈະກຳໃນເວລາດຽວກັນສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສະໝອງ: ຄວາມສາມາດທາງຄວາມຄິດທີ່ບົກຜ່ອງລົງຈາກການເຮັດຫຼາຍກິດຈະກຳເປັນພຽງພາວະຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການວິໄຈຫຼ້າສຸດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ University of Sussex ໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ປະເທດອັງກິດ ໄດ້ມີການປຽບທຽບລະຫວ່າງໄລຍະເວລາທີ່ຜູ້ຄົນໃຊ້ງານຫຼາຍໆອຸປະກອນໃນເວລາດຽວກັນເຊັ່ນ: ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບຕອນກຳລັງເບິ່ງໂທລະພາບ ທຽບກັບຜົນການສະແກນສະໝອງດ້ວຍ MRI ແລະ ພົບວ່າສະໝອງສ່ວນ anterior cingulate cortex ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ທີ່ມີພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວນັ້ນມີຄວາມໜາແໜ້ນໜ້ອຍລົງ.

ແນ່ນອນວ່າຍັງຕ້ອງມີການວິໄຈຕໍ່ໃນອະນາຄົດຈຶ່ງຈະສະຫຼຸບໄດ້ວ່າການເຮັດຫຼາຍກິດຈະກຳໃນເວລາດຽວກັນເປັນຕົວເຮັດໃຫ້ສະໝອງເສຍຫາຍ ຫຼື ວ່າສະໝອງທີ່ເສຍຫາຍຢູ່ແລ້ວເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ຄົນເຮັດພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວກັນແທ້ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການມີພຶດຕິກຳແບບນັ້ນກໍ່ຍ່ອມບໍ່ເກີດຜົນດີຢ່າງແນ່ນອນ.

Kep Kee Loh ນັກປະສາດວິທະຍາ ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າທີມວິໄຈກ່າວວ່າ “ເປັນເລື່ອງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ພຶດຕິກຳການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ມີຜົນຕໍ່ລະບົບຄວາມຄິດ ຫຼື ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມປ່ຽນແປງໃນລະດັບໂຄງສ້າງສະໝອງເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້”

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຜ່ານມາ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2022 ຄ່າເງິນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ອ່ອນຄ່າຫຼາຍເທົ່າໃດ

Published

on

ຈະເຫັນວ່າຄ່າເງິນຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນເກືອບທຸກປະເທດອ່ອນຄ່າຫມົດ ຢູ່ທີ່ວ່າປະເທດໃດອ່ອນຄ່າຫຼາຍຫຼືໜ່ອຍເທົ່າໃດ! ແຕ່ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ມີຄ່າເງິນອ່ອນຄ່າທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເຊິ່ງເລດຊື້-ຂາຍໃນລາຄາສາກົນວັນທີ່ 01/01/2022 ຢູ່ທີ່ 11,142 ກີບ/ໂດລາ ມາຮອດວັນທີ 01/06/2022 ຢູ່ທີ່ 15,017 ກີບ/ໂດລາ ຫຼືຄິດເປັນ 34.77% ຂອງການອ່ອນຄ່າພາຍໃນໄລຍະເວລາ 6 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຍັງເປັນຊ່ວງຄ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ

ແລະທີ່ສຳຄັນຖ້າທ້າຍປີນີ້ ຖ້າຍັງບໍ່ມີແຜນຫຼືມາດຕະການຮັບມື ອາດພົບບັນຫາມໍລະສຸມເສດຖະກິດຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງໂລກ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຄ່າເງິນແລະເສດຖະກິດລາວໄດ້ອີກຢ່າງແນ່ນອນ

*ໜາຍເຫດ: ທຸກສະກຸນເງິນແມ່ນອີງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດສາກົນ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 01/01/2022-02/06/2022

ທີ່ມາ: Bloomberg & Investing ແລະ 10 STORY ເລື່ອງເລົ່າຂອງ 10

Continue Reading

ບົດຄວາມ

ຫຼິ້ນຜົວຄົນອື່ນ ມີໂທດຕິດຄຸກເຖິງ 1 ປີ ,ພ້ອມປັບໃໝ່ 10.000.000 ກີບ ເດີເຮີຍ

Published

on

ສະບາຍດີເຮີຍ ບໍ່ໄດ້ລົມກັນດົນເນາະ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາຢາກມາເຕືອນໃຜທີ່ມັກໄປລັກກິນປົ່ນກົບກັບຜົວຄົນອື່ນໃຫ້ລະວັງໄວ້, ເພາະວ່າການກະທຳຂອງພວກທ່ານອາດເຂົ້າຄ່າຍການກະທຳຜິດທາງອາຍາກໍເປັນໄດ້.

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ, ການກະທຳຜິດຕໍ່ສາຍພົວພັນຜົວເມຍມີໂທດທາງອາຍາເອີ້ນວ່າ “ການທຳມິດສະຈານ”. ອີງຕາມມາດຕາ 247 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ 2017 ກຳນົດໄວ້ວ່າ : ບຸກຄົນໃດທີ່ມີ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ຫາກໄດ້ເສບສົມກັບຜູ້ອື່ນ ຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບຕັ້ງແຕ່ 3 ເດືອນເຖິງ 1 ປີ ພ້ອມທັງຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ.

ພ້ອມກັນນັ້ນມາດຕາດັ່ງກ່າວຍັງກຳນົດຕື່ມອີກວ່າ ຄູ່ທຳມິດສະຈານ (ຜູ້ເປັນຊູ້) ກໍ່ຈະຖືກລົງໂທດສະຖານດຽວກັນນຳ.

ດັ່ງນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ, ຜູ້ທີ່ຊວນຜົວຄົນອື່ນໄປກິນປົ່ນກົບ (ລັກສະນະຊູ້ສາວ) ກໍມີຄວາມຜິດຄືກັນກັບຜູ້ທີ່ຖືກຊວນເຊັ່ນກັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ: Phomsoupha & Son Law

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ການສອນລູກໃນຍຸກສະໄໝນີ້ ຕ້ອງໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມລຳບາກ (ອ່ານຈັກເທື່ອກໍ່ວ່າດີ)

Published

on

By

ການສອນລູກໃນຍຸກສະໄໝນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍ່ຢາກໃຫ້ລູກຢູ່ຢ່າງສຸກສະບາຍເປັນຄືດັ່ງໄຂ່ໃນຫິນເລີຍ

ເພາະວ່າການຍ້ານລູກຈະລຳບາກຍ້ານລູກຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ

ຢາກໃຫ້ລອງເບິ່ງ 2 ເລື່ອງຈິງທີ່ພໍ່ແມ່ຍຸກນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ຄິດຫຍັງຫຼາຍຢ່າງເລີຍ

Continue Reading
ເດືອນສິງຫາ 2022
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້