ການວິໄຈເປີດເຜີຍວ່າ “ການເຮັດຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ” ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສະໝອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ສາລະໜ້າຮູ້

ການວິໄຈເປີດເຜີຍວ່າ “ການເຮັດຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ” ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສະໝອງ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ

Published

on

ທ່ານຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນມາແນ່ແລ້ວວ່າການເຮັດຫຼາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນ (Muttitasking) ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ດີປານໃດ ຫຼ້າສຸດມີການວິໄຈທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການງານຫຼຸດລົງ ແລະ ອາດເຖິງຂັ້ນທຳລາຍສະໝອງເລີຍກໍ່ໄດ້ ໂດຍມີການວິໄຈຈາກ Stanford University ພົບວ່າ ການເຮັດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນນັ້ນເກີດປະໂຫຍດໜ້ອຍກວ່າການເຮັດໄປເທື່ອລະຢ່າງ ຫຼື ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນຄວາມສາມາດພິເສດບໍ່?

ແລ້ວຖ້າຫຼາຍຄົນມີພອນສະຫວັນໃນການເຮັດຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນເດ? ນັກວິໄຈຈາກ Stanford University ໄດ້ສຶກສາໂດຍແບ່ງກຸ່ມຕົວຢ່າງເປັນສອງກຸ່ມຈາກນິໄສການມັກເຮັດວຽກພ້ອມກັນຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຍັງເຊື່ອວ່າເປັນຜົນດີຕໍ່ການເຮັດວຽກອີກດ້ວຍ ເຂົາເຈົ້າພົບວ່າ ກຸ່ມຄົນທີ່ມັກເຮັດຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນຜັດເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດີເລີຍຈັກຢ່າງເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມຄົນທີ່ເຮັດວຽກເທື່ອລະຢ່າງ ເນື່ອງຈາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮຽບຮຽງຄວາມຄິດ ແລະ ຄັດກອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນອອກໄດ້ດີປານໃດ ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງສະຫຼັບໄປເຮັດວຽກອີກວຽກໜຶ່ງໄດ້ຊ້າກວ່າອີກດ້ວຍ.

ການເຮັດຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກສະໝອງສາມາດຈົດຈໍ່ໄດ້ເທື່ອລະຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານເຮັດສອງກິດຈະກຳໃນເວລາດຽວກັນ ສະໝອງຂອງທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດທັງສອງກິດຈະກຳໃຫ້ບັນລຸໄປພ້ອມໆກັນໄດ້.

ການເຮັດຫຼາຍໆກິດຈະກຳໃນເວລາດຽວກັນເຮັດໃຫ້ IQ ຕ່ຳລົງ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຊ້າລົງແລ້ວ ມັນຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ IQ ຕ່ຳລົງອີກດ້ວຍ ການວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ University of London ພົບວ່າ: ກຸ່ມຕົວຢ່າງທີ່ເຮັດກິດຈະກຳອື່ນໄປພ້ອມກັບກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດນັ້ນ ມີ IQ ຫຼຸດລົງປຽບທຽບໄດ້ເທົ່າໆກັບການເສບກັນຊາ ຫຼື ການອົດຫຼັບອົດນອນໝົດຄືນ ໂດຍ IQ ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 15 ຄະແນນ ຈົນໄປທຽບເທົ່າກັບລະດັບ IQ ໂດຍສະເລ່ຍຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 8 ປີ ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຕໍ່ໄປທ່ານຍັງນັ່ງເຮັດຢ່າງອື່ນໄປພ້ອມກັບການເຂົ້າຮຽນ ຫຼື ປະຊຸມຢູ່ ກໍ່ບໍ່ແນ່ວ່າມັນອາດເຮັດໃຫ້ IQ ທ່ານຫຼຸດລົງຈົນເຮັດສິ່ງຕ່າງໆອອກມາຄືກັບເດັກນ້ອຍເລີຍກໍ່ອາດໄດ້.

ການເຮັດຫຼາຍໆກິດຈະກຳໃນເວລາດຽວກັນສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສະໝອງ: ຄວາມສາມາດທາງຄວາມຄິດທີ່ບົກຜ່ອງລົງຈາກການເຮັດຫຼາຍກິດຈະກຳເປັນພຽງພາວະຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ການວິໄຈຫຼ້າສຸດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ University of Sussex ໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ປະເທດອັງກິດ ໄດ້ມີການປຽບທຽບລະຫວ່າງໄລຍະເວລາທີ່ຜູ້ຄົນໃຊ້ງານຫຼາຍໆອຸປະກອນໃນເວລາດຽວກັນເຊັ່ນ: ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂທລະສັບຕອນກຳລັງເບິ່ງໂທລະພາບ ທຽບກັບຜົນການສະແກນສະໝອງດ້ວຍ MRI ແລະ ພົບວ່າສະໝອງສ່ວນ anterior cingulate cortex ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ທີ່ມີພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວນັ້ນມີຄວາມໜາແໜ້ນໜ້ອຍລົງ.

ແນ່ນອນວ່າຍັງຕ້ອງມີການວິໄຈຕໍ່ໃນອະນາຄົດຈຶ່ງຈະສະຫຼຸບໄດ້ວ່າການເຮັດຫຼາຍກິດຈະກຳໃນເວລາດຽວກັນເປັນຕົວເຮັດໃຫ້ສະໝອງເສຍຫາຍ ຫຼື ວ່າສະໝອງທີ່ເສຍຫາຍຢູ່ແລ້ວເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ຄົນເຮັດພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວກັນແທ້ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການມີພຶດຕິກຳແບບນັ້ນກໍ່ຍ່ອມບໍ່ເກີດຜົນດີຢ່າງແນ່ນອນ.

Kep Kee Loh ນັກປະສາດວິທະຍາ ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າທີມວິໄຈກ່າວວ່າ “ເປັນເລື່ອງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈວ່າ ພຶດຕິກຳການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ມີຜົນຕໍ່ລະບົບຄວາມຄິດ ຫຼື ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມປ່ຽນແປງໃນລະດັບໂຄງສ້າງສະໝອງເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້”

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ມື້ພັກປະຈຳປີ! ອາດປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້ ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ມາດຕາ 58

Published

on

ໃກ້ຈະໝົດປີແລ້ວ ! ທ່ານໃຊ້ມື້ພັກປະຈໍາປີ ຂອງທ່ານ ໝົດແລ້ວ ຫຼືຍັງ ? ທ່ານເຄີຍບໍ່! ເຮັດວຽກມາໃກ້ຈະໝົດປີ ມີມື້ພັກປະຈໍາປີຈໍານວນໜື່ງທີ່ຈະມາພັກ ໃນທ້າຍປີ ເພື່ອໄປທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນ ກັບຄອຍຄົວ,ຄົນຮັກ, ໝູ່ເພື່ອນ ແຕ່… ບໍ່ໄດ້ພັກ ຍ້ອນເຫດຜົນ ຂອງນາຍຈ້າງເອງ ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບສິດຍັງແນ່ເພື່ອຊົດເຊີຍມື້ພັກດັ່ງກ່າວ?

ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ(ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ລະບຸເຖີງ ການນໍາໃຊ້ມື້ພັກວຽກປະຈຳປີຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນ ມາດຕາ 57(ປັບປຸງ) ວ່າດ້ວຍການພັກວຽກປະຈຳປີດັ່ງນີ້:

1) ຜູ່ອອກແຮງງານ(ລູກຈ້າງ) ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ກັນຄົບ ຫນຶ່ງປີ ມີສິດໄດ້ພັກປະຈໍາປີ 15 ວັນ. ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແຫນງວຽກງານ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 51 ຂອງກົດຫມາຍສະບັບນີ້ ມີສິດພັກວຽກປະຈໍາປີ 18 ວັນ ໂດຍແມ່ນຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ(ນາຍຈ້າງ) ເປັນຜູ່ກຳນົດວັນພັກດັ່ງກ່າວລ່ວງຫນ້າ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ລະຫວ່າງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ.

2) ການພັກປະຈຳປີ ທັງສອງກໍລະນີຂ້າງເທິງນີ້ ຜູ່ອອກແຮງງານ(ລູກຈ້າງ) ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ເຕັມຕາມປົກກະຕິ.

3) ວັນພັກປະຈໍາອາທິດ, ວັນພັກທາງລັດຖະການ, ວັນພັກບຸນປະເພນີ ແລະ ວັນພັກກິດທຸລະ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ໃຫ້ນັບເຂົ້າໃນວັນພັກວຽກປະຈຳປີ.

4) ຖ້າຜູ່ອອກແຮງງານ(ລູກຈ້າງ) ຫາກບໍ່ໄດ້ພັກວຽກປະຈໍາປີ ອັນເນື່ອງມາຈາກເຫດຜົນຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ(ນາຍຈ້າງ)ນັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ(ນາຍຈ້າງ)ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານເພີ່ມໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານເທົ່າກັບ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ ຕາມຈຳນວນວັນທີ່ບໍ່ໄດ້ພັກ.(ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຄວນຈະໄດ້ຮັບເງິນເທົ່າກັບເງິນສະເລຍຄ່າແຮງງານຕໍ່ມື້ຂອງທ່ານ.)

ເຖີ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງ ຫົວໜ່ວຍທີ່ນຳໃຊ້ແຮງງານ ຈະມີນະໂຍບາຍສະເພາະກໍ່ຕາມ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ຂັດຕໍ່ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ເຊັ່ນກໍ່ລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກໍລະນີ 1. ໃນບາງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ແມ່ນກໍານົດໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອງໃຊ້ມືພັກປະຈໍາປີຂອງຕົນໃຫ້ຫມົດພາຍໃນປີນັ້ນໆ ແລະ ບໍ່ສາມາດສະສົມ ຫຼື ແລກປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້.

ກໍລະນີ 2. ຖ້າຫາກຜູ່ອອກແຮງງານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມື້ພັກປະຈໍາປີ ຫມົດໃນປີນັ້ນໆ ຍ້ອນເຫດຜົນຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ແມ່ນສາມາດຍົກໄປສະສົມເປັນມື້ພັກປະຈຳປີໃນປີຕໍ່ໄປໄດ້ ການສະສົມມື້ພັກປະຈໍາປີຕ້ອງບໍ່ກ່າຍ 30 ມື້ ເປັນຕົ້ນ.

ກໍລະນີ 3. ຖ້າຫາກຜູ່ອອກແຮງງານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມື້ພັກປະຈຳປີ ຫມົດໃນປີນັ້ນໆ ແມ່ນສາມາດຂາຍມື້ພັກປະຈຳປີໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ ຫຼື ແລກປ່ຽນເປັນເງິນກັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ ອີງຕາມຄ່າສະເລ່ຍຄ່າແຮງງານຕໍ່ມື້ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ.

ບົດຂ່າວ: ອິນທະສອນ

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ເຕືອນ!!! ຜົນເສຍກະທ່ອມ ມີຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ

Published

on

ໃບສົດ ຫຼື ກະທ່ອມ ເປັນພືດເສບຕິດຊະນິດຫນຶ່ງເຊິ່ງກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນ ການເສບສິ່ງເສບຕິດແບບນິ ມີຢູ່ 2 ວິທີຄື : ການຫຍ້ໍາໃບສົດ ເເລະ ການນໍາໃບໄປຕົ້ມເພື່ອສະກັດເອົານ້ໍາດື່ມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ສານເສບຕິດ ຫລັກໆທີ່ພົບໄດ້ຈາກກະທ້ອມເເມ່ນ ໄມທຣາໃຈນິນ (Mitragynine) ເປັນສານຈໍາພວກອັກຄາລອຍທີ່ກົດປະສາດ ສ່ວນກາງ (CNS depressant) ເຊັ່ນດຽວກັບຢາເສບຕິດຈໍາພວກ (Psilocybin LSD) ເເລະ ຈໍາພວກຢາບ້າ (WY) ຜົນເສຍໄລຍະຍາວຄືກະທ້ອມ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ໃຊ້ໄປດົນນານເກີດອາການຕິດ ເບື່ອອາຫານ ບໍ່ຢາກດື່ມນ້ໍາ ລ້າ ເຮັດໃຫ້ຕື່ນໂຕໄວ ເເຕ່ຖ້າຫາກຢຸດໃຊ້ກະທັນຫັນຈະເຮັດໃຫ້ ໃຈຮ້າຍ ຫງຸດງິດ ນອນບໍ່ຫລັບ ສະມາທິສັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຜົນເສຍຂອງໃບກະທ່ອມທີ່ສົ່ງຜົນໄລຍະຍາວ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຈິດໃຈ ແລະ

ລະບົບປະສາດ

ເນື່ອງຈາກສານເຄມີໃນໃບກະທ່ອມໃນປະລິມານ 15 ກຣາມ ຈະເຮັດໃຫ້ມີລິດໃນການຫຼຸດອາການປວດ ແລະ ເປັນຍາກ່ອມປະສາດ ເຊິ່ງຈະອອກລິດໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງແຕ່ຖ້າຫຼາຍເກີນໄປອາດເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຖ້າຫາກ

ຍັງໃຊ້ເປັນປະຈໍາກໍຈະມີຜົນເສຍໄລຍະຍາວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

– ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ

– ຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍ ສັບສົນ

– ເຊື່ອງຊຶມ ເຄື່ອນໄຫວຊ້າ

– ມີຄວາມສຸກຜິດປົກກະຕິ

– ນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ຮ່າງກາຍຕື່ນໂຕຕະຫຼອດເວລາ

– ໄຕເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ເຮັດໃຫ້ປັດສະວະມີສີເຂັ້ມຂຶ້ນ

– ຜິວຫນັງເປັນສີເຫຼືອງ

– ເກີດຈາດເຮັດວຽກຂອງວຕັບຢ່າງຫນັກໃນການກອງສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ

ໃບກະທ່ອມໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ຢ່າງຜິດໆ ໂດຍສະເພາະການເອົາມາເຮັດເປັນເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ກໍາລັງລະບາດຢູ່ໃນກຸ່ມ ຂອງໄວລຸ່ນຢູ່ລາວຫຼາຍໆຄົນ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນກໍເອົາມາໃຊ້ດື່ມເພື່ອເປັນຢາແກ້ໄອ, ເປັນເຄື່ອງດື່ມແກ້ອາການຢາກ ນອນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຫຼາຍ.

ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເອງ ໃບກະທ່ອມທີ່ຢູ່ໃນລາວ ກໍຍັງເປັນສິ່ງເກືອດຫ້າມ ຫຼື ສິ່ງຜິດກົດຫມາຍ ເຊິ່ງທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍໄດ້ເຄີຍອອກມາເຕືອນເມື່ອບໍ່ ດົນນີ້ກ່ຽວກັບ ການຫ້າມຈໍາຫນ່າຍ ແລະ ຜະລິດປຸງແຕ່ງກະທ່ອມຢ່າເດັດຂາດ.

ຂໍ້ມູນຄັດຈາກ: insidelaos

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ສະຫຼະອ່ານ…!ຖ້າບໍ່ຢາກຕົກເປັນເຫຍື້ອຍ ເຕືອນໄພ ການໃຊ້ບັດເຄດິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ອາດຖືກກ໋ອບຂໍ້ມູນແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ

Published

on

ເຕືອນໄພ ການໃຊ້ບັດເຄດິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ເນື່ອງຈາກບັດເຄດິດນິກນາທີ່ເອົາໄປໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຖືກຄົນກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນແລ້ວເອົາບັດນິກນາໄປໃຊ້ ເລີຍຢາກມາເຕືອນກັນໄວ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນ

ບັດທີ່ຖືກກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນແມ່ນບັດ Master card ລຸ້ນເກົ່າຂອງ ທະນາຄານ BCEL ທີ່ຍັງບໍ່ແມ່ນໂຕລ່າສຸດທີ່ເປັນລະບົບສຳຜັດ
ສະຖານທີ່ທີ່ຄາດວ່າຖືກກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນບັດ ແມ່ນຢູ່ສູນອາຫານໃນຫ້າງຢູ່ບູດາເປສ ຮົງກາລີ, ເນື່ອງຈາກຢູ່ຢູໂລບດຽວນີ້ ຖ້າໃຊ້ບັດເຄດິດເຂົາຈະຍື່ນເຄື່ອງກົດ POS ໃຫ້ລູກຄ້າສຽບບັດ ຫລືແຕະບັດ ແລ້ວກົດເອງໝົດ,

ມີຮ້ານດຽວນີ້ທີ່ເອົາບັດນິກນາໄປກົດເອງ, ເຮົາກໍ່ບໍ່ເອະໃຈ ຖືວ່າປະໝາດເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາຖ່າຍຮູບບັດເຮົາທັງດ້ານໜ້າດ້ານຫລັງ ເຂົາກໍ່ເອົາຂໍ້ມູນບັດເຮົາໄປຮູດໄດ້ແລ້ວ ຫລືມີເຄື່ອງໂຈນລະກຳຂໍ້ມູນບັດເຮົາ ພຽງສຽບບັດເຮົາເຂົ້າໄປ ເຂົາສາມາດພິມບັດເຮົາອອກມາອີກບັດໜຶ່ງເພື່ອໃຊ້ໄດ້ເລີຍ

ຫລັງຈາກໃຊ້ບັດຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ຜ່ານໄປ4ມື້ ຈົນເຮົາອອກຈາກບູດາເປສ ມາຢູ່ບາເຊໂລນ່າ ສະເປນແລ້ວ ມີລາຍການແຈ້ງເຕືອນໃຊ້ບັດຢູ່ບູດາເປສ ລາຍການລະ 114.45$ 3ລາຍການຕິດ ຍອດດຽວກັນ ບ່ອນດຽວກັນ, ຍັງໂຊກດີທີ່ລະບົບຂອງ BCEL ONE ມີການແຈ້ງເຕືອນອອນລາຍ ເຮົາເລີຍເຂົ້າໄປລ໋ອກບັດ ແລະແຈ້ງສູນປິດບັດທັນທີເລີຍ, ກັບມາຮອດລາວກໍ່ເຂົ້າໄປເຮັດເລື່ອງຂໍຮຽກເກັບເງິນຄືນລາຍການທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ (ຫວັງວ່າຊິໄດ້ຄືນ ເພາະເພິ່ນຕ້ອງສົ່ງເລື່ອງໄປສູນ Master card ສາກົນ ໃຊ້ເວລາປະມານ45ວັນ) ແລະອອກບັດໃໝ່ລຸ້ນລ່າສຸດເລີຍ

ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເອົາບັດເຄດິດໄປໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
1. ໄປປ່ຽນບັດເປັນລຸ້ນສຳຜັດ ລຸ້ນລ່າສຸດ ຄວາມປອດໄພສູງສຸດເລີຍ

2. ຫ້າມໃຫ້ໃຜຈັບບັດເຮົາເດັດຂາດ ເຖິງຊິເປັນພະນັກງານຮ້ານໃດກໍ່ຕາມ ເຮົາຕ້ອງແຕະເອງ ສຽບເອງ ກົດເອງ
3. ລ໋ອກບັດໄວ້ຕະຫລອດເວລາ ເວລາຈະໃຊ້ຈິ່ງເປີດ (ຕາມຮູບ3)

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Continue Reading
ເດືອນທັນວາ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້