ຜົນການວິໄຈບອກວ່າ “ຍຸງ” ມັກດູດເລືອດຄົນທີ່ມີເຊື້ອມາລາເຣຍຫຼາຍກວ່າເລືອດຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ສາລະໜ້າຮູ້

ຜົນການວິໄຈບອກວ່າ “ຍຸງ” ມັກດູດເລືອດຄົນທີ່ມີເຊື້ອມາລາເຣຍຫຼາຍກວ່າເລືອດຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປ

Published

on

ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າເມື່ອຄົນເຮົາຫາຍໃຈອອກ ເຮົາຈະປ່ອຍອາຍແກັດຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ໃນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອມາລາເຣຍຄົນເຫຼົ່ານີ້ຈະປ່ອຍອາຍແກັດຄາບອນໄດອອກໄຊອອກມາໃນປະລິມານຫຼາຍກວ່າຄົນປົກກະຕິ

ແກັດຄາບອນໄດອອກໄຊຊ່ວຍໃຫ້ຍຸງໄດ້ກິ່ນເຫຍື່ອ ຍິ່ງມີປະລິມານແກັດຄາບອນໄດອອກໄຊອອກມາໃນປະລິມານຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ ຍຸງກໍ່ຈະຍິ່ງໄດ້ກິ່ນຂອງເຫຍື່ອດີຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ

ສາສະໜາຈານ Emeritus Ingrid Faye ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສະຕັອກໂຮມກ່າວວ່າ ເຊື້ອມາລາເຣຍຜະລິດໂມເລກຸນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ HMBPP ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ເມັດເລືອດແດງປ່ອຍແກັດຄາບອນໄດອອກໄຊອອກມາເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານຊາວຊູແອດກ່າວອີກວ່າ ໃນການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ ທີມງານວິໄຈຂອງຕົນໃຊ້ຕົວຢ່າງເລືອດຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອມາບາເຣຍເພື່ອທົດສອບເບິ່ງການຕອບສະໜອງຂອງຍຸງ ນັກວິໄຈໃນທີມງານພົບວ່າຍຸງຈະຮີບດູດຕົວຢ່າງເລືອດທີ່ໄດ້ຈາກຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອມາລາເຣຍໂດຍທັນທີ ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອວ່າໂມເລກຸນ HMBPP ທີ່ພົບໃນເລືອດຄົນທີ່ມີເຊື້ອມາລາເຣຍມີຜົນກະທົບຕໍ່ພຶດຕິກຳຂອງຍຸງ ເພາະເພີ່ມປະລິມານແກັດຄາບອນໄດອອກໄຊທີ່ປ່ອຍອອກມາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

ຫົວໜ້າທີມນັກວິໄຈກ່າວວ່າ ກິ່ນຂອງແກັດຄາບອນໄດອອກໄຊທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕົວຢ່າງເລືອດຄົນທີ່ມີເຊື້ອມາລາເຣຍນີ້ຊ່ວຍດຶງດູດຍຸງ.

ສຳນັກງານຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂລກແຫ່ງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ລາຍງານວ່າ ເຊື້ອມາລາເຣຍຕິດຕໍ່ສູ່ຄົນຜ່ານຍຸງກົ້ນປ່ອງຕົວແມ່ (Anopheles) ແລະ ໃນບັນດາຍຸງຊະນິດນີ້ 430 ສາຍພັນ ມີຢູ່ 30-40 ສາຍພັນທີ່ເປັນພາຫະມາລາເຣຍ.

ນັກວິໄຈກ່າວວ່າ: ມະນຸດຈະກິ່ນຫຼາຍຂຶ້ນຫາກອາຫານມີລົດຊາດທີ່ແຊບ ຍຸງກໍ່ເຊັ່ນກັນທີ່ຈະດູດເລືອດໃນປະລິມານຫຼາຍຂຶ້ນຫາກເລືອດມີລົດຊາດດີ.

ສາສະດາຈານ Faye ຫົວໜ້າທີມນັກວິໄຈ ເຊື່ອວ່າໂມເລກຸນ HMBPP ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອມາລາເຣຍຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດມີລົດດີຂຶ້ນສຳລັບຍຸງ ໂດຍນັກວິໄຈສັງເກດເຫັນວ່າໃນການທົດລອງ ຍຸງຈະດູດເລືອດທີ່ມີເຊື້ອມາລາເຣຍເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານຂຶ້ນ ເມື່ອທຽບກັບຕົວຢ່າງເລືອດທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອມາລາເຣຍ.

ທີມນັກວິໄຈກ່າວວ່າ ຍຸງທີ່ດູດເລືອດທີ່ມີເຊື້ອມາລາເຣຍໃນປະລິມານຫຼາຍ ສາມາດສ້າງເຊື້ອມາລາເຣຍ ຫຼື ເຊື້ອ Plasmodium ຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍການຂະຫຍາຍເພີ່ມຈຳນວນເຊື້ອມາລາເຣຍໃນຕົວຍຸງຢ່າງວອງໄວນີ້ ເປັນຜົນສືບເນື່ອງມາຈາກໂມເລກຸນ HMBPP ອີກດ້ວຍ.

ສາສະດາຈານ Faye ກ່າວວ່າ ຫາກນຳໂມເລກຸນນີ້ໄປປະສົມໃນຕົວຢ່າງເລືອດທີ່ມີເຊື້ອມາລາເຣຍຢູ່ແລ້ວ ແລະ ນຳໄປທຽບກັບເລືອດຕົວຢ່າງເລືອດທີ່ບໍ່ມີໂມເລກຸນນີ້ ຈະພົບວ່າຍຸງທີ່ມີເຊື້ອມາລາເຣຍໃນຕົວຈະມີປະລິມານເຊື້ອໂລກໃນຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 5 ເທົ່າຕົວ.

ສາສະດາຈານ Faye ກ່າວວ່າ ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງເຊື້ອມາລາເຣຍໃນການແຜ່ເຊື້ອຢ່າງມີປະສິດທິພາບນີ້ ພັດທະນາມາດົນນານຫຼາຍລ້ານປີ ຊ່ວຍໃຫ້ເຊື້ອມາລາເຣຍສາມາດຢູ່ລອດມາໄດ້ ແລະ ແຜ່ລະບາດສູ່ຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອເສຍຊີວິດ.

ການພັດທະນາຢາຊະນິດໃໝ່ໆ ເພື່ອໃຊ້ຫຼຸດປະລິມານໂມເລກຸນ HMBPP ທີ່ຜະລິດໂດຍເຊື້ອມາລາເຣຍ ຈະບໍ່ຊ່ວຍຢຸດຢັ້ງຍຸງຈາກການຕິດຕາມຫາເຫຍື່ອຈົນພົບ ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າຍຸງໄດ້ກິ່ນຂອງໂມເລກຸນ HMBPP ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຖິງຈະມີໂມເລກຸນນີ້ຢູ່ໃນເລືອດພຽງເລັກໜ້ອຍກໍ່ຕາມ.

ສາສະດາຈານ Faye ຫົວໜ້າທີມນັກວິໄຈກ່າວວ່າ ຫາກເຮົາສາມາດຄິດຄົ້ນຢາທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອມາລາເຣຍຜະລິດໂມເລກຸນ HMBPP ກໍ່ຈະເປັນຢາທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ມີໃຜຄິດຄົ້ນຢາແບບນີ້ຂຶ້ນມາໄດ້ເທື່ອ.

ປັດຈຸບັນການນອນກາງມຸ້ງທີ່ມີສານກັນຍຸງເຄືອບ ແລະ ການໃຊ້ຢາຂ້າຍຸງ ເປັນວິທີທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການຄວບຄຸມຍຸງ ແລະ ການວິໄຈເພື່ອພັດທະນາວັກແຊັງປ້ອງກັນມາລາເຣຍກໍ່ກຳລັງເດີນໜ້າຢູ່ໃນຂະນະນີ້.

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ມື້ພັກປະຈຳປີ! ອາດປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້ ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ມາດຕາ 58

Published

on

ໃກ້ຈະໝົດປີແລ້ວ ! ທ່ານໃຊ້ມື້ພັກປະຈໍາປີ ຂອງທ່ານ ໝົດແລ້ວ ຫຼືຍັງ ? ທ່ານເຄີຍບໍ່! ເຮັດວຽກມາໃກ້ຈະໝົດປີ ມີມື້ພັກປະຈໍາປີຈໍານວນໜື່ງທີ່ຈະມາພັກ ໃນທ້າຍປີ ເພື່ອໄປທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນ ກັບຄອຍຄົວ,ຄົນຮັກ, ໝູ່ເພື່ອນ ແຕ່… ບໍ່ໄດ້ພັກ ຍ້ອນເຫດຜົນ ຂອງນາຍຈ້າງເອງ ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບສິດຍັງແນ່ເພື່ອຊົດເຊີຍມື້ພັກດັ່ງກ່າວ?

ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ(ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ລະບຸເຖີງ ການນໍາໃຊ້ມື້ພັກວຽກປະຈຳປີຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນ ມາດຕາ 57(ປັບປຸງ) ວ່າດ້ວຍການພັກວຽກປະຈຳປີດັ່ງນີ້:

1) ຜູ່ອອກແຮງງານ(ລູກຈ້າງ) ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ກັນຄົບ ຫນຶ່ງປີ ມີສິດໄດ້ພັກປະຈໍາປີ 15 ວັນ. ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແຫນງວຽກງານ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 51 ຂອງກົດຫມາຍສະບັບນີ້ ມີສິດພັກວຽກປະຈໍາປີ 18 ວັນ ໂດຍແມ່ນຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ(ນາຍຈ້າງ) ເປັນຜູ່ກຳນົດວັນພັກດັ່ງກ່າວລ່ວງຫນ້າ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ລະຫວ່າງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ.

2) ການພັກປະຈຳປີ ທັງສອງກໍລະນີຂ້າງເທິງນີ້ ຜູ່ອອກແຮງງານ(ລູກຈ້າງ) ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ເຕັມຕາມປົກກະຕິ.

3) ວັນພັກປະຈໍາອາທິດ, ວັນພັກທາງລັດຖະການ, ວັນພັກບຸນປະເພນີ ແລະ ວັນພັກກິດທຸລະ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ໃຫ້ນັບເຂົ້າໃນວັນພັກວຽກປະຈຳປີ.

4) ຖ້າຜູ່ອອກແຮງງານ(ລູກຈ້າງ) ຫາກບໍ່ໄດ້ພັກວຽກປະຈໍາປີ ອັນເນື່ອງມາຈາກເຫດຜົນຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ(ນາຍຈ້າງ)ນັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ(ນາຍຈ້າງ)ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານເພີ່ມໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານເທົ່າກັບ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ ຕາມຈຳນວນວັນທີ່ບໍ່ໄດ້ພັກ.(ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຄວນຈະໄດ້ຮັບເງິນເທົ່າກັບເງິນສະເລຍຄ່າແຮງງານຕໍ່ມື້ຂອງທ່ານ.)

ເຖີ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງ ຫົວໜ່ວຍທີ່ນຳໃຊ້ແຮງງານ ຈະມີນະໂຍບາຍສະເພາະກໍ່ຕາມ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ຂັດຕໍ່ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ເຊັ່ນກໍ່ລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກໍລະນີ 1. ໃນບາງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ແມ່ນກໍານົດໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອງໃຊ້ມືພັກປະຈໍາປີຂອງຕົນໃຫ້ຫມົດພາຍໃນປີນັ້ນໆ ແລະ ບໍ່ສາມາດສະສົມ ຫຼື ແລກປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້.

ກໍລະນີ 2. ຖ້າຫາກຜູ່ອອກແຮງງານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມື້ພັກປະຈໍາປີ ຫມົດໃນປີນັ້ນໆ ຍ້ອນເຫດຜົນຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ແມ່ນສາມາດຍົກໄປສະສົມເປັນມື້ພັກປະຈຳປີໃນປີຕໍ່ໄປໄດ້ ການສະສົມມື້ພັກປະຈໍາປີຕ້ອງບໍ່ກ່າຍ 30 ມື້ ເປັນຕົ້ນ.

ກໍລະນີ 3. ຖ້າຫາກຜູ່ອອກແຮງງານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມື້ພັກປະຈຳປີ ຫມົດໃນປີນັ້ນໆ ແມ່ນສາມາດຂາຍມື້ພັກປະຈຳປີໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ ຫຼື ແລກປ່ຽນເປັນເງິນກັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ ອີງຕາມຄ່າສະເລ່ຍຄ່າແຮງງານຕໍ່ມື້ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ.

ບົດຂ່າວ: ອິນທະສອນ

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ເຕືອນ!!! ຜົນເສຍກະທ່ອມ ມີຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ

Published

on

ໃບສົດ ຫຼື ກະທ່ອມ ເປັນພືດເສບຕິດຊະນິດຫນຶ່ງເຊິ່ງກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນ ການເສບສິ່ງເສບຕິດແບບນິ ມີຢູ່ 2 ວິທີຄື : ການຫຍ້ໍາໃບສົດ ເເລະ ການນໍາໃບໄປຕົ້ມເພື່ອສະກັດເອົານ້ໍາດື່ມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ສານເສບຕິດ ຫລັກໆທີ່ພົບໄດ້ຈາກກະທ້ອມເເມ່ນ ໄມທຣາໃຈນິນ (Mitragynine) ເປັນສານຈໍາພວກອັກຄາລອຍທີ່ກົດປະສາດ ສ່ວນກາງ (CNS depressant) ເຊັ່ນດຽວກັບຢາເສບຕິດຈໍາພວກ (Psilocybin LSD) ເເລະ ຈໍາພວກຢາບ້າ (WY) ຜົນເສຍໄລຍະຍາວຄືກະທ້ອມ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ໃຊ້ໄປດົນນານເກີດອາການຕິດ ເບື່ອອາຫານ ບໍ່ຢາກດື່ມນ້ໍາ ລ້າ ເຮັດໃຫ້ຕື່ນໂຕໄວ ເເຕ່ຖ້າຫາກຢຸດໃຊ້ກະທັນຫັນຈະເຮັດໃຫ້ ໃຈຮ້າຍ ຫງຸດງິດ ນອນບໍ່ຫລັບ ສະມາທິສັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຜົນເສຍຂອງໃບກະທ່ອມທີ່ສົ່ງຜົນໄລຍະຍາວ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຈິດໃຈ ແລະ

ລະບົບປະສາດ

ເນື່ອງຈາກສານເຄມີໃນໃບກະທ່ອມໃນປະລິມານ 15 ກຣາມ ຈະເຮັດໃຫ້ມີລິດໃນການຫຼຸດອາການປວດ ແລະ ເປັນຍາກ່ອມປະສາດ ເຊິ່ງຈະອອກລິດໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງແຕ່ຖ້າຫຼາຍເກີນໄປອາດເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຖ້າຫາກ

ຍັງໃຊ້ເປັນປະຈໍາກໍຈະມີຜົນເສຍໄລຍະຍາວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

– ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ

– ຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍ ສັບສົນ

– ເຊື່ອງຊຶມ ເຄື່ອນໄຫວຊ້າ

– ມີຄວາມສຸກຜິດປົກກະຕິ

– ນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ຮ່າງກາຍຕື່ນໂຕຕະຫຼອດເວລາ

– ໄຕເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ເຮັດໃຫ້ປັດສະວະມີສີເຂັ້ມຂຶ້ນ

– ຜິວຫນັງເປັນສີເຫຼືອງ

– ເກີດຈາດເຮັດວຽກຂອງວຕັບຢ່າງຫນັກໃນການກອງສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ

ໃບກະທ່ອມໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ຢ່າງຜິດໆ ໂດຍສະເພາະການເອົາມາເຮັດເປັນເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ກໍາລັງລະບາດຢູ່ໃນກຸ່ມ ຂອງໄວລຸ່ນຢູ່ລາວຫຼາຍໆຄົນ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນກໍເອົາມາໃຊ້ດື່ມເພື່ອເປັນຢາແກ້ໄອ, ເປັນເຄື່ອງດື່ມແກ້ອາການຢາກ ນອນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຫຼາຍ.

ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເອງ ໃບກະທ່ອມທີ່ຢູ່ໃນລາວ ກໍຍັງເປັນສິ່ງເກືອດຫ້າມ ຫຼື ສິ່ງຜິດກົດຫມາຍ ເຊິ່ງທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍໄດ້ເຄີຍອອກມາເຕືອນເມື່ອບໍ່ ດົນນີ້ກ່ຽວກັບ ການຫ້າມຈໍາຫນ່າຍ ແລະ ຜະລິດປຸງແຕ່ງກະທ່ອມຢ່າເດັດຂາດ.

ຂໍ້ມູນຄັດຈາກ: insidelaos

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ສະຫຼະອ່ານ…!ຖ້າບໍ່ຢາກຕົກເປັນເຫຍື້ອຍ ເຕືອນໄພ ການໃຊ້ບັດເຄດິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ອາດຖືກກ໋ອບຂໍ້ມູນແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ

Published

on

ເຕືອນໄພ ການໃຊ້ບັດເຄດິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ເນື່ອງຈາກບັດເຄດິດນິກນາທີ່ເອົາໄປໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຖືກຄົນກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນແລ້ວເອົາບັດນິກນາໄປໃຊ້ ເລີຍຢາກມາເຕືອນກັນໄວ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນ

ບັດທີ່ຖືກກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນແມ່ນບັດ Master card ລຸ້ນເກົ່າຂອງ ທະນາຄານ BCEL ທີ່ຍັງບໍ່ແມ່ນໂຕລ່າສຸດທີ່ເປັນລະບົບສຳຜັດ
ສະຖານທີ່ທີ່ຄາດວ່າຖືກກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນບັດ ແມ່ນຢູ່ສູນອາຫານໃນຫ້າງຢູ່ບູດາເປສ ຮົງກາລີ, ເນື່ອງຈາກຢູ່ຢູໂລບດຽວນີ້ ຖ້າໃຊ້ບັດເຄດິດເຂົາຈະຍື່ນເຄື່ອງກົດ POS ໃຫ້ລູກຄ້າສຽບບັດ ຫລືແຕະບັດ ແລ້ວກົດເອງໝົດ,

ມີຮ້ານດຽວນີ້ທີ່ເອົາບັດນິກນາໄປກົດເອງ, ເຮົາກໍ່ບໍ່ເອະໃຈ ຖືວ່າປະໝາດເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາຖ່າຍຮູບບັດເຮົາທັງດ້ານໜ້າດ້ານຫລັງ ເຂົາກໍ່ເອົາຂໍ້ມູນບັດເຮົາໄປຮູດໄດ້ແລ້ວ ຫລືມີເຄື່ອງໂຈນລະກຳຂໍ້ມູນບັດເຮົາ ພຽງສຽບບັດເຮົາເຂົ້າໄປ ເຂົາສາມາດພິມບັດເຮົາອອກມາອີກບັດໜຶ່ງເພື່ອໃຊ້ໄດ້ເລີຍ

ຫລັງຈາກໃຊ້ບັດຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ຜ່ານໄປ4ມື້ ຈົນເຮົາອອກຈາກບູດາເປສ ມາຢູ່ບາເຊໂລນ່າ ສະເປນແລ້ວ ມີລາຍການແຈ້ງເຕືອນໃຊ້ບັດຢູ່ບູດາເປສ ລາຍການລະ 114.45$ 3ລາຍການຕິດ ຍອດດຽວກັນ ບ່ອນດຽວກັນ, ຍັງໂຊກດີທີ່ລະບົບຂອງ BCEL ONE ມີການແຈ້ງເຕືອນອອນລາຍ ເຮົາເລີຍເຂົ້າໄປລ໋ອກບັດ ແລະແຈ້ງສູນປິດບັດທັນທີເລີຍ, ກັບມາຮອດລາວກໍ່ເຂົ້າໄປເຮັດເລື່ອງຂໍຮຽກເກັບເງິນຄືນລາຍການທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ (ຫວັງວ່າຊິໄດ້ຄືນ ເພາະເພິ່ນຕ້ອງສົ່ງເລື່ອງໄປສູນ Master card ສາກົນ ໃຊ້ເວລາປະມານ45ວັນ) ແລະອອກບັດໃໝ່ລຸ້ນລ່າສຸດເລີຍ

ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເອົາບັດເຄດິດໄປໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
1. ໄປປ່ຽນບັດເປັນລຸ້ນສຳຜັດ ລຸ້ນລ່າສຸດ ຄວາມປອດໄພສູງສຸດເລີຍ

2. ຫ້າມໃຫ້ໃຜຈັບບັດເຮົາເດັດຂາດ ເຖິງຊິເປັນພະນັກງານຮ້ານໃດກໍ່ຕາມ ເຮົາຕ້ອງແຕະເອງ ສຽບເອງ ກົດເອງ
3. ລ໋ອກບັດໄວ້ຕະຫລອດເວລາ ເວລາຈະໃຊ້ຈິ່ງເປີດ (ຕາມຮູບ3)

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Continue Reading
ເດືອນກັນຍາ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້