ລືມຊາດ! ພາສາລາວກໍ່ມີເປັນຫຍັງບໍ່ເວົ້າ ເສຍຊາດເກີດ ? ອ່ານບົດວິເຄາະ… – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ບົດຄວາມ

ລືມຊາດ! ພາສາລາວກໍ່ມີເປັນຫຍັງບໍ່ເວົ້າ ເສຍຊາດເກີດ ? ອ່ານບົດວິເຄາະ…

Published

on

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຳຍົກຍ້ອງສັນລະເຊີນທັນທີວ່າດີວ່າເກັ່ງ ຖ້າຫາກພາສາທີ່ສອງທີ່ທ່ານໃຊ້ໃນວົງສັງຄົມ, ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ການເວົ້າອອກສື່ຕ່າງຊາດບໍ່ແມ່ນ “ພາສາໄທ” ເພາະເຫດໃດຈຶ່ງເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ກໍ່ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ ແລະ ປາກົດຂຶ້ນໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະໃນໂລກອອນລາຍ ທີ່ຈະມີກຸ່ມອັກຄະຕິຊົນທັງຫຼາຍ ມັກມີສຽງວິພາກວິຈານຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ເວົ້າພາສາໄທອອກສື່ທາງໂທລະພາບຂອງປະເທດໄທ ບັນຫານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຄິດ ແລະ ທົບທວນວ່າອັກຄະຕິດັ່ງກ່າວມາຈາກ? ແລ້ວເຫດໃດຈຶ່ງວິພາກວິຈານສະເພາະຄົນທີ່ເວົ້າພາສາໄທອອກສື່ ? ເລື່ອງນີ້ໜ້າສົນໃຈ.

  • ອັກຄະຕິດັ່ງກ່າວອາດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນຫາທາງດ້ານປະຫວັດສາດບາດແຜລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ທີ່ເປັນຈຸດບອດທຳລາຍຄວາມຄິດ (ຜູ້ທີ່ຄິດບໍ່ໄດ້) ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດແຄ້ນທາງປະຫວັດສາດ ອັນນຳໄປສູ່ການເກີດອັກຄະຕິໃນສິ່ງທີ່ເປັນໄທ, ປະຫວັດສາດບາດແຜ່ລະຫວ່າງລາວ-ໄທນັ້ນມີເປັນຈຳນວນຫຼາຍໃນຕຳລາຮຽນນັບຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນປະຖົມຈົນເຖິງມະຫາໄລເຊັ່ນ: ການຮຸກຮານຂອງສະຫຍາມ, ການປຸ້ນສະດົມ, ການທຳລາຍມ້າງເພ ແລະ ເຜົາບ້ານເຜົາເມືອງ ຯລຯ ເຊິ່ງປະຫວັດສາດໃນຕຳລາຮຽນດັ່ງກ່າວລ້ວນແຕ່ມີເນື້ອໃນກະຕຸ້ນຄວາມຮັກຊາດກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມກຽດຊັງຕໍ່ຜູ້ຮຸກຮານເປັນຫຼັກ ໂດຍປາສະຈາກການອະທິບາຍທີ່ດີເຖິງຫຼັກເຖິງແກ່ນຂອງໝາກຫົວໃຈການຮຽນປະຫວັດສາດ ແລະ ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງຍຸກສະໄໝຂອງສັງຄົມໃນອະດີ ຈົນປະຫວັດສາດກາຍເປັນສິ່ງລ້າງສະໜອງຂອງຜູ້ທີ່ອ່ອນໄຫວທາງອາລົມໃຫ້ຈົມຢູ່ກັບອະດີດຈົນເງີຍຫົວບໍ່ຂຶ້ນ.
  • ເນື່ອງດ້ວຍພາສາລາວ-ໄທ ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນຟັງກັນເຂົ້າໃຈກັນເກືອບທັງໝົດ ກໍ່ເລີຍກາຍເປັນຂໍ້ອ້າງຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດການຖືຕົວ (ສຳລັບບາງຄົນ) ວ່າເວົ້າພາສາລາວເຂົາເຈົ້າກໍ່ເຂົ້າໃຈແລ້ວ ຫຼາຍທ່ານຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນສຸພາສິດທີ່ວ່າ “ເຂົ້າເມືອງຕາຫຼິ່ວ ຕ້ອງຫຼິ່ວຕາຕາມ” ເຮົາລອງມາຈິນຕະນາການ ຫຼື ຈຳລອງເອົາຕົວເຮົາເປັນຄົນໄທ ຫຼື ຈະເປັນລາວກໍ່ໄດ້ ຖ້າມີຄົນທາງຊາດທີ່ເວົ້າສາພາຂອງເຮົາໆຈະຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈິງໃຈ ແລະ ເຄົາລົບໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນ ເຊິ່ງສະແດງອອກເຖິງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອໃຫ້ກົມກືນກັບສັງຄົມທີ່ກຳລັງອາໄສຢູ່, ບັນຫາຂໍ້ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງສູງຂອງຄົນບາງກຸ່ມ ທີ່ບໍ່ມີການປັບຕົວເອງໃຫ້ເຂົ້າກັບສັງຄົມອື່ນ ໂດຍຢຶດໝັ້ນຕາຍໂຕໃນສິ່ງທີ່ຕົນເປັນເທົ່ານັ້ນ.
  • ບັນຫາການນຳສະເໜີ, ການປິດກັ້ນສື່ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນສື່ໂທລະພາບ ແລະ ວິທະຍຸ: ສາມາດເວົ້າ ແລະ ເປີດເພງໄດ້ເກືອບທຸກພາສາຍົກເວັ້ນພາສາ “ໄທ” ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫ່າງເຫີນເຖິງຈະໃກ້ຊິດກັນພຽງຄົນລະຝາກຂອງ ເຊິ່ງຂໍ້ນີ້ບໍ່ມີໃຜສາມາດປະຕິເສດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ດັ່ງທີ່ຈະເຫັນໄດ້ຈາກລາຍການຂ່າວຂອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວມີທັງພາສາຝຣັ່ງ, ອັງກິດ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລ້ວຕໍ່ໄປທ່ານຄິດວ່າຈະມີພາສາໃດມາເພີ່ມອີກຖ້າບໍ່ແມ່ນພາສາປະເທດທາງເໜືອ
  • ບັນຫາໂລກແຄບຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານບໍ່ພຽງພໍ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າປະເທດອ້ອມຂ້າງເຮົາເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມເອົາໃຈຄົນລາວໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກປ້າຍຕ່າງໆໃນເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດນັ້ນໆທີ່ຕິດກັບລາວ ຫຼື ສູນການຄ້າໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ຊາຍແດນຕິດກັບລາວ ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມໃຊ້ປາຍແນະນຳຕ່າງໆເປັນພາສາລາວ ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນເລີຍທີ່ຈະແປໄທມາເປັນລາວແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຍັງເຮັດ, ສ່ວນປະເທດຫວຽດນາມເຖິງຂັ້ນຕິດປ້າຍຈາລະຈອນເປັນພາສາລາວ ແລະ ໂທລະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ຍັງມີພາສາລາວບັນຍາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມອີກດ້ວຍ ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຄົງລືມຊາດບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຄົນລາວທີ່ເວົ້າພາສາໄທອອກສື່ທ່ານຄິດແບບນັ້ນບໍ່?

ຍັງມີອີກຫຼາຍບັນຫາ ທີ່ອັກຄະຕິຊົນທັງຫຼາຍຄວນເປີດກວ້າງເປີດໃຈ ຢ່າໄດ້ຢຶດຕິດເອົາຕົນເປັນສູນກາງຂອງຈັກກະວານ ຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າຢູ່ຮອບຕົວຄົນລາວເກືອບຮ້ອຍທັງຮ້ອຍບໍ່ມີໃຜປາສະຈາກສິ່ງທີ່ Made in Thailand, ຢ່າໄດ້ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນຜິດໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດພຽງເພາະເວົ້າພາສາໄທ ເພາະສິ່ງນັ້ນເທົ່າກັບເວົ້າໃຫ້ຕົວເອງທັງໆທີ່ຂາດໄທບໍ່ໄດ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເສບສື່ໄທ ນອກຈາກນີ້ມັນຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເສົ້າໝອງໃຫ້ກັບສາຍສຳພັນອັນດີລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົວຜູ້ວິພາກວິຈານເອງ.

Continue Reading

ບົດຄວາມ

5 ດວງ ວັນເກີດນີ້ ຈະລຳລວຍແບບຢຸດ ໝົດເຄາະກຳ ເງິນທອງໄຫຼມາ 2023 ນີ້

Published

on

By

ດວງ 5 ວັນເກີດນີ້ ຈະລຳລວຍແບບຢຸດບໍ່ໄດ້ ລວຍຈົນຄົນອື່ນອິດສາ.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນຈັນ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ຕະຫຼອດທັງປີນີ້ ການງານງານຈະມີການປ່ຽນແປງໃນທາງທີ່ຂື້ນ ອາດໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນ ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ປັບເງິນເດືອນຂື້ນ ມີໂອກາດໄດ້ບອກລາຄວາມຈົນ ນອກຈາກນີ້ໃນຊວງເວລານີ້ ຍັງສາມາດຈັດສັນໃນເລື່ອງດານເງິນ ມີເງິນເກັບ ເງິນໃຊ້ບໍ່ຂາດມື ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຄົນໂສດໄດ້ພົບເນື້ອຄູ່ ຄົນມີຄູ່ຮັກກັນໝັ້ນຄົງ ຊີວິດມີແຕ່ຄວາມສຸກສົມຫວັງ. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທ່ານທີ່ອ່ານ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການສາທຸເດີ້.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນອັງຄານ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າຕະຫຼອດທັງປີນີ້ ທາງດ້ານການເງິນຈະດີຫຼາຍ ເລີ່ມຕັ້ງຫຼັກເລື່ອງການເງິນໄດ້ ໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນຕຳແໜ່ງ ເລື່ອນຂຶ້ນເງິນເດືອນຂື້ນ ພ້ອມມີເກນໂຊກດີ ມີໂອກາດຖືກລາງວັນໃຫຍ່ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດຊອກທາງຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ດວງການເງິນໂດດເດັ່ນຫຼາຍປີນີ້. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທ່ານທີ່ອ່ານ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການສາທຸເດີ້.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນພຸດ : ຕາມຄຳທຳນາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະ 2-3 ປີຫຼັງຊີວິດມີແຕ່ຄວາມລຳບາກ ການເງິນບໍ່ດີ ຕ້ອງຫ່ວງໜ້າຫ່ວງຫຼັງ ຕະຫຼອດ ທັງປີນີ້ ເປັນຈັງຫວະຊີວີດມີແຕ່ຄວາມໂຊກດີ ເປັນປີແຫ່ງມະຫາໂຊກຂອງທ່ານ ການເງິນຄ່ອງຕົວຂື້ນ ໝູນເງິນທັນ ມິໂອກາດໄດ້ໂຊກໃຫຍ່ຈາກການສ່ຽງດວງ. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທ່ານທີ່ອ່ານ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການສາທຸເດີ້.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນພະຫັດ : ຈາກການທຳນາຍວ່າ ຕະຫຼອດທັງປີນີ້ ທ່ານຈະມີໂຊກໃຫຍ່ ເຮັດຫຍັງກໍປະສົບຜົນສຳເລັດ ການເງີນໂຊກລາບມາແຮງ ດວງການງານເດັ່ນ ມີເກນໄດ້ເລື່ອນຂັ້ນເລື່ອນຕຳແໜ່ງ ເລື່ອນເງິນເດືອນຂື້ນ ຊີວິດຢູ່ດີມີສຸກ ຄອບຄົວມີແຕ່ຄວາມສຸກຕະຫຼອດປີໃໝ່. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທ່ານທີ່ອ່ານ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການສາທຸເດີ້.

+ ຄົນທີ່ເກີດວັນສຸກ : ຕາມຄຳທຳນາຍ ປິ 2021 ດວງດີທີ່ສຸດ ຊີວິດຜິກຜັນ ໝົດທຸກ ໝົດໂສກ ມີງານໃຫຍ່ລໍຖ້າຢູ່ ດວງຊາຕາໃນຊວງເວລານີ້ ມີເກນໄດ້ຊັບກ້ອນໃຫຍ່ ຈາກການສ່ຽງໂຊກ ແບບບໍ່ຄາດຝັນເລີຍລະ ຄວນທຳບຸນ ເພື່ອເສີມດວງຊາຕາຂອງທ່ານ. ອ່ານແລ້ວທ່ານສາມາດແບ່ງປັນໃຫ້ໝູ່ໄດ້ອ່ານນຳ ດ້ວຍການກົດແຊຣ໌ ຂໍໃຫ້ທ່ານທີ່ອ່ານ ຈົ່ງໄດ້ດັ່ງຄຳທຳນາຍຂ້າງເທີງນັ້ນທຸກປະການສາທຸເດີ້.

Continue Reading

ບົດຄວາມ

ເງິນ 2ແສນກີບ ຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ເທົ່າກັນ ໂຊກດີເທົ່າໃດແລ້ວທີ່ມີເພີ່ນເປັນພໍ່ແມ່

Published

on

ເງິນ 200,000ກີບ #ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍນ້ຳຕາໄຫລໄດ້ 🥺
ມີພໍ່ລຸງຄົນ1 ມາຫາຢູ່ຮ້ານ ລາວຈັບເງິນມາ ໂອນເງິນໃຫ້ລູກຊາຍພໍ່ແນ່ ລູກຊາຍບໍ່ມີເງິນຈ້າງລົດມາວຽງ

ແຟນຖາມ : ລູກຊາຍໄປໃສ..??

ພໍ່ລຸງ : ລູກໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຢາກກັບມາຫລີ້ນບຸນທາດຫລວງ
ພໍ່ບໍ່ຮູ້ເຮັດ #ຢາກໃຫ້ໂອນໃຫ້ລູກຊາຍ ຢາກເຫັນຫນ້າລູກ🥺

ຂ້ອຍ : ໄດ້ຍິນຈົນນຳ້ຕາແຕກ #ຄວາມຮັກຂອງພໍ່ເນາະ
ມີເທົ່າໃດໃຫ້ລູກໄດ້ຫມົດ ຂໍແຕ່ໄດ້ເຫັນລູກ🥺

ເງິນ200,000ຂອງຄົນເຮົາ ມັນມີຄ່າບໍ່ເທົ່າກັນອີຫລີ💙
ບາງຄົນເຂົ້າຄາບດຽວ ກໍ່ຫມົດ
ບາງຄົນເສື້ອຜືນດຽວກໍຫມົດ ແຕ່ສຳຫລັບບາງຄົນ #ມັນຄືຄວາມຮັກແລະຄວາມຫວັງຂອງຜູ້ລໍຄອຍ ຂໍໃຫ້ລູກຊາຍເຈົ້າເດີນທາງປອດໄພ ມາຮອດບ້ານຮອດເຮືອນ ສົມຄວາມຕັ້ງໃຈເຈົ້າເດີ ພໍ່ລຸງ😊

ຮັກພໍ່ແມ່ໃຫ້ຫລາຍໆເດີ #ເຈົ້າໂຊກດີທີ່ມີພໍ່ທີ່ຮັກເຈົ້າຂະຫນາດນີ້✌️🥺

ທີ່ມາ:

Continue Reading

ບົດຄວາມ

ປະຫວັດທະນາຄານ ການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍສຸດຂອງປະເທດລາວ

Published

on

ປີນີ້ ຄົບຮອບ 33 ປີ ໃນການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL) ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ ສື່ລາວ ຈະມາເລົ່າປະຫວັດທະນາຄານການຄ້າ ໃນການກ້າວສູ່ທະນາຄານອັນດັບຫນື່ງໃນ ສປປ ລາວ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL) ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເປັນສາຂາໃຫ້ກັບທະນາຄານກາງ ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດພິເສດຄື ເປັນທະນາຄານແຫ່ງດຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດກັບສາກົນ (Inter Banking), ຄຸ້ມຄອງບັນດາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເງິນກູ້ຈາກຕ່າງປະເທດ

ຈົນມາຮອດປີ 1989 ລະບົບທະນາຄານປະເທດລາວໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ລະບົບໄດ້ແກ່: ທະຄານຄານກາງມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງສະຖຽນລະພາບເງິນຕາ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນແກ່ປະຊາຊົນ ໃນເວລານັ້ນທະນາຄານທຸລະກິດແຍກອອກມາເປັນທະນາຄານທຸລະກິດເຕັມຮູບແບບໄດ້ແກ່ ທະນາຄານນະຄອນຫຼວງ ທະນາຄານເສດຖາທິລາດ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ໂດຍມີພຽງສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເທົ່ານັ້ນ

ນັບແຕ່ນັ້ນມາທະນາຄານການຄ້າກໍ່ມີການດຳເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບມາຕະຫຼອດ ເຊິ່ງສັງເກດໄດ້ຈາກທະນາຄານທຸລະກິດອື່ນແຍກຕົວອອກມາຄືກັບທະນາຄານການຄ້າ ແຕ່ປະສົບບັນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະຂາດປະສິດຕິພາບໃນການບໍລິຫານ ຕ້ອງຍຸບສາຂາ ແລ້ວນຳໄປໂຮມກັບທະນາຄານອື່ນ, ມີການປ່ຽນຊື່ທະນາຄານທຸລະກິດ ມີພຽງແຕ່ທະນາຄານຄ້າຕ່າງປະເທດລາວແຫ່ງດຽວທີ່ຍັງຍືດໜັ້ນຊື່ເດີມຈົນຮອດປະຈຸບັນ ຫຼືອາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນທະນາຄານທຸລະກິດມີອາຍຸຫຼາຍສຸດໃນປະເທດລາວ

ມາປີ 2011 ທະຄານການຄ້າກໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວເປັນທະນາຄານທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ໃນນັ້ນຜູ້ຖືຫຸ້ນລາຍໃຫຍ່ແມ່ນກະຊວງ ການເງິນຖືຮຸ້ນ 70%(ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອ 60%) ພະນັກງານ ທຄຕລ 5%, ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ 10% ແລະ ມະຫາຊົນທົ່ວໄປ 15%

ຈົນມາໃນປະຈຸບັນທະນາຄານທຸລະກິດໃນລາວມີທັ້ງຫມົດ 37 ແຫ່ງ ແຕ່ທະນາຄານການຄ້າເປັນທະນາຄານທີ່ມີປະລິມານຄົນໃຊ້ບໍລິການຫຼາຍສຸດ ສະເເດງອອກໄດ້ຄື:

– ເປັນທະນາຄານທີ່ປະຊາຊົນລາວມາຝາກເງິນຫຼາຍສຸດ ຄິດເປັນ 48% ຂອງປະລິມານເງິນຝາກທັ້ງຫມົດໃນລະບົບເສດຖະກິດ

– ມີສັດສ່ວນປ່ອຍກູ້ຫຼາຍສຸດ ຄິດເປັນ 34% ຂອງປະລິມານສິນເຊື່ອທັ້ງຫມົດໃນລະບົບເສດຖະກິດ

– ມີ User ໃຊ້ແອບ BCELone ຫຼາຍສຸດ ແລະ ມີຈຳນວນສາຂາ ແລະ ຕູ້ ATM ຫຼາຍສຸດໃນປະເທດ

ລອງມາເບີ່ງຜົນການດຳເນີນງານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ 3 ປີຍ້ອນຫຼັງ

ປີ 2019 ລາຍໄດ້ລວມ 1.325.424 ລ້ານກີບ

ກຳໄລສຸດທິ 329.482 ລ້ານກີບ

ປີ 2020 ລາຍໄດ້ລວມ 1.383.454 ລ້ານກີບ

ກຳໄລສຸດທິ 223.036 ລ້ານກີບ

ປີ 2021 ລາຍໄດ້ລວມ 1.215.264 ລ້ານກີບ

ກຳໄລສຸດທິ 11.410 ລ້ານກີບ

ປິດທ້າຍ ຖ້າຖາມວ່າທະຄານການຄ້າກ້າວເປັນທະນາຄານອັນດັບໜື່ງໃນປະເທດລາວໄດ້ແນວໃດ? ແນ່ນອນທີ່ຜ່ານມາຈົນຮອດປະຈຸບັນທີ່ທະນາຄານການຄ້າປະຕິບັດຄື “ການສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື” ແລະ ພັດທະນານະວັດຕະກຳທາງການເງິນໃຫ້ຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບຄົນທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການທຸກຊ່ວງເວລາ

Reference: BCEL

ບົດຄວາມ: 10 STORY ເລື່ອງເລົ່າຂອງ 10

Continue Reading
ເດືອນມີນາ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້