ສົ່ງໃຈຊ່ວຍແອນ້ອຍ 2 ຫົວ ໃຊ້ຮ່າງກາຍຮ່ວມກັນ ເຄສຫາຍາກ 1 ໃນແສນ

ວັນທີ່ 1 ເດືອນ ກໍລະກົດ ເວັບໄຊ dailystar ລາຍງານວ່າ ແພດໃນອຸສເບກິສຖານ ເປີດເຜີຍກໍລະນີພົບແອນ້ອຍແຝດເກີດໄໝ່ ທີ່ໂຕຕິດກັນ ໂດຍແອນ້ອຍມີຮ່າງກາຍຮ່ວມກັນເປັນໜຶ່ງ ແຕ່ມີຫົວສອງຫົວ ຂະນະນີ້ໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງໃກ້ຊິດໃນຫ້ອງ ICU ຂອງສູນການແພດທີ່ເມືອງ ຊາມາແຄນ
ທ່ານໝໍ ດີສສູດ ຣັກໂມນອບ ຮອງຫົວໜ້າແພດຂອງສູນການແພດດັ່ງກ່າວ ເປີດເຜີຍວ່າ

ໃນທາງການແພດຈະເອີ່ນເຄສນີ້ແອນ້ອຍທີ່ເກີດມາໃນລັກສະນະນີ້ວ່າແຝດສະຍາມ ເຊີ່ງເປັນເຄສທີ່ເກີດຂື້ນໄດ້ຍາກຫຼາຍ ພົບໄດ້ພຽງ 1 ໃນ 2,2 ແສນລາຍ ໂດຍແອນ້ອຍແຝດເຄສແບບນີ້ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ເຖີງ 30 ຫຼື 50 ປີ ແນວໃດກໍ່ຕາມ ໃນເຄສຫຼ້າສຸດທີ່ເກີດຂື້ນໃນອຸສເບກິສຖານ ນັບວ່າຂ້ອນຂ້າງຊັບຊ້ອນ ເພາະແອນ້ອຍມີອະໄວຍະວະພາຍໃນສອງຊຸດ ພາຍໃຕ້ຮ່າງກາຍດຽວກັນ ແລະມີອະໄວຍະວະເພດດຽວກັນ ທີມແພດຈື່ງມີແພດທີ່ຈະກວດຮ່າງກາຍແອນ້ອຍແຝດເພີ່ມເຕີ່ມ.

ສະພາບໂດຍລວມທົ່ວໄປຂອງແອນ້ອຍແຝດກໍ່ບໍ່ໂຫດຮ້າຍຫຍັງ , ລະບົບໄຫຼວຽນຂອງເລືອດເປັນປົກກະຕິ ທີມແພດຈະໃຊ້ທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອໃຫ້ໝັນໃຈວ່າແອນ້ອຍແຝດຈະມີຊີວິດລອດ.
ທ່ານໝໍ ດີສສູດ ຣັກໂມນອບ ຍັງກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ພໍ່ແມ່ຂອງແອນ້ອຍແຝດຮູ້ດີວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ລູກໃນທ້ອງອອກມາຈະເປັນແຝດໂຕຕິດກັນ ຕັ້ງແຕ່ຕອນຝ່າຄອດ ແຕ່ທາງຄອບຄົວຈະບໍ່ຂໍເອົາລູກອອກ ສຳລັບອາການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແອນ້ອຍເກີດມາເປັນແບບນີ້ ມັນມີຫຼາຍສາເຫດ, ຫຼາຍປັດໃຈ ເຊັ່ນ: ການແຕ່ງງານໃນເຄືອຍາດດຽວກັນ ,ການໄດ້ຮັບລັງສີ ຫຼື ປັດໃຈອື່ນໆ

ເຊີ່ງຕອນນີ້ແພດລະດັບແນວໜ້າໃນ ອຸສເບກິສຖານ ກຳລັງປຶກສາຫາລືກັນ ເພື່ອຫາແນວທາງຊ່ວຍເຫຼືອແອນ້ອຍແຝດລາຍນີ້ ນອກນັ້ນຍັງມີການນຳຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າຊ່ວຍແລ້ວ