ມີຜົວຊ້ອນເມຍເຊື່ອງຕ້ອງປະຈານ? ເພື່ອຄວາມສາແກ່ໃຈ? ຫຼື ເພື່ອໃຜ? ໃຊ້ວິທີອື່ນດີບໍ່? – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ຂ່າວພາຍໃນ

ມີຜົວຊ້ອນເມຍເຊື່ອງຕ້ອງປະຈານ? ເພື່ອຄວາມສາແກ່ໃຈ? ຫຼື ເພື່ອໃຜ? ໃຊ້ວິທີອື່ນດີບໍ່?

Published

on

ບັນຫາເມຍນ້ອຍຫ້ອຍເມຍປາຍ, ບັນຫາຄົບຊາຍຊູ້ ກາຍເປັນກະແສທີ່ກຳລັງພົ້ນເດັ່ນໃນສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ບາງຄັ້ງກໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ມັນລ້ວນແຕ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສື່ອມເສຍແກ່ທັງສອງຝ່າຍ ທີ່ອາດກາຍເປັນຂໍ້ບາດໝາງທາງຈິດໃຈ ແລະ ອາດນຳໄປສູ່ຈຸດຈົບທີ່ບໍ່ເພິ່ງປາດຖະໜາ.

ໃນເມື່ອບ້ານເມືອງມີຂື່ມີແປ ຜົນແຫ່ງການກະທຳທີ່ຜິດຕໍ່ຫຼັກຜົວດຽວເມຍດຽວ ມີຜົວຊ້ອນເມຍເຊື່ອງຍ່ອມຖືກລະບຸວ່າ ເປັນສິ່ງທີ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ, ໃນເມື່ອຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງກະທຳຜິດ ຫາກຈັບໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພ ຫຼື ໃຫ້ໂອກາດຕໍ່ກັນໄດ້ ທຸກຢ່າງຄວນເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຍຸດຕິທຳຕາມຫຼັກຂອງກົດໝາຍ “ບໍ່ແມ່ນການໃຊ້ແນວທາງປະຈານຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງດ້ວຍເຫດບໍ່ສົມບໍ່ຄວນ” ເພາະຜູ້ທີ່ເສື່ອມເສຍ ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ຜູ້ຖືກປະຈານເທົ່ານັ້ນ ມັນຫາກອາດລວມເຖິງຕົວທ່ານເອງ ວ່າມີຄວາມບົກຜ່ອງຫຼືບໍ່ ອີກຝ່າຍຈຶ່ງມີພຶດຕິກຳແບບນັ້ນ ລວມທັງຄອບຄົວຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ຕ້ອງເສື່ອມເສຍ ໂດຍສະເພາະ ແລະ ສຳຄັນຫຼາຍຄືລູກໆຂອງທ່ານ ອາດຈະຖືກກາໜ້າ ແລະ ນິນທາຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງວ່າ “ພໍ່ມັນມີເມຍນ້ອຍ, ພໍ່ມັນຫຼິ້ນສາວ” ຫຼື “ແມ່ມັນຫຼິ້ນບ່າວ” ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຕາມມາຄື ຄວາມນ້ອຍເນື້ອຕໍ່າໃຈ ເປັນຫຍັງຄອບຄົວຄືມາເປັນແບບນີ້ ຕ້ອງຖືກຈັບຕາຈາກສັງຄົມໃນທາງທີ່ບໍ່ດີເປັນວົງກວ້າງ ກໍ່ເນື່ອງມາຈາກການປ່າວປະກາດ-ລົງປະຈານຜ່ານສື່ອອນລາຍໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ເລື່ອງພາຍໃນຄອບຄົວຂອງຕົນນັ້ນເອງ ແລະ ອາດກໍ່ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານມີພຶດຕິກຳສ່ຽງທີ່ສະທ້ອນອອກມາທາງດ້ານແນວຄິດ ແລະ ການກະທຳ ທີ່ອາດນຳໄປສູ່ການສູນເສຍໄດ້.

ນອກຈາກນີ້, ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄວນພິຈາລະຈາໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນກ່ອນຈະກົດແຊຣ໌ ກົດແບ່ງປັນບັນຫາດັ່ງກ່າວຈາກການນຳສະເໜີຂອງສື່ອອນລາຍ ເພາະເລື່ອງຜົວໆເມຍໆເປັນບັນຫາພາຍໃນຄອບຄົວ ທີ່ເຮົາບໍ່ອາດຮັບບໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຈາກທັງສອງຝ່າຍທຸກປະການ ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງ-ຫາກບໍ່ໄດ້ຂ້ອງກ່ຽວ ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ຍົກສູງ ຫຼື ດຶງເຮົາໃຫ້ຕໍ່າລົງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວຜູ້ທີ່ກົດແບ່ງປັນ ກໍ່ຍ້ອນຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ກັບພຶດຕິກຳດັ່ງກ່າວ ແລະ ສາແກ່ໃຈທີ່ຜູ້ກະທຳຜິດຖືກຈັບໄດ້ ແຕ່ຂໍໃຫ້ຕັ້ງສະຕິອີກຄັ້ງ ແລ້ວຄິດໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນ ບໍ່ສະເພາະບັນຫາຜົວເມຍເທົ່ານັ້ນ ບັນຫາຄວາມຂັດແຍ້ງອື່ນໆກໍ່ເຊັ່ນກັນ ວ່າເຮົາໄດ້ຮັບບໍ່ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຈາກທັງສອງຝ່າຍແລ້ວບໍ່, ການສະຫຼຸບຜົນທີ່ເປັນການກ່າວໂທດ ຫຼື ກ່າວຫາຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງວ່າຜິດນັ້ນຖືກຕ້ອງແລ້ວບໍ່ ແຕ່ຖ້າຫາກມັນກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດແດ່ ຜົນທີ່ຕາມມາຄືເຮົາເອົາຕົວເຂົ້າໄປຕິດດາງແຫຂອງກົດໝາຍແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ “ປະຈານຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ” ສິ່ງທີ່ຕາມມາກໍ່ຄື “ເສຍໜ້າເສຍຕາ” ກັບເລື່ອງທີ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນແນວໃດກໍ່ແນວ, ຫາກເປັນເລື່ອງຂອງຄົນສອງຄົນ ທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເຮົາ ແລະ ສັງຄົມ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂະບວນການ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າແກ້ໄຂກັນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ ເຮົາບໍ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວແມ່ນດີທີ່ສຸດ.

ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ໂຕການຄືສື່ອອນລາຍທັງຫຼາຍ ຄວນໄຕ່ຕອງໃຫ້ລະອຽດເຖິງຜົນໄດ້ຜົນເສຍໃນສິ່ງທີ່ນຳສະເໜີ, ການເປັນສື່ບໍ່ຄວນຢຶດຜົນປະໂຫຍດເປັນທີ່ຕັ້ງຈົນຂາດຄຸນນະທຳ ນຳຄວາມເສື່ອມເສຍ ແລະ ສິ່ງອັບປະໂຫຍດມາສູ່ສັງຄົມ ກໍ່ຄືຜູ້ເສບຂ່າວ ຢ່າໃຫ້ເກີດຂໍ້ກ່າວຫາວ່າ “ສັງຄົມເສື່ອມ ເພາະສື່ຊາມ” ຄວນໄຈ້ແຍກໃຫ້ເປັນວ່າອັນໃດຄວນບໍ່ຄວນໃນການນຳສະເໜີ ແລະ ຄວນຮູ້ທັນພຶດຕິກຳຂອງຄົນບາງກຸ່ມທີ່ພະຍາຍາມເອົາສື່ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງກະແສເພາະຢາກດັງ ຫຼື ສ້າງກະແສເພື່ອໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງຄູ່ແຄ້ນເສື່ອມເສຍ ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຮອບຄອບໃນທຸກດ້ານ ຢ່າໄດ້ຕົກເປັນເຄື່ອງມືຂອງໃຜຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ລັດຖະມົນຕີ ເວົ້າເດັດຂາດ ຈະເຄັ່ງຄັດ ຄວາມປອດໄພຂຶ້ນເຕື່ມ

Published

on

By

ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມການເມືອງ ສູນກາງພັກ, ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ລົງ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດສາມຫຼ່ຽມ-ຄໍາ ພ້ອມເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຄວາມ ສໍາຄັນກັບວຽກງານຄວາມສະຫງົບໃນຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2023, ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມ ການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ ແກ້ວ,

ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ຈ້າວເຫີວຍ ປະທານສະພາຜູ້ ບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽນຄໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ມີບັນດາ ການນໍາພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າ-ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄະນະພັກ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຊີ້ນໍາຕໍ່ ຄະນະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈົ່ງພ້ອມກັນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມ ແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລຍຸຕິທໍາ, ເປັນສູນການຄ້າ-ການລົງທຶນ,ສາມາດກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລະດັບອາຊຽນ.

ພິເສດແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມ ສະຫງົບ, ມີຄວາມປອດໄພ, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງຕິດພັນກັບ ຮ່ອງຮ້ອຍ ປະຫວັດສາດ, ຮີດຄອງວັດທະທໍາອັນເກົ່າແກ່ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມກົນໄກ ຕາມຫົວຫນ່ວຍບໍລິຫານໃນ ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ ມີການເຕີຍໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຂດພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

ໂດຍມອບໃຫ້ສູນກາງປະສານສົມທົບ ກັບທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສ້າງເປັນຫນ່ວຍງານຫນຶ່ງຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານເຂດພິເສດ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອໃຫ້ ກາຍເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ, ທັນສະໄຫມ, ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ, ທີ່ມີ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະຫງົບປອດໄພ, ກາຍເປັນເຂດພິເສດທີ່ ເປັນເຂດຕົວແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍາລັບວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໄດ້ມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂຶ້ນ ທັງຫມົດ 153 ເລື່ອງ, x`ແກ້ໄຂໄດ້ທັງຫມົດ 107 ເລື່ອງ, ສົ່ງໃຫ້ ປກສ ແຂວງ ດໍາເນີນ 27 ເລື່ອງ ແລະ ຄະດີພວມດໍາເນີນແກ້ໄຂມີ 19 ເລື່ອງ.

ທີ່ມາ: ວຽງຈັນທາຍ

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຮູ້ແລ້ວ ຍ້ອນສາເຫດນີ້ ຍິ ງ ກັນຕ າ ຍ 2 ຄົນເມືອງປາກງື່ມ

Published

on

By

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຍາດຜູ້ເສຍຊີວິດ ເຫດ ຍິ ງ ກັ ນທີ່ເມືອງປາກງື່ມ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ໜ່ວຍກູ້ໄພອາສາເພື່ອປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 1/2/2023 ເວລາ 13:30 ນາທີ ມີຄົ ນ ຍິ ງ ກັ ນເສຍຊີວິດ

ຈຸດເກີດເຫດທີ່ບ້ານໄຮ່ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ໃນບໍລິເວນເກີດເຫດ ມີຜູ້ປະສົບເຫດ2ຄົນເພດຊາຍ, ຜູ້ທີ່ 1 ເພດຍິງ ຖື ກ ຍິ ງ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ ແລະ ຜູ້ທີ 2 ເພດຊາຍ ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ.

ປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງກວດສອບ ຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະລາຍງານໃນພາຍຫຼັງ.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຈັດໜັກ!ສາວງາມປາຕີ້ ມົ້ວສຸຸມປູມເປົ້າ 14ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

Published

on

By

ຈັດໜັກໃສ່ແກ້ງໄວລຸ້ນມັກມ່ວນ! ປກສ ນະຄອນໄກສອນ ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

ພັທ ຄຳສີ ທູນທະວົງສັກ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນ

ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຕັກເຕືອນ

Continue Reading
ເດືອນມີນາ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້