ຜູ້ຊາຍໄຊຍະບູລີອັນດັບ 1 ຂອງປະເທດທີ່ມີຄູ່ນອນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄູ່ ຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍສາລະວັນຮັກດຽວໃຈດຽວທີ່ສຸດ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ຂ່າວພາຍໃນ

ຜູ້ຊາຍໄຊຍະບູລີອັນດັບ 1 ຂອງປະເທດທີ່ມີຄູ່ນອນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄູ່ ຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍສາລະວັນຮັກດຽວໃຈດຽວທີ່ສຸດ

Published

on

ການສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳທາງເພດທີ່ປອດໄພ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ເຊື້ອ HIV, ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ໃນຂະນະທີ່ມີເພດສຳພັນ ໂດຍສະເພາະເວລາມີຄູ່ນອນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ນອນຂອງຕົນຕາມປົກກະຕິ ຫຼື ເວລາມີການຮ່ວມເພດກັບຫຼາຍຄູ່ນອນ ແມ່ນຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊື້ອ HIV.

ເຊິ່ງໃນການສຳຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ II ປີ 2017 ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2016 ຫາ 2017 ເພື່ອການສຳຫຼວດຄົວເຮືອນລະດັບຊາດ ທີ່ກວມເອົາຕົວແທນເຖິງ 23,400 ຄົວເຮືອນ ໃນທັງໝົດ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ສຳພາດແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນໃນອາຍຸ 15-49 ປີ ເພື່ອສອບຖາມເຖິງການເຄີຍມີເພດສຳພັນ, ການຮ່ວມເພດໃນ 12 ເດືອນຫຼ້າສຸດ, ການມີເພດສຳັນກັບຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄູ່ນອນພາຍໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ ຜົນປາກົດວ່າ:

ແມ່ຍິງ 0.5% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ເຄີຍຮ່ວມເພດກັບຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄູ່ນອນໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ໃນນັ້ນໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ 27.2%, ສ່ວນຜູ້ຊາຍ 8.5% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ເຄີຍຮ່ວມເພດກັບຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄູ່ນອນໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ໃນນັ້ນໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມ 26.0%.

+ ແມ່ຍິງ ທີ່ເຄີຍຮ່ວມເພດກັບຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄູ່ນອນໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນຜ່ານມາແບ່ງຕາມແຂວງ:
1.​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0.7% ຂອງປະຊາກອນ
2. ແຂວງຜົ້ງສາລີ 0.5% ຂອງປະຊາກອນ
3. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາງ 0.7% ຂອງປະຊາກອນ
4. ແຂວງອຸດົມໄຊ 0.3% ຂອງປະຊາກອນ
5. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 0.4% ຂອງປະຊາກອນ
6. ແຂວງຫຼວງພະບາງ 0.5% ຂອງປະຊາກອນ
7. ແຂວງຫົວພັນ 0.1% ຂອງປະຊາກອນ
8. ແຂວງໄຊຍະບູລີ 0.9% ຂອງປະຊາກອນ
9.​ ແຂວງຊຽງຂວາງ 0.0% ຂອງປະຊາກອນ
10. ແຂວງວຽງຈັນ 0.2% ຂອງປະຊາກອນ
11. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 1.8% ຂອງປະຊາກອນ
12. ແຂວງຄຳມ່ວນ 0.2% ຂອງປະຊາກອນ
13. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 0.3% ຂອງປະຊາກອນ
14. ແຂວງສາລະວັນ 0.1% ຂອງປະຊາກອນ
15. ແຂວງເຊກອງ 0.2% ຂອງປະຊາກອນ
16.​ ແຂວງຈຳປາສັກ 0.5% ຂອງປະຊາກອນ
17. ແຂວງອັດຕະປື 0.2% ຂອງປະຊາກອນ
18 ແຂວງໄຊສົມບູນ 0.4% ຂອງປະຊາກອນ

+ ຜູ້ຊາຍ ທີ່ເຄີຍຮ່ວມເພດກັບຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຄູ່ນອນໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນຜ່ານມາແບ່ງຕາມແຂວງ:
1.​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 10.1% ຂອງປະຊາກອນ
2. ແຂວງຜົ້ງສາລີ 15.2% ຂອງປະຊາກອນ
3. ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາງ 6.4% ຂອງປະຊາກອນ
4. ແຂວງອຸດົມໄຊ 14.3% ຂອງປະຊາກອນ
5. ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 15.8% ຂອງປະຊາກອນ
6. ແຂວງຫຼວງພະບາງ 4.4% ຂອງປະຊາກອນ
7. ແຂວງຫົວພັນ 5.8% ຂອງປະຊາກອນ
8. ແຂວງໄຊຍະບູລີ 29.6% ຂອງປະຊາກອນ
9.​ ແຂວງຊຽງຂວາງ 7.3% ຂອງປະຊາກອນ
10. ແຂວງວຽງຈັນ 5.1% ຂອງປະຊາກອນ
11. ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 5.0% ຂອງປະຊາກອນ
12. ແຂວງຄຳມ່ວນ 1.9% ຂອງປະຊາກອນ
13. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 3.1% ຂອງປະຊາກອນ
14. ແຂວງສາລະວັນ 1.4% ຂອງປະຊາກອນ
15. ແຂວງເຊກອງ 4.0% ຂອງປະຊາກອນ
16.​ ແຂວງຈຳປາສັກ 9.6% ຂອງປະຊາກອນ
17. ແຂວງອັດຕະປື 8.9% ຂອງປະຊາກອນ
18 ແຂວງໄຊສົມບູນ 22.8% ຂອງປະຊາກອນ

ຈາກຜົນການສຳຫຼວດໃຫ້ເຫັນວ່າ: ແມ່ຍິງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງປະເທດ ທີ່ມີຄູ່ນອນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄູ່ ໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ກວມເອົາ 1.8% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ແລະ ສຳລັບແມ່ຍິງແຂວງທີ່ມີຄູ່ນອນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄູ່ ໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ໜ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນແມ່ຍິງແຂວງຊຽງຂວາງ ກວມເອົາ 0.0% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.

ສ່ວນຜູ້ຊາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງປະເທດ ທີ່ມີຄູ່ນອນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄູ່ ໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ກວມເອົາ 29.6% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ແລະ ສຳລັບຜູ້ຊາຍແຂວງທີ່ມີຄູ່ນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 1 ຄູ່ ໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ໜ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນຜູ້ຊາຍແຂວງສາລະວັນ ກວມເອົາ 1.4% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ.

ເຊິ່ງການສຳຫຼວດດັດຊະນີໝານສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ II ໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນໃນປີ 2017 ໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການສຳຫຼວດສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ທາງການເຕັກນິກຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຊຸມຍູ້ທາງດ້ານການເງິນຈາກລັດຖະບານລາວ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ລັດຖະບານລຸກຊຳບວກ, ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ, ອົງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືສະວິດ, ອົງການອາຫານໂລກ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງການອານະໄມໂລກ, ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມນັ້ນອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກສຳລັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະໂລກເລືອດຈາງ.

ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບບັນດາຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ເພື່ອຕິດຕາມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະໜອງຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນການຂຽນບົດລາຍງານແບບສະໝັກໃຈແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2018. ພ້ອມນີ້ກໍ່ຈະສະໜອງຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງການປະເມີນໄລຍະກາງຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງງຊາດ ຄັ້ງທີ 8.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ລັດຖະມົນຕີ ເວົ້າເດັດຂາດ ຈະເຄັ່ງຄັດ ຄວາມປອດໄພຂຶ້ນເຕື່ມ

Published

on

By

ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມການເມືອງ ສູນກາງພັກ, ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ລົງ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດສາມຫຼ່ຽມ-ຄໍາ ພ້ອມເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຄວາມ ສໍາຄັນກັບວຽກງານຄວາມສະຫງົບໃນຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2023, ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມ ການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ ແກ້ວ,

ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ຈ້າວເຫີວຍ ປະທານສະພາຜູ້ ບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽນຄໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ມີບັນດາ ການນໍາພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າ-ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄະນະພັກ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຊີ້ນໍາຕໍ່ ຄະນະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈົ່ງພ້ອມກັນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມ ແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລຍຸຕິທໍາ, ເປັນສູນການຄ້າ-ການລົງທຶນ,ສາມາດກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລະດັບອາຊຽນ.

ພິເສດແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມ ສະຫງົບ, ມີຄວາມປອດໄພ, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງຕິດພັນກັບ ຮ່ອງຮ້ອຍ ປະຫວັດສາດ, ຮີດຄອງວັດທະທໍາອັນເກົ່າແກ່ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມກົນໄກ ຕາມຫົວຫນ່ວຍບໍລິຫານໃນ ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ ມີການເຕີຍໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຂດພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

ໂດຍມອບໃຫ້ສູນກາງປະສານສົມທົບ ກັບທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສ້າງເປັນຫນ່ວຍງານຫນຶ່ງຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານເຂດພິເສດ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອໃຫ້ ກາຍເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ, ທັນສະໄຫມ, ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ, ທີ່ມີ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະຫງົບປອດໄພ, ກາຍເປັນເຂດພິເສດທີ່ ເປັນເຂດຕົວແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍາລັບວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໄດ້ມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂຶ້ນ ທັງຫມົດ 153 ເລື່ອງ, x`ແກ້ໄຂໄດ້ທັງຫມົດ 107 ເລື່ອງ, ສົ່ງໃຫ້ ປກສ ແຂວງ ດໍາເນີນ 27 ເລື່ອງ ແລະ ຄະດີພວມດໍາເນີນແກ້ໄຂມີ 19 ເລື່ອງ.

ທີ່ມາ: ວຽງຈັນທາຍ

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຮູ້ແລ້ວ ຍ້ອນສາເຫດນີ້ ຍິ ງ ກັນຕ າ ຍ 2 ຄົນເມືອງປາກງື່ມ

Published

on

By

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຍາດຜູ້ເສຍຊີວິດ ເຫດ ຍິ ງ ກັ ນທີ່ເມືອງປາກງື່ມ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ໜ່ວຍກູ້ໄພອາສາເພື່ອປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 1/2/2023 ເວລາ 13:30 ນາທີ ມີຄົ ນ ຍິ ງ ກັ ນເສຍຊີວິດ

ຈຸດເກີດເຫດທີ່ບ້ານໄຮ່ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ໃນບໍລິເວນເກີດເຫດ ມີຜູ້ປະສົບເຫດ2ຄົນເພດຊາຍ, ຜູ້ທີ່ 1 ເພດຍິງ ຖື ກ ຍິ ງ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ ແລະ ຜູ້ທີ 2 ເພດຊາຍ ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ.

ປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງກວດສອບ ຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະລາຍງານໃນພາຍຫຼັງ.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຈັດໜັກ!ສາວງາມປາຕີ້ ມົ້ວສຸຸມປູມເປົ້າ 14ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

Published

on

By

ຈັດໜັກໃສ່ແກ້ງໄວລຸ້ນມັກມ່ວນ! ປກສ ນະຄອນໄກສອນ ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

ພັທ ຄຳສີ ທູນທະວົງສັກ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນ

ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຕັກເຕືອນ

Continue Reading
ເດືອນຕຸລາ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້