ຊາຮ້ອນ ຊາເຢັນ ປະໂຫຍດ/ໂທດ ຕໍ່ສຸຂະພາບ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ສາລະໜ້າຮູ້

ຊາຮ້ອນ ຊາເຢັນ ປະໂຫຍດ/ໂທດ ຕໍ່ສຸຂະພາບ

Published

on

ເຄື່ອງດື່ມປະເພດນ້ຳຊາມີມາດົນນານກວ່າ 4700 ປີ ນອກເໜືອຈາກການເປັນເຄື່ອງດື່ມແກ້ກະຫາຍ, ແກ້ງ່ວງ ຍັງພົບວ່າສາມາດແກ້ສາລະພັດໂລກໄດ້ອີກດ້ວຍເຊັ່ນ: ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນເຊວຮ່າງກາຍ, ຕ້ານການອັກເສບ, ຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີໃນລຳໄລ້, ປ້ອງກັນຕັບຈາກສານພິດ ແລະ ໂລກອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍທີ່ເກີດຈາກອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການທີ່ເຄື່ອງດື່ມຊາໃຫ້ປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາກຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກມີອົງປະກອບຂອງສານສຳຄັນໃນໃບຊາທີ່ຮຽກວ່າ ແທນນິນ ຫຼື ທີໂພລີຟິນອລ (Tea Polyphenols) ສານສຳຄັນກຸ່ມນີ້ພົບຫຼາຍໃນພືດເກືອບທຸກຊະນິດ ແຕ່ລະຊະນິດອາດມີໂຄງສ້າງທາງເຄມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ສານແທນນິນໃນໃບຊາສົດ ຫຼື ຊາຂຽວທີ່ມີລິດທາງຢາສຳຄັນໄດ້ແກ່ສານກຸ່ມທີ່ຊື່ວ່າ ຄາເທັກຊິນ (Catechins) ເຊິ່ງນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວ່າມີລິດຕ້ານໂລກໄພໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຫາກດື່ມຊາເປັນປະຈຳ ແຕ່ສານສຳຄັນຈາກໃບຊາມັກຈະສະລາຍຕົວໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວເມື່ອສຳຜັດກັບອົກຊີໃນອາກາດ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ ດັ່ງນັ້ນເຮົາລອງມາພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າວິທີການດື່ມຊາແບບໃດທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫຼື ແບບໃດຈະໄດ້ປະໂຫຍດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບເລີຍ ຫຼື ໃນທາງກົງກັນຂ້າມີຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍກໍ່ເປັນໄປໄດ້.

1. ສຳລັບຜູ້ທີ່ນິົຍມດື່ມນ້ຳຊາຮ້ອນໆ ສານສຳຄັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຄື “ຄາເທັກຊິນ” (Catechins) ຈະຖືກຄວາມຮ້ອນທຳລາຍໄປເກືອບໝົດ ຄົງເຫຼືອແຕ່ຄວາມຫອມ ແລະ ລົດຊາດ ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ໄດ້ປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຕ່ຍັງນິຍົມຊາຮ້ອນ ຄວນດື່ມນ້ຳຊາທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນເຊັ່ຂດຽວກັບຄົນຈີນແຕ້ຈິວ ທີ່ນິຍົມຊົງຊາຈີນລົດເຂັ້ມຂຸ້ນໃນຈອກຊາໜ່ວຍໜ້ອຍໆ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໃບຊາຈະເຮັດໃຫ້ມີປະລິມານສານຄາເທັກຊິນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າສານເຫຼົ່ານີ້ຈະສະບາຍຕົວໄປບາງສ່ວນເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນຈາກນ້ຳຮ້ອນ ແຕ່ຈະຍັງຄົງມີບາງສ່ວນທີ່ຫຼົງເຫຼືອຢູ່ ທີ່ພໍຈະໃຫ້ປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້

2. ຊາຂຽວ ຫຼື ສານສະກັດຈາກໃບຊາສົດ ຫາກນຳມາກຽມເປັນເຄື່ອງດື່ມແຊ່ເຢັນ ຄວາມເຢັນຈະຊ່ວຍຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງສານສຳຄັນໃນໃບຊາໄວ້ໄດ້ດີ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຫາກຂະບວນການຜະລິດເຄື່ອງດື່ມຊາຂຽນທີ່ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການຕົ້ມ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຮ້ອນໃນຂະບວນການຂ້າເຊື້ອຈຸລິນຊີກ່ອນບັນຈຸໃນຕຸກ/ຂວດ ປະລິມານສານສຳຄັນໃນນ້ຳຊາກໍ່ຈະຖືກທຳລາຍ ຫຼື ຫຼຸດໜ້ອຍລົງໄປເຊັ່ນກັນ

3. ການດື່ມນ້ຳຊາບໍ່ວ່າຈະຊາຮ້ອນ ຫຼື ຊາເຢັນ ບໍ່ຄວນແຕ່ງລົດດ້ວຍນົມທຸກຊະນິດ ບໍ່ວ່າຈະນ້ຳນົມສົດ, ນົມຂຸ້ນຫວານ ຫຼື ນົມຜົງ ເພາະໂປຣຕີນໃນນົມຈະໄປຈັບກັບສານສຳຄັນໃນຊາ ແລະ ທຳລາຍປະສິດທິພາບສານອອກລິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ວິທີການດື່ມຊາຂຽວໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ຈຶ່ງຄວນດື່ມນ້ຳຊາແທ້ໆບໍ່ຄວນປຸງແຕ່ງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກຊາເຢັນໃຫ້ນົມ ຈະບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກໃບຊາເລີຍ

4. ຜູ້ຮັບປະທານວິຕາມິນເສີມເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກ, ເກືອແຮ່ ຫຼື ຢາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຄວນຫຼີກລ້ຽງການດື່ມນ້ຳຊາ ເພາະສານສຳຄັນຈາກໃບຊາຈະໄປຕົກຕະກອນທາດເຫຼັກ ຫຼື ເກືອແຮ່ບໍ່ໃຫ້ຖືກດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ໃນກໍລະນີທີ່ດື່ມນ້ຳຊາຮ່ວມກັບການຮັບປະທານອາຫານ ແຮ່ທາດຕ່າງໆຈາກຜັກໃບຂຽນ ຫຼື ຈາກໝາກໄມ້ກໍ່ຈະຖືກສານສຳຄັນຈາກຊາຈັບໄວ້ໝົດບໍ່ໃຫ້ດຶດຊຶມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍເຊັ່ນກັນ

5. ໂທດຂອງການດື່ມຊາຕໍ່ຮ່າງກາຍກໍ່ມີລາຍງານເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງສານສຳຄັນຄືແທນນິນ ເຊິ່ງຈະໄປຕົກຕະກອນໂປຣຕີນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆຈາກອາຫານທີ່ຮັບປະທານເຮັດໃຫ້ຫຼຸດການດູດຊຶມຂອງສານອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍ ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມັກຈະມີຄຳແນະນຳບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍດື່ມນ້ຳຊາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຊາຂຽວແຊ່ເຢັນ ຫຼື ຊາຮ້ອນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງການຂາດສານອາຫານໄດ້

6. ໃບຊາຍັງມີອົງປະກອບທີ່ໃຫ້ໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍທີ່ຍັງບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນກ່າວເຖິງຄື ມີອົງປະກອບຂອງຟຣູອໍໄຣຣາຍໃນປະລິມານທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ສູງກວ່າປະລິມານໃນນ້ຳປະປາ ການທີ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບເຂົ້າໄປທຸກມື້ຈາກການດື່ມນ້ຳຊາເປັນປະຈຳ ຈະເກີດການສະສົມ ມີຜົນໃຫ້ໄຕວາຍ (ໝາກໄຂ່ຫຼັງ), ເກີດມະເຮັງລຳໄສ້, ໂລກກະດູດຜ່ອຍ (Osteofluorosis), ໂລກຂໍ້ (ປະບົງ), ແລະ ໂລກອື່ນໆທີ່ຄ້າຍກັບກະດູກ ແຕ່ຜູ້ທີ່ດື່ມບໍ່ຫຼາຍ ກໍ່ຄົງບໍ່ຕ້ອງເປັນຫວງຫຍັງ

7. ໃບຊາຍັງມີສານທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບອີກຄື: ສານທີ່ຊື່ວ່າ “ອອກຊາເຣດ Oxalate” ເຖິງວ່າສານຊະນິດນີ້ຈະມີຢູ່ໜ້ອຍ ແຕ່ຫາກຜູ້ທີ່ມັກການດື່ມຊາຫຼາຍ ແລະ ດື່ມເລື້ອຍໆເປັນປະຈຳ ຈະສະສົມສານອອກຊາເຣດໃນຮ່າງກາຍໄດ້ ສານຊະນິດນີ້ມີລາຍງານວ່າມີຜົນທຳລາຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ

8. ໃບຊາມີສານຄາເຟອີນ ໃນປະລິມານສູງ ອາດສູງກວ່າໃນກາເຟກໍ່ເປັນໄດ້ ພຽງແຕ່ການດື່ມຊາ ສານແທນນິນຈາກນ້ຳຊາຈະປ້ອງກັນ ຫຼື ຫຼຸດການດູດຊຶມຂອງຄາເຟອິນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ລິດການກະຕຸ້ນຫົວໃຈ ແລະ ສະໜອງໜ້ອຍກວ່າກາເຟຫຼາຍ

ຈາກທີ່ກ່າວໄປຂ້າງເທິງ ພໍສະຫຼຸບໄດ້ວ່າເຄື່ອງດື່ມຊາມີທັງຄຸນ ແລະ ໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການບໍລິໂພກ ຖ້າຫຼາຍເກີນໄປຈະເປັນໂທດໄດ້ ຜູ້ທີ່ນິຍົມນຳສານສະກັດຈາກຊາຂຽນໄປເຮັດສະປາ ໂດຍການໝັກໃບໜ້າ ແລະ ຜິວໜັງຄວນປະສົມກັບນ້ຳເຢັນ ບໍ່ຄວນປະສົມນ້ຳນົມເດັດຂາດ ເພາະຈະໄປທຳລາຍຄຸນຄ່າຂອງສານສະກັດຊາຂຽນຕາມທີ່ກ່າວໄປແລ້ວຂ້າງເທິງ ການນຳສານສະກັດຊາຂຽນໄປປະສົມກັບອາຫານອື່ນໆ ຫາກຕ້ອງນຳໄປເຮັດໃຫ້ຮ້ອນເຊັ່ນ: ເຂົ້າໜົມເຄັກ ຄຸນຄ່າຊາຂຽວຈະໝົດໄປ ເຫຼືອໄວ້ແຕ່ກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຫຼີກລ້ຽງການນຳຜະລິດຕະພັນທີ່ປະສົມສານສະກັດຊາຂຽນໄປຜ່ານຂະບວນການຄວາມຮ້ອນ ເພື່ອຄົງຄຸນຄ່າຂອງຊາຂຽນຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ

ຈາກ: ມະຫາວິທະຍາໄລມະຫິດົນ ຄະນະເພສັດຊະສາດ

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ມື້ພັກປະຈຳປີ! ອາດປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້ ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ມາດຕາ 58

Published

on

ໃກ້ຈະໝົດປີແລ້ວ ! ທ່ານໃຊ້ມື້ພັກປະຈໍາປີ ຂອງທ່ານ ໝົດແລ້ວ ຫຼືຍັງ ? ທ່ານເຄີຍບໍ່! ເຮັດວຽກມາໃກ້ຈະໝົດປີ ມີມື້ພັກປະຈໍາປີຈໍານວນໜື່ງທີ່ຈະມາພັກ ໃນທ້າຍປີ ເພື່ອໄປທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນ ກັບຄອຍຄົວ,ຄົນຮັກ, ໝູ່ເພື່ອນ ແຕ່… ບໍ່ໄດ້ພັກ ຍ້ອນເຫດຜົນ ຂອງນາຍຈ້າງເອງ ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບສິດຍັງແນ່ເພື່ອຊົດເຊີຍມື້ພັກດັ່ງກ່າວ?

ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ(ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ລະບຸເຖີງ ການນໍາໃຊ້ມື້ພັກວຽກປະຈຳປີຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນ ມາດຕາ 57(ປັບປຸງ) ວ່າດ້ວຍການພັກວຽກປະຈຳປີດັ່ງນີ້:

1) ຜູ່ອອກແຮງງານ(ລູກຈ້າງ) ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ກັນຄົບ ຫນຶ່ງປີ ມີສິດໄດ້ພັກປະຈໍາປີ 15 ວັນ. ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແຫນງວຽກງານ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 51 ຂອງກົດຫມາຍສະບັບນີ້ ມີສິດພັກວຽກປະຈໍາປີ 18 ວັນ ໂດຍແມ່ນຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ(ນາຍຈ້າງ) ເປັນຜູ່ກຳນົດວັນພັກດັ່ງກ່າວລ່ວງຫນ້າ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ລະຫວ່າງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ.

2) ການພັກປະຈຳປີ ທັງສອງກໍລະນີຂ້າງເທິງນີ້ ຜູ່ອອກແຮງງານ(ລູກຈ້າງ) ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ເຕັມຕາມປົກກະຕິ.

3) ວັນພັກປະຈໍາອາທິດ, ວັນພັກທາງລັດຖະການ, ວັນພັກບຸນປະເພນີ ແລະ ວັນພັກກິດທຸລະ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ໃຫ້ນັບເຂົ້າໃນວັນພັກວຽກປະຈຳປີ.

4) ຖ້າຜູ່ອອກແຮງງານ(ລູກຈ້າງ) ຫາກບໍ່ໄດ້ພັກວຽກປະຈໍາປີ ອັນເນື່ອງມາຈາກເຫດຜົນຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ(ນາຍຈ້າງ)ນັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ(ນາຍຈ້າງ)ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານເພີ່ມໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານເທົ່າກັບ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ ຕາມຈຳນວນວັນທີ່ບໍ່ໄດ້ພັກ.(ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຄວນຈະໄດ້ຮັບເງິນເທົ່າກັບເງິນສະເລຍຄ່າແຮງງານຕໍ່ມື້ຂອງທ່ານ.)

ເຖີ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງ ຫົວໜ່ວຍທີ່ນຳໃຊ້ແຮງງານ ຈະມີນະໂຍບາຍສະເພາະກໍ່ຕາມ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ຂັດຕໍ່ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ເຊັ່ນກໍ່ລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກໍລະນີ 1. ໃນບາງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ແມ່ນກໍານົດໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອງໃຊ້ມືພັກປະຈໍາປີຂອງຕົນໃຫ້ຫມົດພາຍໃນປີນັ້ນໆ ແລະ ບໍ່ສາມາດສະສົມ ຫຼື ແລກປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້.

ກໍລະນີ 2. ຖ້າຫາກຜູ່ອອກແຮງງານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມື້ພັກປະຈໍາປີ ຫມົດໃນປີນັ້ນໆ ຍ້ອນເຫດຜົນຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ແມ່ນສາມາດຍົກໄປສະສົມເປັນມື້ພັກປະຈຳປີໃນປີຕໍ່ໄປໄດ້ ການສະສົມມື້ພັກປະຈໍາປີຕ້ອງບໍ່ກ່າຍ 30 ມື້ ເປັນຕົ້ນ.

ກໍລະນີ 3. ຖ້າຫາກຜູ່ອອກແຮງງານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມື້ພັກປະຈຳປີ ຫມົດໃນປີນັ້ນໆ ແມ່ນສາມາດຂາຍມື້ພັກປະຈຳປີໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ ຫຼື ແລກປ່ຽນເປັນເງິນກັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ ອີງຕາມຄ່າສະເລ່ຍຄ່າແຮງງານຕໍ່ມື້ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ.

ບົດຂ່າວ: ອິນທະສອນ

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ເຕືອນ!!! ຜົນເສຍກະທ່ອມ ມີຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ

Published

on

ໃບສົດ ຫຼື ກະທ່ອມ ເປັນພືດເສບຕິດຊະນິດຫນຶ່ງເຊິ່ງກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນ ການເສບສິ່ງເສບຕິດແບບນິ ມີຢູ່ 2 ວິທີຄື : ການຫຍ້ໍາໃບສົດ ເເລະ ການນໍາໃບໄປຕົ້ມເພື່ອສະກັດເອົານ້ໍາດື່ມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ສານເສບຕິດ ຫລັກໆທີ່ພົບໄດ້ຈາກກະທ້ອມເເມ່ນ ໄມທຣາໃຈນິນ (Mitragynine) ເປັນສານຈໍາພວກອັກຄາລອຍທີ່ກົດປະສາດ ສ່ວນກາງ (CNS depressant) ເຊັ່ນດຽວກັບຢາເສບຕິດຈໍາພວກ (Psilocybin LSD) ເເລະ ຈໍາພວກຢາບ້າ (WY) ຜົນເສຍໄລຍະຍາວຄືກະທ້ອມ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ໃຊ້ໄປດົນນານເກີດອາການຕິດ ເບື່ອອາຫານ ບໍ່ຢາກດື່ມນ້ໍາ ລ້າ ເຮັດໃຫ້ຕື່ນໂຕໄວ ເເຕ່ຖ້າຫາກຢຸດໃຊ້ກະທັນຫັນຈະເຮັດໃຫ້ ໃຈຮ້າຍ ຫງຸດງິດ ນອນບໍ່ຫລັບ ສະມາທິສັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຜົນເສຍຂອງໃບກະທ່ອມທີ່ສົ່ງຜົນໄລຍະຍາວ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຈິດໃຈ ແລະ

ລະບົບປະສາດ

ເນື່ອງຈາກສານເຄມີໃນໃບກະທ່ອມໃນປະລິມານ 15 ກຣາມ ຈະເຮັດໃຫ້ມີລິດໃນການຫຼຸດອາການປວດ ແລະ ເປັນຍາກ່ອມປະສາດ ເຊິ່ງຈະອອກລິດໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງແຕ່ຖ້າຫຼາຍເກີນໄປອາດເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຖ້າຫາກ

ຍັງໃຊ້ເປັນປະຈໍາກໍຈະມີຜົນເສຍໄລຍະຍາວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

– ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ

– ຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍ ສັບສົນ

– ເຊື່ອງຊຶມ ເຄື່ອນໄຫວຊ້າ

– ມີຄວາມສຸກຜິດປົກກະຕິ

– ນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ຮ່າງກາຍຕື່ນໂຕຕະຫຼອດເວລາ

– ໄຕເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ເຮັດໃຫ້ປັດສະວະມີສີເຂັ້ມຂຶ້ນ

– ຜິວຫນັງເປັນສີເຫຼືອງ

– ເກີດຈາດເຮັດວຽກຂອງວຕັບຢ່າງຫນັກໃນການກອງສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ

ໃບກະທ່ອມໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ຢ່າງຜິດໆ ໂດຍສະເພາະການເອົາມາເຮັດເປັນເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ກໍາລັງລະບາດຢູ່ໃນກຸ່ມ ຂອງໄວລຸ່ນຢູ່ລາວຫຼາຍໆຄົນ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນກໍເອົາມາໃຊ້ດື່ມເພື່ອເປັນຢາແກ້ໄອ, ເປັນເຄື່ອງດື່ມແກ້ອາການຢາກ ນອນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຫຼາຍ.

ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເອງ ໃບກະທ່ອມທີ່ຢູ່ໃນລາວ ກໍຍັງເປັນສິ່ງເກືອດຫ້າມ ຫຼື ສິ່ງຜິດກົດຫມາຍ ເຊິ່ງທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍໄດ້ເຄີຍອອກມາເຕືອນເມື່ອບໍ່ ດົນນີ້ກ່ຽວກັບ ການຫ້າມຈໍາຫນ່າຍ ແລະ ຜະລິດປຸງແຕ່ງກະທ່ອມຢ່າເດັດຂາດ.

ຂໍ້ມູນຄັດຈາກ: insidelaos

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ສະຫຼະອ່ານ…!ຖ້າບໍ່ຢາກຕົກເປັນເຫຍື້ອຍ ເຕືອນໄພ ການໃຊ້ບັດເຄດິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ອາດຖືກກ໋ອບຂໍ້ມູນແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ

Published

on

ເຕືອນໄພ ການໃຊ້ບັດເຄດິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ເນື່ອງຈາກບັດເຄດິດນິກນາທີ່ເອົາໄປໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຖືກຄົນກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນແລ້ວເອົາບັດນິກນາໄປໃຊ້ ເລີຍຢາກມາເຕືອນກັນໄວ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນ

ບັດທີ່ຖືກກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນແມ່ນບັດ Master card ລຸ້ນເກົ່າຂອງ ທະນາຄານ BCEL ທີ່ຍັງບໍ່ແມ່ນໂຕລ່າສຸດທີ່ເປັນລະບົບສຳຜັດ
ສະຖານທີ່ທີ່ຄາດວ່າຖືກກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນບັດ ແມ່ນຢູ່ສູນອາຫານໃນຫ້າງຢູ່ບູດາເປສ ຮົງກາລີ, ເນື່ອງຈາກຢູ່ຢູໂລບດຽວນີ້ ຖ້າໃຊ້ບັດເຄດິດເຂົາຈະຍື່ນເຄື່ອງກົດ POS ໃຫ້ລູກຄ້າສຽບບັດ ຫລືແຕະບັດ ແລ້ວກົດເອງໝົດ,

ມີຮ້ານດຽວນີ້ທີ່ເອົາບັດນິກນາໄປກົດເອງ, ເຮົາກໍ່ບໍ່ເອະໃຈ ຖືວ່າປະໝາດເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາຖ່າຍຮູບບັດເຮົາທັງດ້ານໜ້າດ້ານຫລັງ ເຂົາກໍ່ເອົາຂໍ້ມູນບັດເຮົາໄປຮູດໄດ້ແລ້ວ ຫລືມີເຄື່ອງໂຈນລະກຳຂໍ້ມູນບັດເຮົາ ພຽງສຽບບັດເຮົາເຂົ້າໄປ ເຂົາສາມາດພິມບັດເຮົາອອກມາອີກບັດໜຶ່ງເພື່ອໃຊ້ໄດ້ເລີຍ

ຫລັງຈາກໃຊ້ບັດຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ຜ່ານໄປ4ມື້ ຈົນເຮົາອອກຈາກບູດາເປສ ມາຢູ່ບາເຊໂລນ່າ ສະເປນແລ້ວ ມີລາຍການແຈ້ງເຕືອນໃຊ້ບັດຢູ່ບູດາເປສ ລາຍການລະ 114.45$ 3ລາຍການຕິດ ຍອດດຽວກັນ ບ່ອນດຽວກັນ, ຍັງໂຊກດີທີ່ລະບົບຂອງ BCEL ONE ມີການແຈ້ງເຕືອນອອນລາຍ ເຮົາເລີຍເຂົ້າໄປລ໋ອກບັດ ແລະແຈ້ງສູນປິດບັດທັນທີເລີຍ, ກັບມາຮອດລາວກໍ່ເຂົ້າໄປເຮັດເລື່ອງຂໍຮຽກເກັບເງິນຄືນລາຍການທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ (ຫວັງວ່າຊິໄດ້ຄືນ ເພາະເພິ່ນຕ້ອງສົ່ງເລື່ອງໄປສູນ Master card ສາກົນ ໃຊ້ເວລາປະມານ45ວັນ) ແລະອອກບັດໃໝ່ລຸ້ນລ່າສຸດເລີຍ

ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເອົາບັດເຄດິດໄປໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
1. ໄປປ່ຽນບັດເປັນລຸ້ນສຳຜັດ ລຸ້ນລ່າສຸດ ຄວາມປອດໄພສູງສຸດເລີຍ

2. ຫ້າມໃຫ້ໃຜຈັບບັດເຮົາເດັດຂາດ ເຖິງຊິເປັນພະນັກງານຮ້ານໃດກໍ່ຕາມ ເຮົາຕ້ອງແຕະເອງ ສຽບເອງ ກົດເອງ
3. ລ໋ອກບັດໄວ້ຕະຫລອດເວລາ ເວລາຈະໃຊ້ຈິ່ງເປີດ (ຕາມຮູບ3)

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Continue Reading
ເດືອນກັນຍາ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້