ເງິນກີບຂອງລາວຕິດ 1 ໃນ 10 ສະກຸນເງິນອ່ອນຄ່າທີ່ສຸດໃນໂລກ

ເວັບໄຊ fxssi.com ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ 10 ອັນດັບປະເທດເງິນທີ່ອ່ອນຄ່າທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ສຸດເມື່ອທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໃນນັ້ນກໍ່ລວມເຖິງປະເທດລາວຖືກຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 8 ສ່ວນອັນດັບທີ 1 ຕົກເປັນຂອງເວເນຊູເອລາ, ໃນການຈັດອັນດັບຄັ້ງນີ້ທຽບອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງິນຕາທີ່ມີຄ່າຕໍ່າສຸດໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2020.

ອັນດັບທີ 1 ປະເທດເວເນຊູເອລາ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນ – VES (VEF ເກົ່າ):
1 ໂດລາ = 201,300 VES (ເງິນໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປະເທດເວເນຊູເອລາ Sovereign Bolívar).
1 EUR = 227,470 VES (Euro ກັບປະເທດ Venezuela Sovereign Bolívar).

ອັນດັບທີ 2 ປະເທດອີຣ່ານ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນລ້າ – IRR:
1 ໂດລາ = ~ 196,000 IRR (ເງິນໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ເງິນໂດລາຂອງອີຣ່ານ – ອັດຕາຕະຫຼາດມືດ).
1 ໂດລາ = 42,043 IRR (ເງິນໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ເງິນໂດລາຂອງອີຣ່ານ – ອັດຕາທາງການ).
1 EUR = 47,507 IRR (Euro ກັບອີຣ່ານ.)

ອັນດັບທີ 3 ປະເທດຫວຽດນາມ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດົ່ງ – VND:
1 ໂດລາ = 23,260 ດົ່ງ (ໂດລາສະຫະລັດຫາດົງດົງຂອງຫວຽດນາມ).
1 ເອີໂຣ = 25,403 ດົ່ງ (ເອີໂຣເປັນພາສາຫວຽດດົງ).

ອັນດັບທີ 4 ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນຣູເປຍ – IDR :
1 ໂດລາ = 14,786 IDR (ເງິນໂດລາສະຫະລັດເຖິງຣູເປຍອິນໂດເນເຊຍ).
1 ເອີໂຣ = 16,149 IDR (ເອີໂຣຫາ ຣູເປຍອິນໂດເນເຊຍ).

ອັນດັບທີ 5 ປະເທດອຸຊເບກ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນອຸຊເບກ – UZS :
1 ໂດລາ = 10,134 UZS (ເງິນໂດລາສະຫະລັດເຖິງ Sum Sum).
1 EUR = 11,068 UZS (ເອີໂຣກັບອຸຊເບກ Uzbek Sum).

ອັນດັບທີ 6 ເງິນສະກຸນເງິນ Sierra Leonean Leone ປະເທດອາຟຣິກາ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນ – SLL:
1 USD = 9,779 SLL (ເງິນໂດລາສະຫະລັດເຖິງ Sierra Leonean Leone).
1 EUR = 10,680 SLL (Euro ກັບ Sierra Leonean Leone).

ອັນດັບທີ 7 Guinea – ປະເທດອາຟຣິກາ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນ – GNF:
1 USD = 9,414 GNF (ເງິນໂດລາສະຫະລັດເຖິງ Guinean Franc).
1 EUR = 10,281 GNF (Euro ກັບ Guinean Franc).

ອັນດັບທີ 8 ເງິນກີບລາວ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນ – LAK:
1 ໂດລາ = 9,001 LAK (ໂດລາສະຫະລັດເປັນເງິນກີບລາວ ຫຼື Laotian ກີບ).
1 EUR = 9,830 LAK (ເອີໂຣເປັນພາສາລາວ ຫຼື ເງິນກີບລາວ).

ອັນດັບທີ 9 Paraguayan Guarani – ປະເທດປາລາກັວຍ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນ – PYG:
1 USD = 6,583 PYG (ເງິນໂດລາສະຫະລັດເຖິງ Paraguayan Guarani).
1 EUR = 7,190 PYG (ເອີໂຣກັບ Paraguayan Guarani).

ອັນດັບທີ 10 ປະເທດກຳປູເຈຍ

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນ – KHR  :
1 ໂດລາ = 4,103 ກີບ (ເງິນໂດລາສະຫະລັດຫາເງິນກຳປູເຈຍ).
1 ເອີໂຣ = 4,480 KHR (ເອີໂຣເປັນເງິນກຳປູເຈຍ).

ບໍ່ສະເພາະແຕ່ສໍາລັບປະເທດເຮົາທີ່ພົບກັບພາວະເງິນອ່ອນຄ່າ, ສໍາລັບສະກຸນເງິນຂອງປະເທດອື່ນກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ອັດຕາແລກ ປ່ຽນ (ຄ່າເງິນ) ສາມາດມີການເໜັງຕີງອ່ອນຄ່າ ຫຼື ແຂງຄ່າໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ສະພາບເງິນເຟີ້ກໍເກີດມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຢູ່ແຕ່ລະປະເທດກໍອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ.

ຂໍຂອບໃຈ: Laopost.com