ຄວາມຮູ້ຄວນຮູ້ໄວ້…! ວ່າຈະນຳໃຊ້ ໄຟສັນຍານສຸກເສີນ ຢາມໃດ

ຄວາມຮູ້ຄວນຮູ້ໄວ້…! ວ່າຈະນຳໃຊ້ ໄຟສັນຍານສຸກເສີນ ຢາມໃດລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ບໍ່ຄວນເປີດ

.

.

.

.

ຄວນເປີດ

.

.

.

ຂອບໃຈ:​ຢາກແຕ້ມຢາກເວົ້າ

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!