ຂົວມິດຕະພາບ ສປປລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແຫ່ງທີ 05 ລະຫວ່າງ ປາກຊັນ ແລະ ບຶງການ ຈະໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ

ຂົວມິດຕະພາບ ສປປລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແຫ່ງທີ 05 ລະຫວ່າງ ປາກຊັນ ແລະ ບຶງການ ຈະໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງພາຍຫຼັງສຳເລັດການປະມູນຄັດເລືອກບໍລິສັດຮັບເໝົາການກໍສ້າງ ແລະ ລົງນາມສັນຍາເດືອນສິງຫາ 2020 (ກຳນົດການສ້າງໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນເວລາ 03 ປີ).

(1) ຂົວມິດຕະພາບປາກຊັນ ແລະ ບຶງການ ມີມູນຄ່າກໍ່ສ້າງທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ປະເທດໄທ 25.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສປປລາວ 15.41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ປັດຈຸບັນທາງລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນເອົາຮູບແຄນເປັນສັນຍາລັກຮູບຊົງເສົາກາງນໍ້າ;
(2) ວຽກທາງເຊື່ອມຕໍ່ເບື້ອງໄທ 1.340 ລ້ານບາດ, ອາຄານດ່ານ 610 ລ້ານບາດ, ກໍ່ສ້າງຂົວ 680 ລ້ານບາດ ລວມເປັນ 2.630 ລ້ານບາດ ປະມານ 680ຕື້ກີບ;

(3) ສ່ວນເບື້ອງລາວ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທາງເຊື່ອມຕໍ່ 370 ລ້ານບາດ, ອາຄານດ່ານ 440 ລ້ານບາດ, ມູນຄ່າກໍ່ສ້າງຂົວ 490 ລ້ານບາດ ລວມທັງໝົດ 1.300 ລ້ານບາດ 340 ຕື້ກີບ;

(4) ສຳລັບຮູບຊົງສັນຍາລັກໜ້າອາຄານ ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນ ເລືອກເອົາ ສັນຍາລັກ ເປັນໂຕເສົາລາ 03 ໂຕ (ໂຕຜູ້, ໂຕແມ່ ແລະ ລູກ) ຢູ່ເທິງແທ່ນ ຫຼື ເດີ່ນຫຍ້າ ຕໍ່ໜ້າອາຄານດ່ານ, ເນື່ອງຈາກວ່າໂຕເສົາລາ ເປັນສັດທີ່ຫາຍາກ ແລະ ມີຖິ່ນອາໄສ ຊຶ່ງພົບເຫັນຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເທົ່ານັ້ນ ໃນ ສປປລາວ ແລະ ຮູບຊົງສັນຍາລັກປະຕູເມືອງ ແມ່ນກຳນົດເອົາຈອມທາດພະບາດໂພນສັນມາໃສ່ເປັນສັນຍາລັກ;

(5) ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບເນື້ອທີ່ດິນສວນ, ນາ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ບໍລິເວນສົ້ນຂົວຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າມີມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 3,3 ຕື້ກີບ;
(6) ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່ບໍລິເວນສົ້ນຂົວໃນເບື້ອງຕົ້ນສະເພາະແລວທາງ, ແລວຂົວ ແລະ ບໍລິເວນອາຄານດ່ານ ມີປະມານ 78 ເຮັກຕາ;

(7) ປັດຈຸບັນທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບກຽມທາບທາມລາຄາຫົວໜ່ວຍການຊົດເຊີຍເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນ ເບື້ອງສອງຝາກທາງທີ່ເປັນເຂດຈະກໍ່ສ້າງສາງ ແລະ ອາຄານຕ່າງໆທີ່ເປັນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນຕື່ມອີກຈຳນວນ 109 ເຮັກຕາ ເພື່ອມາຄິດໄລ່ລາຄາຫົວໜ່ວຍຊົດເຊີຍແຕ່ລະປະເພດ;

(8) ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງຂົວ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານກ້ວຍອຸດົມ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມາທາງທິດເໜືອຕາມທາງເລກ 13 ໃຕ້ປະມານ 10 ກິໂລແມັດ ແລະ ຈາກທາງເລກ 13 ໃຕ້ ເຂົ້າໄປຫານໍ້າຂອງ ປະມານ 2,5 ກິໂລແມັດ.

ໂດຍ: Sourioudong Sundara