ຂ່າວດ່ວນ! ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຂຶ້ນເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນໃໝ່

ຂ່າວດ່ວນ! ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຂຶ້ນເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນໃໝ່ (ເປັນຄົນທີ 9) ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນວາລະກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ວັນທີ 30 ທັນວາ 2022

ດ້ວຍຄະແນນສຽງ ເຫັນດີ 149, ບໍ່ເຫັນດີ 2, ບໍ່ອອກສຽງ 0 ຈາກຄະແນນສຽງທັງໝົດ 151 ສຽງ.