ລັດຖະບານ ກຳນົດບາງມາດຕະການຈຸດສຸມ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020. – ສື່ລາວ.ຄອມ

ລັດຖະບານ ກຳນົດບາງມາດຕະການຈຸດສຸມ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020.

ລັດຖະບານ ຈະສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຈຸດສຸມຕ່າງໆ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ໂດຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການຟື້ນຟູຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆ ແຕ່ນີ້ຫາທ້າຍປີ 2020 ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ. ໃນນີ້, ຈະສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກໍາ, ການປູກຝັງ, ການລ້ຽງສັດ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ພຽງພໍກັບ ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ, ມີສ່ວນແຮໄວ້ ແລະ ໃຫ້ມີການສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຈັດສັນທີ່ດິນສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາ ໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ເປັນລະບົບຕິດພັນກັບ ທ່າແຮງ ການຜະລິດ, ສ້າງໂຄງການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ເປັນກຸ່ມ ແລະ ສະຫະກອນ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2020, ພ້ອມທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຜະລິດສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ມີມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດັດສົມລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ສົມເຫດສົມຜົນ. ພ້ອມກັນນີ້, ຈະຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ໄດ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວກວ່າເກົ່າ. ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຕະຫລາດຈໍາໜ່າຍ.
ສຳລັບມາດຕະການ ການຟື້ນຟູຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ, ມາດຕະການທີ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຮີບຮ້ອນ ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕະການ ເພື່ອກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ (ລາວທ່ຽວລາວ) ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມ ເພືີ່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດ ພາຍຫລັງການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຖືກຄວບຄຸມໄດ້, ສຸມໃສ່ປັບປຸງການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານແດນໃຫ້ສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວ ໄປຕາມຫລັກການຂອງສາກົນ, ມີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງອຸດຕັນຢ່າງເປັນປະຈໍາ, ປັບປຸງຂັ້ນຂອດການບໍລິການ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຢູ່ບັນດາດ່ານຊາຍແດນໃຫ້ກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ ແລະ ໂປ່ງໃສ. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງເລັ່ງຊຸກຍູູ້ບັນດາໂຄງການລົງທຶນພັດທະນາທ່າບົກ (Dry Port) ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດແລ້ວ ໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້.
ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານ ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ສືບຕໍ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 10 ນະໂຍບາຍ ແລະ 9 ມາດຕະການ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ປະກາດໄປແລ້ວ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ; ມາດຕະການດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ໂດຍການຄວບຄຸມປະລິມານເງິນ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 20% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບ ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ເໜັງຕີງໃນຂອບອ່ອນຄ່າ ຫລື ແຂງຄ່າ ບໍ່ເກີນ 5% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຍອດເຫລືອເງິນຝາກຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຢູ່ໃນລະດັບ 58,43% ຂອງ GDP ແລະ ຍອດເຫລືອສິນເຊື່ອຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ຢູ່ໃນລະດັບ 49,56% ຂອງ GDP ພ້ອມທັງຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 3%, ສືບຕໍ່ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບຂອງຄ່າເງິນກີບຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຂ່າວ: ມະນີທອນ

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້