ຫຼ້າສຸດອອກແກ້ຂ່າວ: ເມຍຂ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມລູກຜົວ

ລ່າສຸດອອກແກ້ຂ່າວ: ເມຍຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມລູກຜົວເດີ້ທຸກຄົນ ລາວເມືອຍ້ອນບໍ່ເຂົ້າໃຈກັບຂ້ອຍເອງ.

ລະໄຫ້ຮ້ອງທ້ອງແຕກວ່າເມຍຖິ້ມມື້ນັ້ນ ທີ່ແກ້ຜິດກັບເມຍ.

ລູກຜູ້ຊາຍ ຖ້າຢາກຮັກສາສັກສີເມຍ ແລະແມ່ຂອງລູກໂຕເອງແທ້ໆ ເຂົາບໍ່ອອກມາໄຫ້ຮ້ອງທ້ອງແຕກໂພສລົບໆໃຫ້ເມຍເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈເມຍໂຕເອງຜິດເດີ້

ໂພສລົງຕາມກຸ່ມຕ່າງໆ ເວົ້າຄືຈັ່ງເມຍຖິ້ມເມຍປະຍ້ອນທຸກຍາກ.

ກູເຫັນໂພສທຳອິດກູລະຄິດວ່າມີເຖົ້າແກ່ຈີນທາງໃດຂີ່ປາໂດ້ມາຮັບເອົາເມຍໄປລະຖິ້ມເພິ່ນນຳລູກຢູ່ເຮືອນອີຕົນເມຍວ່າຊັ່ນ ສັງຄົມດ່າເມຍ.